Skip to main content

Politiek op nationaal niveau

Politiek op nationaal niveau

Het Belgische politieke landschap heeft soms iets weg van een doolhof. In het kluwen van regio's en gewesten, regeringen, ministers en parlementariërs, kieslijsten en -kringen raakt de meest doorwinterde politicus de weg al eens kwijt. Nochtans reikt de invloed van politieke beslissingen op het dagelijkse leven ontzettend ver! Inzicht in de werking van politieke stelsels is bijgevolg cruciaal voor je leerlingen. Zie je ook door de bomen het bos niet meer? Geen nood! Het Archief voor Onderwijs schept orde in de chaos. Want wat betekent het nu eigenlijk als men zegt dat België 'een federale staat' is? Hoe hebben de zes staatshervormingen sinds 1970 de maatschappij beïnvloed? Wat is het verschil tussen een regio en een gewest? Zoek niet verder: de antwoorden vind je in dit thema.

https://onderwijs.hetarchief.be/themas/politiek-op-nationaal-niveau

De knikkers en het spel: politiek bestuur in België

Twee jeugdige presentatoren loodsen ons met de nodige blitse beelden door de wondere wereld van de politiek. Er wordt uitleg gegeven over de verschillende politieke instellingen: - de gemeente: historische uitleg op ruïnes. Beelden van de gemeenteraad, schepenen en burgemeester. - de provincie: provincieraad, bestendige deputatie, gouverneur, regio, gewesten. - de Vlaamse raad, de Vlaamse regering. - Kamer en Senaat. Straatinterviews over de fusionering van gemeenten, het bestaan van België en het federalisme.

03-05-1994
VRT

De knikkers en het spel: politieke organisatie van België

In dit programma loodsen twee jeugdige presentatoren ons door de wondere wereld van de politiek. De politieke organisatie van België wordt uitgelegd aan de hand van de verschillende instellingen. 00:01:50 De gemeente. 00:07:30 De provincie. 00:10:17 De Vlaamse raad. 00:16:47 België en federalisme.

03-05-1994
VRT

Journaal: historisch overzicht van de staatshervormingen in België

De opeenvolgende staatshervormingen sinds 1970 hebben het unitaire België laten evolueren naar een federale staat, met steeds meer bevoegdheden voor de deelstaten. Een historisch overzicht van de evolutie tot de zesde staatshervorming. Zwart-witbeelden van 18/02/1970: de toespraak van Gaston Eyskens over de staatshervorming, met de oprichting van de cultuurgemeenschappen. Beelden van 01/08/1980: interview met Wilfried Martens over het zelfbestuur in het Waalse en het Vlaamse Gewest. Een kaartje van institutioneel België. In 1989: een bode van de Kamer die koffie brengt en een gesprek tussen Guy Verhofstadt en Annemie Neyts. Een kaartje van institutioneel België. Beeld uit 1994: het Koninklijk Paleis van Brussel: de plechtige ondertekening van het Sint-Michielsakkoord. Een televisiespotje uit 1993 over de staatshervorming: met Dirk Frimout vanuit de ruimte en Toots Tielemans. Beeld uit 2001: Kamervoorzitter Herman De Croo kondigt in de Kamer een stemming aan over het Lambermontakkoord. Beeld uit 2004: de betoging met veel Vlaamse vlaggen voor de Vlaamse eis tot splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.

19-07-2012
VRT

Feest bij de koning, de zesde staatshervorming

Koning Albert heeft de zeventien wetten ondertekend die het eerste pakket vormen van de nieuwe staatshervorming. Het is de zésde staatshervorming al, maar het blijft een uitzonderlijke gebeurtenis, en daarom nodigde Koning Albert de betrokken politici uit op het paleis.   Ze tonen een binnenbeeld van het kasteel van Brussel: Koning Albert komt binnen in de zaal, gevolgd door premier Di Rupo. Koning Albert begroet de politici, onder andere Charles Michel, Wouter Beke, Alexander De Croo, Bruno Tobback en Wouter Van Besien. Servais Verherstraeten, de Staatssecretaris voor Institutionele Hervormingen van CD&V, geeft een toespraak over de zesde staatshervorming:"50 jaar lijkt in de herinnering van sommigen maar 5 minuten geleden". Politici, onder andere Steven Vanackere en Didier Reynders, zijn aan het lachen. Er volgen sfeerbeelden tijdens de toespraak van Elio Di Rupo. Ze tonen een fragment van de toespraak van Elio Di Rupo, premier van de PS, over dat sommigen beweren dat het federaal niveau niet meer in staat is om het land en de burgers vooruit te helpen, dat klopt niet. Hij heeft het ook over de zesde staatshervorming. Er zijn beelden van onder andere André Flahaut, Sabine de Bethune, Vincent Van Quickenborne, Johan Vande Lanotte, Didier Reynders, Steven Vanackere, Albert II en Wouter Beke. Er volgt applaus en de ondertekening door de koning en de premier. Vervolgens is er een fragment van de toespraak van Elio Di Rupo over de vakantiewensen met voldoende rust, zodat nadien het tweede deel van de staatshervorming kan worden uitgevoerd. Er volgen beelden van Milquet en Onkelinx die aan het lachen zijn. De koning en premier geven een handdruk onder luid applaus.

