Skip to main content

Vlaamse politieke partijen

Vlaamse politieke partijen

Alleen al in Vlaanderen telt het huidige parlement acht politieke partijen. Tel daar nog eens de Waalse partijen in het Federaal Parlement bij en je ziet algauw door het verwilderde bos van de Belgische politiek de bomen niet meer. Laat je leerlingen kennis maken met de basisprincipes van onze politieke partijen zoals kieslijsten, partijfinanciering, coalitievorming. Waartoe dient het politieke debat en wat is de impact van sociale media voor de politicus? Introduceer een aantal Vlaamse partijen aan de hand van een populair fenomeen binnen politieke partijen: de naamsverandering. En hoe verschillen de ideologieën van al die partijen nu eigenlijk?

https://onderwijs.hetarchief.be/themas/vlaamse-politieke-partijen

Karrewiet: de kinderburgemeester naar het verkiezingsdebat

De Mechelse 'kinderburgemeester' gaat voor Karrewiet naar het verkiezingsdebat in het Vlaams parlement. Ze praat met Goedele Wachters, Ivan De Vadder, Frank Vandenbroucke, Mieke Vogels, Jean-Marie Dedecker, Filip De Winter, Caroline Gennez en Marianne Thyssen.

26-05-2009
VRT

De zevende dag: vluchtelingencrisis

De studiogasten zijn Bart De Wever van N-VA en Tom Van Grieken van Vlaams Belang. 00:00:15 De Wever bespreekt de kritiek op het onderhandeld klimaatakkoord van minister Joke Schauvliege. 00:01:25 Hij spreekt ook over het vluchtelingenbeleid. Hij stelt dat je met de N-VA echt een omslag kan zien. De Wever geeft een opsomming van verstrengde maatregelen. 00:02:40 Van Grieken zegt dat hij niet onder de indruk is. Hij stelt dat er 200 000 asielzoekers bij komen. Volgens hem moet gezinshereniging nog verstrengd worden. Nieuwe opvangplaatsen creëren, trekt alleen maar nieuwe asielzoekers aan. 00:07:30 Zowel Bart De Wever als Tom Van Grieken willen een aanpassing van de Conventie van Genève. 00:07:41 Volgens De Wever moet je de instroom stoppen door een pushback te doen naar veilige landen zoals Turkije. N-VA is niet tegen migratie op zich. 00:09:28 Van Grieken vindt dat vluchtelingen moeten in hun eigen continent worden opgevangen. 00:10:46 Bart De Wever stelt dat niemand met het Vlaams Belang wil samenwerken. Hij zegt dat alles wat Van Grieken aanraakt, in lood en gekibbel verandert. 00:12:58 Bart De Wever zal nooit iets meestemmen met het Vlaams Belang. 00:14:20 Van Grieken staat achter de go-back bus, een voorstel van Filip De Winter. 00:17:00 N-VA is voor een gecontroleerd migratiebeleid.

01-11-2015
VRT

Journaal: sociale media in politieke campagnes

Studiogesprek met Riadh Bahri over de rol van de sociale media bij de politieke verkiezingen en campagnes. Riadh illustreert met behulp van grafieken en staafdiagrammen de penetratiegraad van de partijen in de sociale media. Hij bespreekt ook enkele opmerkelijke tweets.

26-05-2014
VRT

Terzake: sociale media bij politici

Reportage van Terzake over het gebruik van sociale media door politici. Steeds vaker worden verschillende sociale media door politici gebruikt, bijvoorbeeld naar aanleiding van de verkiezingen. Via deze sociale media kunnen politici een ruimer publiek bereiken. Pinterest is een nieuwe hype in de sociale media. Op het online prikbord kan men foto's en video's op pinnen. Noël Slangen spreekt over de sociale media. Ook John Crombez praat over het gebruik van de sociale media bij bijvoorbeeld de verkiezingen. Hij vindt Facebook een goed kanaal om informatie te verspreiden. Barack Obama wordt als voorbeeld gebruikt. Ook hij waagt zich aan Pinterest. Verschillende andere wereldleiders gebruiken het ook, waaronder François Hollande en Angela Merkel.

17-07-2012
VRT

Terzake: de lijstvorming bij politieke partijen

Hoe verloopt de lijstvorming bij politieke partijen? Ivan De Vadder geeft uitleg aan een schoolbord. Hij haalt de afwisseling van man en vrouw op politieke lijsten aan. De helft van de kandidaten zijn eveneens man of vrouw. We krijgen meer uitleg over de stijgende of krimpende markt, het principe van verjonging en geografische ligging. Verder geeft Ivan De Vadder een toepassing op de lijstvorming van de Open Vld in Oost-Vlaanderen. Hoe wordt de lijst dan uiteindelijk opgesteld, via een poll of is het het partijbureau dat beslist?

08-01-2014
VRT

60 seconden: kieslijst

Korte toelichting in zestig seconden over kieslijsten.

