Skip to main content

Kernenergie

Kernenergie

Het is een van de meest controversiële onderwerpen van de laatste decennia: kernenergie. De atoombom Little Boy die Hiroshima van de kaart veegde, de kernrampen in Tsjernobyl en Fukushima en de steeds terugkerende nieuwsberichten, zowel over stroomtekort als over defecten in de kernreactoren in Doel en Tihange, maken nucleaire energie erg omstreden. Toch breken ook vele wetenschappers een lans voor kernenergie en de mogelijkheden voor duurzame energiewinning. Benieuwd naar de binnenkant van een kernreactor? Wat is radioactiviteit en waarom is het zo schadelijk? Hoe splijt je uranium en wat zijn de mogelijkheden van kernfusie? En wat is de link tussen kernenergie en werelderfgoed? Een onderwerp om tot in de kern uit te spitten!

https://onderwijs.hetarchief.be/themas/kernenergie

Tsjernobyl gevarenzone

Remi, een Vlaamse jongen van 9, brengt zijn paasvakantie door in Wit-Rusland bij zijn goede vriend Roman. Roman leeft in een gebied waar de grond nog altijd radioactief besmet is door de kernramp in Tsjernobyl in 1986. Kinderen spelen voetbal op straat. Toekijkende kleine kinderen. Boerderij met kippen, interview met vrouw: geloven niet dat er radioactieve stoffen in de grond zitten. Gevaartekens voor radioactiviteit langs weg. Den verandert aan de top in een spar als gevolg van de radioactieve straling. Remi rijdt tot aan de verboden zone. Remi bezoekt de verboden zone voor een half uur. Rijshot verlaten huizen. Interview met Remi: is ook een beetje bang dat hij bestraald zou worden, heeft rubberen laarzen aan om niet in contact te komen met besmette grond, heeft meter mee om radioactiviteit te meten. Remi moet in de auto blijven zitten omdat er een te hoge straling is. Verlaten gebouwen.

26-04-2006
VRT

Journaal: kernramp in Tsjernobyl is dertig

Dertig jaar geleden in de nacht van 25 op 26 april 1986 vond de kernramp in Tsjernobyl plaats. Naar aanleiding van de gebeurtenis werden doorheen Oekraïne herdenkingen georganiseerd. Beelden van de Oekraïense president Porosjenko, die bloemen neerlegt. Herdenking in Slavoetytsj, waar arbeiders en familieleden werden ondergebracht na de ramp. Archiefbeelden van de ontplofte centrale en spelende kinderen op straat in Pripjat, de dag na de ramp. De bevolking in de buurt werd pas twee dagen later geëvacueerd. De rampbestrijding gebeurde door brandweer en leger, zonder afdoende bescherming. Archiefbeelden van Michael Gorbatsjov die de ramp toegeeft en het Eenmeifeest in Kiev. Grafiek met de verboden zone van dertig kilometer rond de centrale en de radioactieve neerslag. Animatie van de nieuwe sarcofaag rond reactor. Die moet de oude sarcofaag vervangen, die stabiel noch waterdicht is. De nieuwe sarcofaag wordt gebouwd met Europese steun. De gevolgen werden vooral gevoeld door kinderen, tot op de dag van vandaag. Beelden van een echografie en luchtbeelden van de centrale nu. Volgens wetenschapsjournalist Koen Wauters was er vooral sprake van een toename in schildklierkanker na de ramp. Dat komt omdat de schildklier jodium, ook radioactief jodium, uit de omgeving opneemt. De gevolgen van de ramp in België zijn niet te meten. De kans op een gelijkaardige ramp in ons land zijn alvast veel kleiner. Toch werden na Tsjernobyl maatregelen getroffen om gelijkaardige rampen te voorkomen en beter te bestrijden, mochten ze toch gebeuren.