19-07-2012
VRT

Journaal: aanpassingen aan de grondwet

De huidige federale regering heeft een belangrijke taak vervuld die noodzakelijk is voor 25 mei. De topministers hebben de lijst van grondwetsartikelen goedgekeurd die het volgende parlement mag aanpassen. De Belgische grondwet is te vinden op de website van het federaal parlement. Tekst van artikel 195. De federale wetgevende macht heeft het recht te verklaren dat er redenen zijn tot herziening van zodanige grondwettelijke bepaling als zij aanwijst.

22-04-2014
VRT

Journaal: de werking en samenstelling van het Federaal Parlement

Journaalitem over de werking en samenstelling van het Federaal Parlement.

06-05-2014
VRT

60 seconden: Waals Parlement

Toelichting in zestig seconden over het Waals Parlement.

01-05-2015
VRT

Journaal: werking en samenstelling Vlaams Parlement

Dit Journaalitem gaat over de werking en samenstelling van het Vlaamse Parlement.

05-05-2014
VRT

Werking en samenstelling Europees Parlement

Dit is een journaalitem over de werking en samenstelling van het Parlement op Europees niveau.

08-05-2014
VRT

60 seconden: minister-president

Toelichting in zestig seconden over de minister-president.

01-05-2014
VRT

60 seconden: deelstaat

Korte toelichting in zestig seconden over verschillende deelstaten in België.

01-05-2014
VRT

60 seconden: kieskring

Korte toelichting in zestig seconden over de term kieskring.

01-05-2014
VRT

60 seconden: stemplicht

Korte toelichting in zestig seconden over stemplicht in België.

01-05-2014
VRT

Karrewiet: het parlement en de verkiezingen

Uitleg van Karrewiet over het Belgisch politiek stelsel. Het Federaal Parlement, de parlementen van de Belgische gewesten en het Europees Parlement komen aan bod.

25-05-2009
VRT

Panorama: de samenstelling van kieslijsten

Uiteenzetting over ons kiesstelsel en de samenstelling van kieslijsten door de verschillende politieke partijen. Interview met Wilfried Dewachter over zijn onderzoek naar de belangrijkste momenten bij een verkiezing. Er is reeds heel veel op voorhand bepaald, de kiezer beslist wel hoeveel zetels er per partij zijn, maar wie zetelt ligt meestal reeds vast. Verder gaat het over voorkeurstemmen. De beoordeling van de samenstelling van de lijst, waarbij de interne democratie en de relatie met kiezer wordt afgewogen. Daarna hebben ze het ook over de verkiezingslijsten voor voorverkiezing.

08-10-1971
VRT

60 seconden: coalitie

Kort fragment waarin de term coalitie verklaard en toegelicht wordt.

01-05-2014
VRT

60 seconden: zetelverdeling

Korte toelichting over de zetelverdeling na de verkiezingen.

01-05-2014
VRT

Terzake: de lijstvorming bij politieke partijen

Hoe verloopt de lijstvorming bij politieke partijen? Ivan De Vadder geeft uitleg aan een schoolbord. Hij haalt de afwisseling van man en vrouw op politieke lijsten aan. De helft van de kandidaten zijn eveneens man of vrouw. We krijgen meer uitleg over de stijgende of krimpende markt, het principe van verjonging en geografische ligging. Verder geeft Ivan De Vadder een toepassing op de lijstvorming van de Open Vld in Oost-Vlaanderen. Hoe wordt de lijst dan uiteindelijk opgesteld, via een poll of is het het partijbureau dat beslist?