01-05-2014
VRT

Journaal: de nummers van de partijlijsten zijn bekend

De lijstnummers, die de verschillende politieke partijen zullen krijgen voor de verkiezingen, zijn bekend gemaakt. Verklaring van Gwendolyn Rutten, voorzitter van de Open Vld over "folklore en traditie". Beelden van de persconferentie. Compilatie van Bruno Tobback en Wouter Beke, drie kinderen die ballen mogen loten. Joëlle Milquet maakt de nummers bekend van de MR en Groen. Politici volgen de trekking, met onder andere Paul Magnette en André Flahaut. Verklaring van Wouter Van Besien, voorzitter van Groen over nummer twee: "Twee vingers opsteken is een stem voor Groen". Rutten, Tobback, Beke, Ben Weyts en anderen volgen de trekking. Verklaring van Weyts, ondervoorzitter van de N-VA over "ongeluk in de trekking is geluk bij de stemming". Verklaring van Beke, voorzitter van CD&V: "De laatste partij in loting, maar onze ambitie is om eerste te worden op 25 mei".

21-03-2014
VRT

60 seconden: coalitie

Kort fragment waarin de term coalitie verklaard en toegelicht wordt.

01-05-2014
VRT

Terzake: partijfinanciering

Vrij korte en duidelijke reportage van Terzake ver de financiering van politieke partijen en instellingen (Senaat, Kamer, …). Het politieke jaar trekt zich stilaan op gang, met een relletje rond het geld van de partijen. Altijd een delicaat onderwerp en al helemaal in een verkiezingsjaar. Het heeft te maken met de staatshervorming, met de grondige afslanking van de senaat en de compensatie van het geld dat de partijen daardoor verliezen. We zien fragmenten van kiescampagnes van de verschillende partijen. Interview met Bart Maddens, politicoloog aan KU Leuven, over de historiek van partijfinanciering, uitleg over wat er precies zal veranderen. Er wordt ook een grafiek over partijfinanciering getoond.

26-08-2013
VRT

Journaal: onderzoek naar naamsveranderingen van politieke partijen

Nieuwsfragment over een onderzoek van de VUB naar de naamsverandering van tal van politieke partijen. Er is een interview met Frank Thevissen van de VUB over de kiezer die weinig vertrouwen heeft in de nieuwe namen van politieke partijen.

11-06-2002
VRT

Journaal: SP wordt sp.a

SP-voorzitter Patrick Janssens wil de partijnaam veranderen in sp.a. Dat zal dan staan voor 'socialistische partij, anders'. Patrick Janssens vertelt over de naamwijziging, de voorzittersverkiezing en de vernieuwing van de partij. Er is ook een straalverbinding met Leo Stoops bij het gebouw van de Vlaamse socialisten in Brussel. Interview met Patrick Janssens over de nieuwe naam van de SP namelijk sp.a (socialistische partij anders), over de samenwerking van SP en Agalev in Hasselt, over de vernieuwing van de partij, over de merknaam van Spa van het mineraal water en over de voorzittersverkiezing.

27-08-2001
VRT

Terzake: naamswijziging van CVP naar CD&V

Interview met Eric Van Rompuy, studiogast, over de naamswijziging van de CVP in CD&V. Daarnaast hebben ze het over het behouden van de christelijke waarden, over het verwerpen van C&V als nieuwe naam van de partij, over de kritiek op de regering en over sociaal en familiaal kapitaal. Ook het migrantenstemrecht komt aan bod. Er wordt gepraat over de samenhorigheid in de partij, over de CVP in de oppositie en over de positie van Stefaan De Clerck.

03-09-2001
VRT

Terzake: partijvernieuwing CVP

Reportage van 'Terzake' over de partijvernieuwing van de CVP, de Christelijke Volkspartij. De CVP-fracties uit alle parlementen vergaderen over de herbronning van de partij. Stefaan De Clerck spreekt de aanwezigen toe. Johan Van Hecke en Pieter De Crem hebben het over de voor- en nadelen van de verwijzing naar haar christelijke roots in de partijnaam. Sfeerbeelden van de fractievergadering. Vervolg van het interview met van Hecke en De Crem over de identiteit van de CVP als een centrumpartij en een waardenpartij.

20-10-2000
VRT

Journaal: voorstelling nieuwe naam 'Open Vld'

Partijcongres van de politieke partij VLD en voorstelling van de nieuwe naam 'Open Vld', een samenvoeging van VLD en Vivant. Aftelling naar de nieuwe naam, op muziek van dEUS worden affiches en projecties met nieuwe naam en logo voorgesteld. Receptie en interviews met partijleden. Toespraak van premier Guy Verhofstadt: "ons land heeft een staatshervorming nodig gestoeld op dialoog en wederzijds respect, we zeggen neen tegen elke vorm van separatisme, een open samenleving realiseren is de grote uitdaging op 10 juni". Daarbij worden er close-ups van een affiche met een citaat van Karl Popper 'optimism is a moral duty' en van de affiche "open samenleving" getoond.

11-02-2007
VRT

Journaal: Agalev wordt Groen!

Agalev wordt Groen! Politica Vera Dua maakt de nieuwe partijnaam bekend: 'Groen!' Er volgt een interview met politici Jacinta De Roeck en Ludo Sannen over de ontgoocheling voor de Limburgse afdeling.