26-04-2016
VRT

De Afspraak: getuigenis van de kernramp in Tsjernobyl

In de nacht van 25 op 26 april 1986 vond een ontploffing plaats in de kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne. De gevolgen van de kernramp worden dertig jaar later nog steeds gevoeld. Studiogaste Alona Lyubayeva was dertien toen ze met haar scoutsgroep op dertig kilometer van de kerncentrale in de bossen aan het spelen was. Lyubayeva was zich op dat moment van geen kwaad bewust. Archiefbeelden van direct na de ontploffing. Frank Westerman praat over hoe het nieuws Nederland bereikte. Lyubayeva vertelt over het totale gebrek van besef van gevaar. Foto van de jonge Lyubayeva op kamp in Odessa na de ramp. Voorlopig heeft ze nog geen gezondheidsgevolgen, maar ze verwacht er zich aan. De meeste mensen uit haar omgeving zijn gestorven aan kanker.

26-04-2016
VRT

Elektron: kernfysica

Laatste aflevering van dit seizoen van Elektron, een jeugdprogramma met videoclips en wetenschappelijke proeven. Bart Peeters probeert door te dringen tot de microwereld van de atomen. Hij geeft uitleg aan de hand van verschillende gekleurde bollen.Volgende onderwerpen komen aan bod: Kernsplijting en de formule van Einstein; Het vrijkomen van energie en het ontstaan van kernreactie en kettingreactie; Kernfusie.

03-02-1986
VRT

Werking kerncentrale

Een aardbeving in Japan was de aanleiding voor een ontploffing in de kerncentrale van Fukushima. We zien de kernreactor met koelwater van de kerncentrale in Tihange en een schematische voorstelling van de werking van de kerncentrale in Fukushima. Herman Hendrickx geeft uitleg over het niet werken van een koelsysteem, het risico dat de reactor smelt en het vrijkomen van radioactiviteit.