08-01-2014
VRT

De Afspraak: kartel tussen sp.a en Groen

In juni 2016 kondigen sp.a en Groen aan dat ze in Gent bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in kartel zullen gaan. In De Afspraak wordt het principe van een kartel uitgelegd en besproken met journalist Yves Desmet en politica Gwendolyn Rutten. Yves Desmet geeft uitleg over het nut van kartelvorming. Jef Neve vertelt waarom hij geen voorstander van kartelvorming is. Hij vindt namelijk dat de kiezer dan verplicht is voor een beleid te kiezen dat gekleurd is door een partij waar die kiezer niet achter staat. Volgens Gwendolyn Rutten, voorzitter van Open Vld, is kartelvorming vooral wiskunde. Daarnaast gelooft ze dat men als kartel de polarisatie tussen links en rechts meer opzoekt. Rutten denkt bovendien dat het kartel tussen sp.a en Groen een aantal kansen biedt voor Open Vld om zichzelf radicaal anders te gaan positioneren. Desmet legt uit dat de noodzaak van een kartel verschilt van regio tot regio. De gasten bespreken de noodzaak bij politici om nu reeds bezig te zijn met de komende gemeenteraadsverkiezingen. Volgens Desmet is het het aard van het beestje dat de politiek constant met verkiezingen bezig is - ook tussen de verkiezingen door.

17-06-2016
VRT

Journaal: is stemgedrag nog steeds taboe?

Durven mensen uitkomen voor welke partij ze zullenstemmen? Of vinden ze dat niemand daar zaken mee heeft? Volgens sociologen is het taboe rond onze stemkeuze bijna helemaal verdwenen. Interviews met mensen op straat over hun kiesgedrag.

25-04-2014
VRT

Terzake: partijfinanciering

Vrij korte en duidelijke reportage van Terzake ver de financiering van politieke partijen en instellingen (Senaat, Kamer, …). Het politieke jaar trekt zich stilaan op gang, met een relletje rond het geld van de partijen. Altijd een delicaat onderwerp en al helemaal in een verkiezingsjaar. Het heeft te maken met de staatshervorming, met de grondige afslanking van de senaat en de compensatie van het geld dat de partijen daardoor verliezen. We zien fragmenten van kiescampagnes van de verschillende partijen. Interview met Bart Maddens, politicoloog aan KU Leuven, over de historiek van partijfinanciering, uitleg over wat er precies zal veranderen. Er wordt ook een grafiek over partijfinanciering getoond.

26-08-2013
VRT

Journaal: onderzoek naar naamsveranderingen van politieke partijen

Nieuwsfragment over een onderzoek van de VUB naar de naamsverandering van tal van politieke partijen. Er is een interview met Frank Thevissen van de VUB over de kiezer die weinig vertrouwen heeft in de nieuwe namen van politieke partijen.

11-06-2002
VRT

Terzake: confederalisme

Reportage van 'Terzake' over confederalisme. N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts haalde vanmorgen in een kranteninterview het belang van het confederalisme terug aan. Maar wat houdt het confederalisme nu eigenlijk in? Uitspraken over confederalisme door verschillende politici, zoals Bart De Wever, Alexander De Croo en Wouter Beke. Interview met Paul Van Orshoven, professor Publiek Recht aan de Katholieke Universiteit Leuven, over een confederale staat. Hij vertelt over de Benelux als confederaal systeem. Uitleg over het verschil tussen het federalisme en het confederalisme. Geschiedenis van het federalisme. Vervolg van het interview met Van Orshoven over de Belgische regering en het confederalisme. Beelden van vroegere uitspraken van politici. Uitleg over het federalisme, confederalisme en separatisme.

04-01-2013
VRT

Terzake: staatshervorming

De voor- en nadelen van een federalisering worden op een rijtje gezet. Beelden van in een ziekenhuis, gevolgd door een interview met Lieven Annemans, gezondheidseconoom aan de Universiteit Gent. Alles wat betreft de preventie behoort tot het regionale, maar de positieve gevolgen daarvan uiten zich vooral federaal. Ook de eerstelijnszorg is Vlaams, maar de betaling van de zorgverleners is dan weer federaal. De vraag is dus: de gezondheidszorg verder regionaliseren of net niet? Gezondheidszorg is een persoonsgebonden aangelegenheid en moet dus dicht bij de mensen staan. Toch is men in Wallonië nog niet klaar voor een regionale gezondheidszorg. Maar wat dan met de sociale zekerheid? Efficiëntie mag niet leiden tot een verlies van billijkheid.