15-11-2003
VRT

Terzake: nieuwe naam voor het Vlaams Blok

Na een veroordeling door het Hof van Cassatie houdt het Vlaams Blok op te bestaan. Er wordt een nieuwe partij opgericht, met een nieuwe naam. Er wordt nog volop gespeculeerd maar waarschijnlijk wordt deze nieuwe naam: het Vlaams Belang. Er is een interview met Marc Fauconnier van LG&F Advertising.

10-11-2004
VRT

Journaal: nieuwjaarsreceptie LDD

Beelden van de nieuwjaarsreceptie van de partij LDD. Jean-Marie Dedecker is opnieuw voorzitter en de naam van zijn partij krijgt een andere invulling. LDD staat voortaan voor 'Libertair, Direct, Democratisch'. Beelden van de podiumtoespraak van Lode Vereeck (LDD): ‘Libertair, Direct, Democratisch’. Interview met Jean-Marie Dedecker (LDD) over 'zoals dochter ten huwelijk dragen'. Beelden van de podiumtoespraak van Dedecker over dat ze de verantwoordelijkheid samen moeten nemen. Interview met Vereeck over de rol van N-VA bij de lange regeringsvorming, ‘N-VA moet kleur bekennen’.

22-01-2011
VRT

Journaal: Volksunie wordt VVD

Nieuwsfragment met beelden over de partijraad van de Volksunie of VU. Er is een interview met voorzitter Jaak Gabriëls over de nieuwe naam: VU wordt VVD.

08-09-1990
VRT

Reyers politiek: sp.a

Laatavondtalkshow waarin Lieven Van Gils boegbeelden van de verschillende partijen ontvangt om het over hun ideologische drijfveren te hebben. Vanuit welke filosofie doen zij aan politiek? Deze aflevering: sp.a. Gasten: partijvoorzitter Bruno Tobback en Yasmine Kherbache. 00:00:00 Bruno Tobback koos een beeldfragment uit de film 'Daens' om de periode van de verzuiling te illustreren. Deze mag voor hem in de vergeetput, hij betreurt de antiklerikale lijn die jaren binnen zijn partij heeft geleefd. Kherbache heeft het over antiklerikalisme met betrekking tot diversiteit en islam. 00:04:09 Tobback reageert op de uitspraak van de Franse premier Manuel Valls “socialisme was een schitterende utopie die uitgevonden was tegen het kapitalisme van de negentiende eeuw". Tobback heeft het over het laten mee evolueren van het gedachtengoed. 00:05:46 Yasmine Kherbache vertelt over de hedendaagse strijd voor een waardig werk en loon en vindt socialisme zeker niet achterhaald. Tobback heeft het over de eis van zijn partij om een Europees minimumloon te garanderen.

09-04-2014
VRT

Reyers politiek: de PVDA

Laatavondtalkshow waarin Lieven Van Gils boegbeelden van de verschillende partijen ontvangt om het over hun ideologische drijfveren te hebben. Vanuit welke filosofie doen zij aan politiek? In deze aflevering: partijvoorzitter Peter Mertens en Mie Branders van de PVDA. 00:00:00 Introductie door Lieven Van Gils. 00:00:30 Partijgenoot Mie Branders is gemeenteraadslid en werkt als huisarts voor 'Geneeskunde voor het volk'. Mertens vat in een zin samen waarvoor zijn partij staat. Het is niet evident om als 'marxisten' op de te komen in de eenentwintigste eeuw. 00:03:50 Mie Branders vertelt over haar persoonlijk engagement en politiek activisme. Archieffoto van Peter Mertens begin jaren negentig aan Fort Breendonk. 00:08:28 'De grootste vorm van waanzin is deze wereld te accepteren zoals hij is en niet te vechten voor een wereld zoals hij zou moeten zijn', zei Jacques Brel. Voor Mertens belichaamt dit citaat zijn drijfveren. De groeiende ongelijkheid en vervuiling wordt onhoudbaar en het komt er niet op aan dit op te lossen met geweld, maar de mensen mondig te maken en hen te leren zich te organiseren. 00:14:50 Terugblik op de ideologische wortels van de partij, geïllustreerd met een filmpje over een wetenschappelijk experiment van de Nederlandse bioloog Frans de Waal. Mensen maken alleen vooruitgang door samen te werken, aldus Peter Mertens. Darwins 'Survival of the fittest' is heel lang misbruikt, want de best aangepasten kunnen even goed ook diegenen zijn die het best samenwerken met anderen. 00:19:14 In het 'socialisme 2.0' moet er weer respect komen voor de mensen onderaan. Volgens Mie Branders betalen wij nu méér voor onze sociale zekerheid. De arbeidersklasse betaalde om de sociale zekerheid in stand te houden. Zij moet er dan ook de vruchten van dragen.