12-03-2011
VRT

150 jaar België: techniek veranderde het land

Deze aflevering van ‘Schooltelevisie’ gaat over de invloed van techniek en industrialisatie op de veranderingen in België. 00:00:01 Begingeneriek met beelden van een oude hoeve en een koeltoren. 00:00:27 Presentatrice Régine Clauwaert schetst de geschiedenis van België vanaf de 19de eeuw. 00:01:42 Twee paarden staan aan de voet van een windmolen. Beelden van een riviertje en een watermolen en van de draaiende tandwielen binnenin de molen. Er wordt uitleg gegeven over de natuurlijke energiebronnen die geraadpleegd werden tijdens het ancien régime. 00:02:35 Clauwaert heeft het over de eerste energiecrisis tijdens de zeventiende eeuw, veroorzaakt door houtschaarste. De nieuwe brandstof wordt steenkool en het nieuwe constructiemateriaal is gietijzer. Prent van een steenkoolmijn en een stoompomp. James Watt verbeterde deze stoompomp in de achttiende eeuw. Een man bedient een stoommachine in werking. Clauwaert staat ernaast en schetst het gebruik van de stoommachine. 00:05:51 Afbeelding van een bolregulator waarmee de snelheid van de stoommachine werd geregeld, met de zogenaamde ‘Bollen van Watt’. Clauwaert legt uit hoe de bolregulator later werd vervangen door een verensysteem. 00:06:34 Een man schept bedrijfsafval in de oven van de machine. 00:07:24 Tijdens de negentiende eeuw vormt stoom de drijfkracht voor transport te land en te water. Beelden van een oude stoomtrein, een fabriek, de lifttorens van een mijn, gevolgd door een foto van kompels. 00:08:03 Clauwaert schetst de evolutie van de stoommachine naar de ontploffingsmotor op gas en petroleum. Ze vertelt over de nadelen van de stoommachine. 00:09:09 Foto van een oude gasfabriek te Luik. 00:09:36 Er wordt een oud, handgeschreven document uit 1894 van Rudolf Diesel getoond, de uitvinder van de dieselmotor. Er volgen foto’s van een dieselmotor, een oude auto van Daimler uit 1885 met een benzinemotor. In 1893 bouwen de gebroeders Wright hun een vliegtuig. De verplaatsbare dieselmotor zal de landbouw totaal veranderen. 00:10:11 Omstreeks 1870 wordt de eerste dynamo vervaardigd. Hiermee kan mechanische energie omgezet worden in elektrische energie. Deze dynamo’s worden aangedreven door stoom. 00:10:28 André Dumont ontdekt in 1901 in As het bestaan van rijke kolenlagen. Het steenkooltekort was uit de wereld geholpen. Beelden van de steenkoolmijn in As-Waterschei. 00:11:02 Tussen 1885 en 1910 zullen tal van gemeenten kleine, kolengestookte elektriciteitscentrales openen voor stadsverlichting. Beelden van een controlekamer en van een nieuwe centrale met turbogeneratoren. Gelijkstroom wordt vervangen door wisselstroom. 00:11:59 Clauwaert staat in het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol. Ze staat bij een reactor die leeg is en geeft uitleg. 00:14:12 De eerste centrale wordt in 1885 gebouwd voor de verlichting van de Brusselse Nieuwstraat. Beelden van een windmolentje, een zonnepaneel en een loodtoren in Brussel. 00:15:53 Beelden van chemische bedrijven in Tessenderlo. Na 1850 duikt een vrees op voor ijzertekorten. Men gaat op zoek naar andere materialen. De kopernijverheid kent een opbloei door de opkomst van de elektriciteit. ` 00:16:13 Een van de voornaamste afnemers van ijzer en staal was de bouwnijverheid. Beelden van het warenhuis ‘Old England’ in Brussel. 00:16:39 De eerste vorm van gewapend beton wordt ontwikkeld. Beelden van een scheefgezakte betonnen waterreservoir te Middelkerke, een watertoren te Hasselt en van een betonnen brug. 00:18:29 Een ouderwets winkeltje wordt afgezet tegen het interieur van een ‘City 2’ winkelcentrum met roltrappen. De nieuwe en steeds grootschaligere nijverheden produceren steeds meer, steeds sneller. Het distributienet moet ruimer worden. De basis van de nieuwe handelsorganisatie is de winkel. 00:19:27 Oude foto's van paard en kar volgeladen met goederen, een hondenkar, een trekschuit getrokken door paard. Het transport neemt een steeds vitalere plaats in het economisch leven. Kanalen met trekschuiten leveren reeds vanaf de 18de eeuw een eerste oplossing voor het vervoeren van zware en omvangrijke grondstoffen. Beelden van verscheidene sluizen, de loskade en opslagplaatsen. 00:21:04 Een oude foto van Zeebrugge. De huidige haven van Zeebrugge wordt in beeld gebracht. 00:21:29 Een oude prent van een trein. In 1835 rijdt de eerste trein van het continent tussen Brussel en Mechelen. Beelden van de hedendaagse sporenwirwar en voorbijrijdende treinen. Een foto van een paardentram en beelden van elektrische trams. 00:22:23 In 1893 levert Germain de eerste Belgische auto. De Antwerpse firma Minerva bouwde luxewagens voor koningshuizen en groot industriëlen. 24.20 In 1873 wordt de moderne fiets uitgevonden. Het betekent het begin van de ontwikkeling van het individuele transport. Prent van een oude fiets met berijder en een affiche van een motorfiets. Meer en meer duikt het begrip snelheid op. Er worden foto’s van de vliegtuigen van de gebroeders Wright en van de controletoren op het eerste vliegveld te Kiewit-Hasselt getoond. 00:24:12 In 1938 exploiteert de Belgische Burgerlijke Luchtvaart vier luchthavens. Beelden van de controletoren in Zaventem en van een landend vliegtuig. 00:24:55 Een fietser passeert een drukke weg die lang de spoorweg loopt. Er stijgt een Boeing 747 op. 00:25:16 Clauwaert zit voor een grote schotelantenne en geeft uitleg over de snelheid van communicatie. 00:26:33 Een seintoestel van Samuel Morse wordt in werking gezet. In 1876 ontdekt Graham Bell het principe van de telefoon. Er wordt een prent van Graham Bell met de eerste telefoon getoond. 00:27:07 Clauwaert vertelt over de volgende stap in de communicatierevolutie, met name de draadloze telegrafie en de radio. Beelden van een schotelantenne op het Belgische grondstation voor telecommunicatie te Lessive en van de controlekamer. 00:29:00 In 1995 vindt de eerste bemande ruimtevlucht plaats. Beelden van de lancering van de Amerikaanse raket Atlantis.

28-02-1980
VRT

Bedweters: aan welke stralen zijn we blootgesteld?