14-07-2016
VRT

Het beloofde land: sociale zekerheid

Reportage van Kobe Ilsen over wat de sociale zekerheid is. Kobe legt uit waartegen die ons beschermt en hoeveel die kost. Dat doet hij in de vorm van een lied, een soort musical op straat.

21-05-2014
VRT

Loon naar werken: geschiedenis van de sociale zekerheid

Reportage over de sociale zekerheid in de reeks 'Loon naar werken'. 00:00:00 Er is een interview met een gepensioneerde arbeider over vroeger en over wat er al wel en nog niet was. 00:04:09 Montage van foto's over het leven van vroeger, de arbeidersbeweging vanaf eind 19de eeuw, het dagelijkse leven, de industrialisering, en de klassenmaatschappij. 00:08:43 Interview met Natalis De Bock van de socialistische beweging: wetten zijn er pas gekomen na de Tweede Wereldoorlog. 00:12:23 Interview met August Cool van de christelijke arbeidersbeweging: de gesprekken tijdens WO II zijn de grondslag. De Bock heeft het verder over het "sociaal pact". 00:17:45 Beelden van stakingen, betogingen. 00:18:52 Situatie van de sociale zekerheid nadat deze door de regering werd vastgelegd. Arbeiders vertellen wat sociale zekerheid voor hen betekent. 00:22:05 Interview met Jef Baeten over de evolutie van de bestrijding van armoede en over het behoud van welvaart moet tot herverdeling komen.

17-01-1978
VRT

Journaal: sociale verkiezingen

Tijdens de sociale verkiezingen kunnen in zowat zesduizend ondernemingen van de privésector hun vertegenwoordigers kiezen. Het Journaal ging kijken hoe dat stemmen verloopt bij Audi in Brussel. De verkiezing gebeurt nog steeds voor arbeiders en bedienden apart. Dit zal veranderen in de toekomst. Pascal Van Cauwenberghe van de Christelijke vakbond ACV geeft uitleg bij de aparte lijsten voor bedienden en arbeiders. Het stemmen gebeurt bij Audi elektronisch. Hedwin De Clercq van de Socialistische vakbond ABVV verklaart dat negentig procent van de werknemers komt stemmen. Erik Prieels, personeelsverantwoordelijke van Audi denkt dat het moderner zou zijn om ook niet-vakbondsleden toe te laten als kandidaat. Stefaan Van Bockstaele van de Liberale vakbond ACLVB denkt dat de werkgever in dat geval zijn pionnen zou plaatsen. Sandra Lepape van de Socialistische vakbond FGTB geeft haar mening over de aanpak van conflicten en de rol van vrouwen in die aanpak.

09-05-2016
VRT

60 seconden: vermogensbelasting

Dit is een korte toelichting in zestig seconden over het standpunt van de verschillende partijen ten opzichte van vermogensbelasting.

16-04-2014
VRT

60 seconden: politieke partijen over het milieu

Korte toelichting in zestig seconden over het standpunt van de verschillende politieke partijen over het milieu.

01-05-2014
VRT

Terzake: de begroting van de Vlaamse regering

Doorlichting van het budget van de voorbije en de komende Vlaamse regering. Over het overschot in de begroting en besparing door de zesde staatshervorming. Over de nieuwe bevoegdheden en problemen die investeringen vragen.

19-05-2014
VRT

Van Gils & gasten: jongeren en politiek

Karolien Debecker, van de radiozender MNM, werd gisteren even helemaal stil. Tijdens het radioprogramma 'Generation M' stelde ze aan twaalf jongeren tussen de achttien en de vijfentwintig de vraag wie de Belgische premier is. Slechts een van hen wist het antwoord. In 'Van Gils & gasten' praat ze daarom over het gebrek aan politieke kennis bij jongeren. Volgens 'Generation What?', een grootschalige enquête onder jongeren in twaalf Europese landen, blijkt Debeckers ervaring alvast geen uitzondering. Jongeren zijn niet bekend met de politiek omdat ze politici niet vertrouwen. Kevser Marasligil vindt bijvoorbeeld dat politici vooral bewust in moeilijke taal spreken om dingen te verhullen. Hassan Al Hilou vindt interesse in politiek echter heel belangrijk en heeft daarom een eigen discussieplatform voor jongeren opgericht: YouthTalks.