10-04-2014
VRT

Reyers politiek: over de Nieuw-Vlaamse Alliantie

Laatavondtalkshow waarin Lieven Van Gils boegbeelden van de verschillende partijen ontvangt om het over hun ideologische drijfveren te hebben. Vanuit welke filosofie doen zij aan politiek? Deze aflevering ontvangt hij Bart De Wever en Nadia Sminate van de N-VA. Bart De Wever verklaart de reden waarom N-VA graag het virtuele etiket van 'Vlaams-nationalisten' op zichzelf geplakt ziet. De Wever vertelt over het belang van een identiteit om een gemeenschap te maken, in dit geval Vlaanderen. Een schematische voorstelling van de traditionele ideologieën die nog altijd gelden. Bart De Wever geeft uitleg over de breuklijnen en situeert de Vlaams-nationalisten op het schema. Hij zegt niet in de staat of in het individu te geloven, maar wel in mensen die aan elkaar verbonden zijn en dus in een gemeenschapspartij. Nadia Sminiate praat over rechten en plichten en de noodzaak om een zekere verantwoordelijkheid op te nemen. Beiden N-VA'ers hebben het over wie lid kan worden van deze gemeenschap. Sminate benadrukt dat het over een ethisch project gaat en geen etnisch project. Ook mensen die hier niet geboren zijn kunnen dus lid worden als zij de taal leren en zich aansluiten bij de grondstroom van onze samenleving. Dat is volgens Bart De Wever een fundamenteel verschil met het Vlaams Belang; zij zijn tegen nieuwkomers. Beeldfragment uit 'De leeuw van Vlaanderen'. De gasten praten over het verleden dat een rol speelt als bouwsteen voor wie we vandaag zijn en over de zoektocht van Hendrik Conscience om Vlaanderen aanwezig te maken binnen België. Volgens De Wever is de natiestaat 'België' het meest mislukte project binnen Europa, omdat er een totale gespletenheid is in twee samenlevingen.

07-04-2014
VRT

Reyers politiek: Vlaams Belang

‘Reyers politiek’ is een laatavondtalkshow waarin Lieven Van Gils boegbeelden van de verschillende partijen ontvangt om het over hun ideologische drijfveren te hebben. Vanuit welke filosofie doen zij aan politiek? Deze aflevering: Vlaams Belang. Gasten: Gerolf Annemans (partijvoorzitter) en Barbara Pas. 00:00:33 Gerolf Annemans blikt terug op anderhalf jaar voorzitterschap van zijn partij. Hij ziet het als een interimaat en omschrijft het als ‘crisismanagement’. Barbara Pas ziet zichzelf als lid van de nieuwe, jonge generatie die klaargestoomd wordt. Ze praten over hun keuze om al, op jonge leeftijd, bij Vlaams Belang aan te sluiten. 00:03:21 Het gesprek gaat verder over het etiket dat zij graag op zich gekleefd zien: ‘de Vlaams-Nationalisten’. Annemans omschrijft zijn partij als een ‘zweeppartij’, een partij die de druk op de ketel wil houden en de eigenheid van de Vlaming onderzoekt in een artificiële staat die België is. Volgens Barbara Pas is haar partij de politieke vertaling van de Vlaamse beweging die het zelfbeschikkingsrecht via de politiek wil waarmaken. Nationalisme is een invalshoek die de werkelijkheid bekijkt, het is geen ideologie volgens Annemans. Traditionele ideologieën bestaan niet meer. Hij verwijst naar Samuel Huntington en zijn boek ‘Botsende beschavingen’. Conflicten zullen vooral tussen culturen plaatsvinden in plaats van ideologieën. Dat zijn volgens Annemans de nieuwe breuklijnen. Barbara Pas kan haar partij ideologisch niet situeren op de ‘links-rechts as’, omdat deze niet meer actueel is. Schematische voorstelling van de traditionele ideologieën die nog altijd gelden. Gerolf Annemans wil of kan zijn partij niet situeren op het schema. 00:10:20 Het citaat van Thierry Baudet, dat hem inspireerde, luidt als volgt: “een wereld zonder grenzen is een wereld zonder democratie en rechtsstaat”. Volgens Annemans heeft een democratische rechtsstaat grenzen nodig. Volgens Barbara Pas kan een democratie maar goed functioneren binnen nationale grenzen, als ze geschraagd wordt door het bewust zijn van een verbondenheid: taal, geschiedenis, gelijke waarden en normen. De Europese Unie die een ‘Europees gevoel’ wil creëren, werkt niet. Volgens Gerolf Annemans is het de taak van zijn partij om, voor alle andere partijen, bepaalde thema’s aan bod te laten komen die anders onbesproken blijven. Hij illustreert zijn stelling met een beeldfragment uit ‘To Rome with Love’ van Woody Allen. Hij vertelt waarom hij voor dit filmfragment koos: Vlaams Belang is geen hype, alhoewel de partij ook onderhevig is aan die hypecultuur. 00:17:24 Het gesprek gaat verder over de beginperiode van het Vlaams Blok met Karel Dillen aan het einde van de jaren zeventig van vorige eeuw. Het was een nationalistische partij die de communautaire verschillen aan de kaak stelde als repliek op de Volksunie. Van Gils polst naar de term ‘nationalist’ die, zeker in het buitenland, een negatieve bijklank heeft. De voedingsbodem voor het nationalisme in de jaren tachtig zijn volgens Annemans de mislukte migratiepolitiek en multicultuur. Annemans spreekt van het doorbreken van het taboe hierrond door zijn partij. Beeldfragment van de persconferentie van Karel Dillen in 1987. Voor Barbara Pas zijn de woorden van Dillen nog heel actueel: “multiculturalisme is in de praktijk nog dikwijls multiconflictualisme”. De massamigratie, georganiseerd door de Europese Unie, moet gestopt worden. Volgens Gerolf Annemans moeten migranten integreren en assimileren. 00:23:20 Gerolf Annemans vertelt over enkele episodes uit de geschiedenis van zijn partij die hij het liefst wil vergeten. Over het ‘70 punten programma’ benadrukt hij dat zijn partij nu een ander migratieprogramma heeft. Beelden van Filip Dewinter die een origineel exemplaar van het ‘70 punten plan’ uit zijn boekenrek haalt. 00:28:38 Filmpje dat Vlaams Belang maakte over hoe onze samenleving er zal uitzien als deze partij carte blanche krijgt van de kiezer in mei. Barbara Pas kan zich vinden in het spotje: Vlamingen moeten zelf beslissingen kunnen nemen en niet de Parti Socialiste of de Franstaligen. Gerolf Annemans over zijn partij die “de druk op de ketel moet houden”. Uitweiding over hoe Vlaams Belang opnieuw een belangrijke rol wil spelen in het politieke landschap. 00:33:18 Het virtuele grondwetsartikel dat de partij zou formuleren, wordt voorgelezen door Annemans: “Vlaanderen is een onafhankelijke soevereine staat”. Dat is de essentie volgens Annemans, al de rest is energieverlies. Beide studiogasten willen geen confederalisme. 00:35:26 Reportage ‘Superfan’ Han. Han Coucke bezoekt Guy D’haeseleer op een feestje van zijn partij in Ninove. De man krijgt een pintje van Han. 00:37:30 Vooruitblik: de kiezer zal beslissen of Annemans nog Europees parlementslid zal zijn en partijvoorzitter. Dat zal afhangen van de verkiezingsuitslag. Beide studiogasten geloven stellig in een comeback van hun partij.

08-04-2014
VRT

Reyers politiek: Groen

‘Reyers politiek’ is een laatavondtalkshow waarin Kathleen Cools boegbeelden van de verschillende partijen ontvangt om het over hun ideologische drijfveren te hebben. Vanuit welke filosofie doen zij aan politiek? Deze aflevering: Groen. Gasten: partijvoorzitter Wouter Van Besien en Meyrem Almaci. 00:00:27 Wouter Van Besien vertelt waarom hij Meyrem Almaci meenam naar deze studio. Beiden zijn geboren in de jaren 1970, de generatie die de bakens uitzet bij Groen. 00:01:43 Over het etiket dat beiden op hun partij plakken: ‘De Groenen’. Van Besien vertelt waarom ze niet voor ‘ecologisten’ kozen. Almaci heeft het over de essentie van haar partij: rechtvaardigheid, solidariteit en de grens wat onze planeet en de mensen kunnen verdragen. 00:03:43 De situering van de partij op schematische voorstelling van de traditionele ideologieën. Volgens Van Besien is dit een schema van de vorige eeuw. Hij geeft het icoontje twee verschillende plaatsen naargelang de breuklijnen. Milieuproblemen staan niet op deze ‘taart’. Volgens hem wordt de economie momenteel te vrij gelaten en heeft het over de excessen die hiervan het gevolg zijn. Beide studiogasten praten over hun motivatie om voor Groen te kiezen. Beelden van hulpacties ten bate van hongersnoden in Ethiopië in de jaren 1980. Dit wordt gevolgd door een gesprek over het internationale karakter van de partij en haar DNA. Van Besien over de vermogensongelijkheid in ons land en de vijftien procent Belgen die in armoede leven. Beelden Van Besien als leider bij de Chiro tijdens de affaire Dutroux. 00:12:46 Het citaat van Nelson Mandela dat Groen Inspireert: "It always seems impossible until it's done". Volgens Van Besien heeft Groen veel te maken gehad met de opmerking "wat jullie willen kan niet". Hij geeft het voorbeeld van de veertig procent hernieuwbare elektriciteit die op bepaalde dagen wordt opgewekt door onder andere de wind en de zon. Almaci praat over Mandela. Ze ziet hem als een icoon tegen alle vormen van uitsluiting. Ze haalt herinneringen op aan haar eigen ervaringen met discriminatie, een belangrijke reden waarom ze in de politiek ging. 00:16:40 Terugblik op de geschiedenis van de partij en haar ideologie. Van Besien vertelt over het ontstaan van de partij begin jaren 1970, een verstrengeling van nieuwe sociale bewegingen die geen politieke vertaling vonden in de bestaande partijen. Hij heeft het over Luc Versteylen en zijn beweging 'Anders Gaan Leven', de voorbode in Vlaanderen voor deze vernieuwing. Het gesprek gaat verder over de eerste regeringsdeelname in 1999 en de politieke opdoffer vier jaren later gevolgd door een wederopstanding. Beelden van het congres ‘Agalev wordt Groen!’ in 2004. 00:27:15 Het filmpje dat Groen maakte over hoe onze samenleving er zou uitzien als zij carte blanche krijgen na de verkiezingen in mei. Volgens Almaci toont het filmpje duidelijk aan dat Groen de mensen perspectief wil geven en duidelijke oplossingen aanreikt voor hedendaagse problemen. 00:33:06 Het virtuele grondwetsartikel dat de partij zou formuleren, wordt voorgelezen door Almaci. 'Elke mens, nu en in de toekomst, heeft recht op een goed leven in een aangename, gezonde leefomgeving'. We moeten denken aan de komende generaties en de problemen niet doorschuiven. 00:36:00 Reportage ‘superfan’ Han Coucke op een ludieke actie van Groen in Gent. Zij verzamelden alle niet verkochte groenten van de supermarkten, die ze weggesmeten hadden, en maken er gerechtjes mee. Bart Staes toont Han de regels van de kunst voor het versnijden van groenten. 00:39:52 Vooruitblik: Groen ziet zichzelf in zo veel mogelijk regeringen na 25 mei, stelt Van Besien.