04-05-2016
VRT

Van Gils & gasten: woordvoerders

Lieven Van Gils praat met twee woordvoerders over hun beroep. Margot Neyskens is woordvoerder van Bart Tommelein. An Luyten is woordvoerder van het Rode Kruis en won een woordvoerdersaward. Margot en An praten over de woordvoerdersaward die An kreeg. An wil nooit rond de pot draaien bij interviews. Ze wilt zich altijd aan de feiten houden en ze wordt ook niet naar meningen gevraagd. Van Gils merkt op dat het anders is om een gezicht te zijn van een organisatie die op het scherm komt dan om woordvoerder te zijn van een minister en vooral achter de schermen te werken. Margot geeft uitleg over haar job en haar relatie met de pers. An praat over de negatieve reacties die ze in haar mailbox krijgt en haar hoe dan ook raken. We zien een fragment uit het Journaal waarin An de pers te woord moet staan over een heel gevoelig thema. Hierbij geeft An uitleg over het overleg en de open communicatie naar het publiek toe. Bij Margot is open communicatie echt wikken en wegen. Bart Tommelein is namelijk heel spontaan in zijn communicatie en praat soms zijn mond voorbij. Ze vertellen over een onhandige uitspraak van Tommelein over vrijwilligers bij het Rode Kruis. An antwoordt op de vraag of je als woordvoerder van een politicus dezelfde politieke voorkeur moet hebben. Ten slotte volgt een fragment uit het programma 'Liefde & geluk' waar An Luyten in een vorig leven als actrice meespeelde.

26-05-2016
VRT

De Afspraak: Gerolf Annemans over de Vlaamse onafhankelijkheid

Gerolf Annemans heeft een nieuw boek uit over de Vlaamse onafhankelijkheid: ‘Quid Nunc’. Annemans vertelt dat hij zich expliciet tot Bart De Wever richt. Confederalisme is onzin voor Vlaanderen, een inhoudsloos begrip, aldus Annemans. In zijn boek legt hij volledig uit hoe de weg naar de Vlaamse onafhankelijkheid eruit zou kunnen zien. Volgens Annemans kan een splitsing snel gaan want Vlaanderen heeft zijn instellingen al. Brussel zit in Vlaanderen ingebakken.

21-06-2016
VRT

Van Gils & gasten: een betuttelende overheid?

‘Van Gils en gasten’ is een talkshow waarin gastheer Lieven Van Gils het met zijn gasten heeft over alles wat er in Vlaanderen en de wereld leeft. "Jo Vandeurzen moet uit mijn slaapkamer blijven": zo reageert Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten op het donderdag date-dag initiatief van de minister. Worden wij al te veel betutteld door politici? Gezondheidseconoom Lieven Annemans vindt dat er soms meer betutteld moet worden. Gwendolyn Rutten, voorzitster van Open Vld, vertelt over de betutteling door politici. Ze praat over Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De goedbedoelde initiatieven bezorgen mensen schuldgevoelens. Lieven Annemans, gezondheidseconoom, vertelt over te tolerante maatregelen. Rutten stelt dat bepaalde verboden een averechts effect hebben. Rit Borremans, de moeder van Ketnetwrapster Charlotte Leysen, is positief over strengere regels in verband met alcoholmisbruik. Rutten spreekt over een positieve richting. Alleen de manier om er te geraken is niet altijd goed. Annemans praat over een drankverbod onder achttien jaar. Zwarte Piet, niet Roetpiet, stormt naar binnen en kust Rutten op de wang. Rutten stelt dat geboden en verboden ten opzichte van jongeren niet altijd logisch zijn. Charlotte Leysen vertelt over de verantwoordelijkheid die ze van haar ouders meekreeg. Annemans stelt dat de overheid prikkels moet geven om verantwoordelijkheid te nemen.

06-12-2016
VRT

De Afspraak: 'Human Flow' van Ai Weiwei

Studiogast Ai Weiwei, een Chinese kunstenaar die intussen in Berlijn woont, organiseerde een fototentoonstelling in Antwerpen. Hij heeft een film gemaakt over de vluchtelingencrisis met als naam ‘Human Flow’. Bart Schols interviewt hem hierover. Weiwei zegt dat de mensheid deze problemen zelf heeft veroorzaakt en dat ze deze ook zal moeten oplossen. Er is ook meer dan alleen het Syrische vluchtelingenprobleem. Weiwei pleit dan ook dat de mensenrechten overal ter wereld moeten gelden. De vader van Weiwei, die dichter was, werd verbannen naar desolate gebieden. Weiwei zelf heeft 81 dagen in de cel gezeten. Hij heeft een bepaalde nieuwsgierigheid naar wie die 65 miljoen vluchtelingen wel zijn. De film spreekt volgens Karel De Gucht erg aan omdat het een artistieke kijk op het fenomeen geeft en er geen standpunt wordt ingenomen. De kijker moet door de duur van de fragmenten stilstaan bij de problematiek. De Gucht vindt ook dat we in Europa het vluchtelingenprobleem onmenselijk aanpakken.