16-04-2014
VRT

Reyers politiek: Open Vld

‘Reyers politiek’ is een laatavondtalkshow waarin Kathleen Cools boegbeelden van de verschillende partijen ontvangt om het over hun ideologische drijfveren te hebben. Vanuit welke filosofie doen zij aan politiek? Deze aflevering: Open Vld. Gasten: partijvoorzitter Gwendolyn Rutten en Patrick Dewael. 00:00:27 Gwendolyn Rutten en Patrick Dewael praten over het feit dat er twee verschillende generaties van liberalen aan de interviewtafel zitten. Volgens Dewael kan het liberalisme toegepast worden op alle terreinen van het maatschappelijk leven. 00:02:32 Het gesprek gaat verder over hoe Open Vld zichzelf ideologisch omschrijft: de liberalen. Rutten omschrijft een liberaal als iemand zonder vooroordelen, die in het leven staat en de ambitie en generositeit heeft om van het leven iets te maken. Het individu is centraal en heeft recht op zelfbeschikking. Over de ideologie van de partij die evolueerde: van de Belgicistische PVV, de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, naar het confederalistische VLD, nu het federalistische Open Vld. Rutten heeft het over de identiteit die opgebouwd is uit diverse componenten. Een beeldfragment uit ‘The pursuit of happyness’ wordt getoond. Je moet de mogelijkheid hebben je eigen droom na te jagen, zegt Gwendolyn Rutten. Volgens Patrick Dewael kijken wij te veel naar de overheid en verwachten wij dat deze overheid het in onze plaats zal doen. 00:10:17 Het citaat van Denis de Rougemont: “La décadence d’une société commence quand l’homme se demande: ‘que va-t-il arriver’? Au lieu de se demander: ‘que puis-je faire?’. Volgens Dewael hebben veel mensen het geloof in eigen kunnen verloren door te geloven in de almacht van de staat. Hij wil een sterker Europa zonder te vervallen in een eenheidssaus. 00:14:37 Over de situering van het oorspronkelijke liberalisme in de geschiedenis. Rutten situeert deze bij de idealen van de Verlichting. Ze heeft het over de gevaren van te veel afhankelijk te zijn van de organisatie van de staat. 00:21:20 Er worden beelden getoond van Willy De Clercq uit 1972. Het individu wordt de maatstaf der dingen volgens Gwendolyn Rutten. Hoe het individu sterker maken én laten samen werken met andere mensen is voor Open Vld de grote uitdaging van de eenentwintigste eeuw. Zorgen voor gelijke startkansen, bijvoorbeeld in het onderwijs, is essentieel. Solidariteit betekent dan niemand achterlaten. 00:24:20 Wat Open Vld het liefst in de vergeetput steekt, is een passage uit het eerste Burgermanifest: het recht uit de staat te stappen. 00:28:30 Het filmpje dat Open Vld maakte, waarin ze tonen hoe onze samenleving er zou uitzien als zij carte blanche krijgen na de verkiezingen in mei. Het is een publiciteitsfilmpje van Triodos, over duurzaam bankieren. Er wordt uitgeweid over de rol van de staat die gedefinieerd wordt door politici, de overheid is de scheidsrechter. Het gesprek gaat verder over de vraag van Open Vld om ons belastingsysteem te vereenvoudigen. Rutten spreekt over de perikelen van Karel De Gucht met de belastingen. 00:36:44 Het virtuele grondwetsartikel dat de partij zou formuleren, wordt voorgelezen door Rutten. “Vrijheid is het basisrecht van onze burgers. Mensen hebben het onvervreemdbaar recht om over hun eigen leven te beschikken en op zoek te gaan naar geluk.” Ze spreken over de evolutie in ethische dossiers: het geluk van een individu kan een ander individu ongelukkig maken. Er wordt verwezen naar het recht op een anonieme spermadonatie en de eerste generatie volwassen kinderen die hieruit zijn voortgekomen. 00:41:02 Reportage ‘superfan’ Han Coucke is op stap met Mathias De Clercq in Gent. Wandelshots in de stad, Han Coucke met blauwe T-shirt aan, oesters degusteren tijdens de wandeling. Mathias De Clercq deelt handtekeningen uit aan enkele sympathisanten. 00:42:57 Vooruitblik: beide studiogasten zijn optimistisch over de komende verkiezingsresultaten: “optimism is a moral duty!”

14-04-2014
VRT

Reyers politiek: CD&V

‘Reyers politiek’ is een laatavondtalkshow waarin Kathleen Cools boegbeelden van de verschillende partijen ontvangt om het over hun ideologische drijfveren te hebben. Vanuit welke filosofie doen zij aan politiek? Deze aflevering: CD&V. Gasten: partijvoorzitter Wouter Beke en Hilde Crevits. 00:00:28 Wouter Beke is jarenlang de huisideoloog van CD&V geweest. Hij vertelt over zijn studententijd waarin hij reeds bezig was met politieke filosofie. De verkiezingen van 1991 en ‘zwarte zondag’ met het klinkend verkiezingsresultaat van Vlaams Belang, maakten een grote indruk op hem. Ook Hilde Crevits kreeg na de winst van Vlaams Belang veel zin om in de politiek te stappen. 00:04:18 De studiogasten omschrijven zichzelf als ‘de Christendemocraten’. Voor Wouter Beke is dit mensen versterken, de beste talenten uit elke mens te halen. De taak van de samenleving is de ordening hiervan. Via overleg en compromis tot oplossingen komen is waar we voor staan, stelt Crevits. Beeldfragment uit ‘Lawrence of Arabia’. 00:10:43 Het citaat dat de studiogasten kozen, is van Lodewijk van Gruuthuse: "Plus est en vous". Hilde Crevits haalt het onderwijs aan waar geprobeerd moet worden het beste uit elk kind te halen. Wouter Beke trekt de lijn verder naar de arbeidsmarkt en geeft een voorbeeld van mensen met een beperking. Crevits stipuleert dat niet alleen de structuur, het kader belangrijk is, en haalt een citaat van Dirk De Wachter aan: "Geen enkele structuur kan het laatste woord hebben. Mensen moeten benaderd worden in hun uniciteit en niet als exemplarische toepassing van algemene principes". Uitweiding waarvoor de ‘C’ van christen nu eigenlijk nog voor staat. Beke stipuleert dat het waarden zijn die historisch door het christendom werden aangedragen maar vandaag ook worden beleden door niet gelovigen. Archiefbeelden van de naamsverandering in 2001 van CVP naar CD&V. 00:18:38 Terugblik op de geschiedenis met de situering van de grondslag van de christendemocratie. Voor Wouter Beke ligt deze na de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft het over de zeer lange deelname in allerhande regeringen van 1958 tot 1999 en de grootste verwezenlijkingen van de partij de voorbije dertig jaar. Wouter Beke onderstreept de verlaging van de armoedegrens. 00:21:13 Wat de partij het liefst in de vergeetput zou steken, is de slechte verkiezingsuitslag van 1999, deels te wijten aan de dioxinecrisis volgens Hilde Crevits. Het gesprek gaat verder over het kartel met NV-A uit 2009, dat niet in de vergeetput zit en de troebele periode rond de ACW boekhouding. 00:26:39 Het filmpje dat CD&V maakte over hoe onze samenleving er zou uitzien als zij carte blanche krijgen na de verkiezingen van mei. Uit het filmpje moet blijken dat je als individu niets kan betekenen, daarvoor heb je andere mensen nodig die je ook moet kunnen mobiliseren. Volgens Wouter Beke is zijn partij nog niet te lang aan de macht en kan CD&V wel nog dromen over zo'n Utopia. 00:30:51 Het virtuele grondwetsartikel dat de partij zou formuleren, wordt voorgelezen door Wouter Beke: "Elke mens telt". Volgens Hilde Crevits is het verkeerd te stellen dat de politiek het geluk of de toekomst van mensen zal maken. 00:33:57 ‘Superfan’ Han Coucke gaat in Leuven op campagne met Koen Geens. Geens en Coucke rijden in een oud Volkswagen busje. Ze gaan aanbellen bij enkele huizen. Minister Geens maakt met een grondboor een gat om een verkiezingsbord te plaatsen. 00:36:25 Vooruitblik: waar zal de partij staan na 25 mei. Wouter Beke hoopt opnieuw de leiding te kunnen nemen met zijn partij in de Vlaamse regering.