11-01-2018
VRT

Karrewiet: de burgemeester van Affligem

Karrewietreporter Phil wou wel eens weten wat het beroep van burgemeester precies inhoudt. Walter De Donder gaf haar tekst en uitleg in het gemeentehuis van zijn gemeente Affligem. Walter De Donder laat de raadszaal zien en vertelt wat de rol is van de gemeenteraad. Hij legt aan Phil uit dat het soms ook moeilijk is om burgemeester te zijn.

04-10-2018
VRT

Journaal: wat doen de provincies?

Op zondag 14 oktober werden er nieuwe provincieraden gekozen. De provinciebesturen hebben bevoegdheden moeten afstaan waardoor ze voortaan kunnen werken met minder medewerkers. Daardoor was het aantal raadsleden dat verkozen moest worden, gehalveerd. Wat doet een provincie wel nog, en wat niet meer? Bart Verhulst geeft een aantal voorbeelden. De provinciebesturen zijn de schakel tussen de gemeenten en Vlaanderen. Alexander Vercamer (CD&V) van de Vereniging Vlaamse Provincies geeft meer uitleg.

11-10-2018
VRT

Karrewiet: samenstelling gemeentebestuur

In dit fragment wordt uitgelegd hoe het bestuur van een gemeente wordt vastgelegd. In sommige gemeenten is het moeilijk om te beslissen wie de burgemeester wordt en welke partijen aan de macht komen. Er worden beelden getoond van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018. Alle burgers ouder dan achttien jaar brengen hun stem uit voor hun gemeenteraad. De resultaten van die stemmen worden dan opgesteld. Vervolgens begint de verdeling van de zetels.

15-10-2018
VRT

Terzake: wat met Michel II?

Er zijn veel vragen rond de val van regering Michel I naar aanleiding van het Migratiepact van de Verenigde Naties. Is Michel II een nieuwe regering met een ander beleid en is een vertrouwensstemming in het parlement dus onvermijdelijk? Als premier Michel het vertrouwen niet vraagt, kunnen er zich dan grondwettelijke problemen stellen? En wat betekent dat dan voor het echte werk dat deze regering nog zou moeten realiseren? Professor Patricia Popelier is grondwetspecialist. Ze vertelt over de normale manier waarop de regering het vertrouwen krijgt. Volgens Popelier is dit een nieuwe regering en is een motie van vertrouwen vereist. Animatie over de werking van een vertrouwensmotie en een constructieve motie van wantrouwen. Popelier vertelt dat een motie van wantrouwen moeilijk zal worden omdat er dan al een nieuwe coalitie voor ogen moet zijn. Animatie over de werking van een gewone motie van wantrouwen, waarbij de koning de regering kan ontbinden. Popelier vertelt over de daadkracht van een minderheidsregering. Vicepremier Kris Peeters zit in de studio bij Kathleen Cools. Peeters reageert op de uitspraak van Bart De Wever die stelde dat een minderheidsregering een zachte staatsgreep zou zijn. De nauwe samenwerking met het parlement zal volgens Peeters geen wandeling in het park worden.

10-12-2018
VRT

VRT NWS: wat is een regering in lopende zaken?

Wat is een regering in lopende zaken? Politiek journalist Ivan De Vadder legt het uit. Een regering belandt in lopende zaken wanneer de koning het ontslag van die regering heeft aanvaard. De regering kan dan enkel nog de lopende zaken behandelen, met name het dagelijks bestuur waarnemen en het beleid dat al beslist is doorvoeren. Een regering van lopende zaken kan ook dringende ingrepen doen. De Vadder legt ook uit of er al dan niet vervroegde verkiezingen kunnen komen, hoe lang een regering in lopende zaken kan blijven, hoe een regering in lopende zaken de rekeningen kan betalen en welke maatregelen deze regering niet meer kan nemen.

21-12-2018
VRT