17-04-2014
VRT

Reyers politiek: Lijst De Decker

‘Reyers politiek’ is een laatavondtalkshow waarin Kathleen Cools boegbeelden van de verschillende partijen ontvangt om het over hun ideologische drijfveren te hebben. Vanuit welke filosofie doen zij aan politiek? Deze aflevering: LDD. Gasten: Jean-Marie De Decker (partijvoorzitter) en Peter Reekmans 00:00:26 Jean-Marie De Decker vertelt waarom hij geen vrouwelijke partijgenoot meenam naar de studio, Peter Reekmans stelt zichzelf voor. Jean-Marie De Decker gaat naar de verkiezingen onder zijn eigen naam, hij geeft grif toe dat LDD ‘Lijst De Decker’ betekent. De partij is afgerekend op zijn daden en zijn stellingen. LDD omschrijft zichzelf als ‘de libertairen’: het recht voor elk individu om zich persoonlijk te ontwikkelen en de vruchten van zijn eigen arbeid te dragen. Peter Reekmans verwijst naar het ontstaan van het libertarisme in Amerika. De Decker situeert zijn partij op de kaart met de schematische voorstelling van traditionele ideologieën, die nog altijd gelden. Hij heeft het over “zijn buikgevoel”. Volgens Peter Reekmans is niet alleen LDD een eenmanspartij, ook N-VA stuikt in elkaar mocht Bart De Wever wegvallen. De uitdaging van de komende verkiezingen zijn: niet verdrinken en de tsunami overleven. 00:08:46 Het citaat van Herman Teirlinck dat LDD koos: “Liever gehaat om mijn waarheid dan geliefd om mijn leugen”. Het parlement is een particratie geworden volgens De Decker. De partijen zijn parkeerwachters van de verzuiling. Beeldfragment uit ‘Liar liar’. De Decker praat over het zich vastbijten in hangende dossiers en het al dan niet spreken van de waarheid. Beeldfragment waarin De Decker een privé detective inschakelt om de handel en wandel van Karel De Gucht te controleren. De Decker stelt: “rechters worden niet beoordeeld op de kwaliteit van hun vonnissen, wel op hun partijlidkaart”. 00:19:38 Wat LDD graag in de vergeetput ziet terecht komen: niets. “Non, je ne regrette rien”, zegt hij. 00:23:20 De Decker vertelt wat hem libertair maakte, het afremmen van de vrije markt. Het is de taak van de overheid om te reguleren, maar deze mag geen bankier spelen. Archiefbeelden van zijn lidmaatschap bij Open VLD en N-VA dat slecht afliep. Hij vertelt over zijn haat-liefde verhouding met de politiek. 00:31:58 Het filmpje dat LDD maakte over hoe onze samenleving er zal uitzien als zijn carte blanche krijgen na de verkiezingen in mei. 00:33:23 Het virtuele grondwetsartikel dat de partij zou formuleren wordt voorgelezen door De Decker: “Er is in de Staat geen onderscheid van standen. De Belgen zijn gelijk voor de wet”. Volgens hem leven wij nu in een “pampermaatschappij”. 00:37:50 Peeter Reekmans praat over de kansen die hij van Jean-Marie De Decker kreeg: “zonder hem was ik nooit in het Vlaams parlement geraakt of burgemeester geworden”. 00:39:18 Reportage ‘superfan’. Han Coucke gaat op campagne met Jean-Marie De Decker, deze gebruikt led-panelen om zijn verkiezingsboodschap over te brengen. 00:41:08 Vooruitblik: De Decker wil overleven. Indien er geen verkozenen zijn, kan LDD het uitzingen tot in 2018, er zit nog wat in de kas.

15-04-2014
VRT

De Afspraak: Gwendolyn Rutten over gelijke kansen

Gwendolyn Rutten deed een uitspraak over ongelijkheid in het weekblad Humo. In 'De Afspraak' geeft ze meer uitleg. De studiogasten zijn Gwendolyn Rutten en Imade Annouri, respectievelijk voorzitter van Open Vld en Vlaams Parlementslid voor Groen. Rutten wil niet praten over gelijkheid of ongelijkheid, maar over gelijke startkansen. Het discours gaat volgens haar over materiële ongelijkheid en herverdeling. Imade Annouri is blij dat ze haar uitspraken aanpast. Het onderwerp verschuift naar financiële rechtvaardigheid en de Panama Papers. Annouri wil liever het debat inhoudelijk voeren. Rutten zegt dat België misschien wel het land met de meeste vrijheid in de wereld is, maar geeft aan dat het debat over gelijke kansen een ander verhaal is. Ze gebruikt Wallonië als een voorbeeld van het misbruik van uitkeringen. Annouri geeft aan dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt om die vrijheid te gebruiken. Hij gelooft in 'dual partnership'. Zowel de overheid als de burger zijn verantwoordelijk. Hij geeft een voorbeeld van discriminatie als hindernis voor gelijke kansen.

08-06-2016
VRT

De Afspraak: kartel tussen sp.a en Groen

In juni 2016 kondigen sp.a en Groen aan dat ze in Gent bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in kartel zullen gaan. In De Afspraak wordt het principe van een kartel uitgelegd en besproken met journalist Yves Desmet en politica Gwendolyn Rutten. Yves Desmet geeft uitleg over het nut van kartelvorming. Jef Neve vertelt waarom hij geen voorstander van kartelvorming is. Hij vindt namelijk dat de kiezer dan verplicht is voor een beleid te kiezen dat gekleurd is door een partij waar die kiezer niet achter staat. Volgens Gwendolyn Rutten, voorzitter van Open Vld, is kartelvorming vooral wiskunde. Daarnaast gelooft ze dat men als kartel de polarisatie tussen links en rechts meer opzoekt. Rutten denkt bovendien dat het kartel tussen sp.a en Groen een aantal kansen biedt voor Open Vld om zichzelf radicaal anders te gaan positioneren. Desmet legt uit dat de noodzaak van een kartel verschilt van regio tot regio. De gasten bespreken de noodzaak bij politici om nu reeds bezig te zijn met de komende gemeenteraadsverkiezingen. Volgens Desmet is het het aard van het beestje dat de politiek constant met verkiezingen bezig is - ook tussen de verkiezingen door.

17-06-2016
VRT