Wetenschappelijk magazine voor kinderen, waarin Britt Van Marsenille en Roel Swaenenberg in elke aflevering dromen over een ontmoeting met Albert Einstein, die hen confronteert met een prangende vraag. Vandaag: Aan welke stralen zijn we blootgesteld? 00:00:00 Begingeneriek, vraag van Einstein (Tuur De Weert). 00:00:49 Britt ging in het UZ Gent op bezoek bij huidspecialiste Lieve Brochez, die haar alles kon vertellen over de invloed van de zon op je huid. Ze gaan naar het zonnecentrum en naar de infraroodsauna om aan den lijve te ondervinden wat het effect is van zonnestralen, infraroodlicht en ultravioletstraling. 00:03:10 Roel bezoekt de kerncentrale van Doel. Daar komt hij via stralingsexpert Pol Claessens te weten wat er nu eigenlijk allemaal gebeurt in die gigantische koeltorens van zo’'n centrale. Daar wordt energie opgewekt door uranium te splijten. 00:06:42 Bruin worden is een soort bescherming tegen de zon. Verbranden wijst op te veel UV in één keer. Lieve geeft ook meer uitleg over de huidtypes. 00:09:29 Roel bevindt zich in het oefencentrum van de kerncentrale in Doel. Hij leert van Pol wat radioactiviteit nu precies wil zeggen. 00:11:06 Daarna leert Britt dat het vooral belangrijk is om je altijd goed in te smeren tegen zonnebrand, welk huidtype je ook hebt. We kunnen ons beschermen door de meest intense zon vermijden, door middel van kledij en door middel van zonnecrème. Lieve geeft meer uitleg over de UV-index. Britt vraagt aan mensen op straat naar de factor van de zonnecrème die ze gebruiken. Lieve raadt Britt een hogere factor aan. Toch heeft de zon en zijn straling volgens haar ook veel voordelen. 00:15:01 Roel wordt gecheckt op radioactiviteit. 00:18:14 Britt en Roel liggen in bed.

24-11-2007
VRT

Karrewiet: de kerncentrale van Tihange

Saskia bezoekt de kerncentrale van Tihange naar aanleiding van de kernramp in Fukushima. Intro Saskia voor kerncentrale van Tihange. Sarah De Bruyn van Electrabel geeft rondleiding en uitleg. Luchtopnames van de centrale, beelden binnen de centrale , beelden van de reactor... Beelden van de machine die de radioactiviteit meet. Uitleg over de kernramp in Japan.

16-03-2011
VRT

Onder de torens van Doel

Over het verdwijnen van het dorp Doel met zijn 900 inwoners, met Jan Creve van actiegroep 'Doel 2020' als studiogast. Interviews met molenaar Jozef D'Haemers en zijn vader Albert. Ter Zake-item over het protest van de Doelenaars tegen de containerterminal. Interview met Leo Delwaide. Bijeenkomst van de protesterende dorpsbewoners. Roger Mussche over de geschiedenis van de polders, de industrialisering vanaf de jaren 60. Bezoek aan de kerncentrale, gesprek met ingenieur Yves Verschooren over veiligheid en met Paul Royen over radio-activiteit. Gesprek met dorpsbewoner en uitbater van de plezierjachthaven Louis Lockefeer over de kerncentrale. Buurtbewoners spreken over de kerncentrale en over de petrochemische nijverheid. Simulatie-oefening bij probleem in de kerncentrale met uitleg van instructeur Jan Bracke en van deelnemer Koen Verhaeren. Buurtbewoners Michel Mouton en Dora Gevaert over mogelijke gevaren en over de distributie van jodiumpillen. Wille De Roovere,directeur van de kerncentrale over de verdeling van jodiumpillen. Ingenieurs Paul Van Royen en Yves Verschooren vervangen een onderdeel in de sterk radioactieve ruimte. Scheldewijdingfeesten: fanfare en toespraak van de schepen van Feestelijkheden Wilfried Lauwers. Buurtbewoners, onder andere 'wijze Doelenaar' Claire Gilis over de jachthaven en de middenstanders. Voorzitter van de Jachtclub Louis Lockefeer over onteigeningen.

08-12-1997
VRT

Nucleair afval in Doel

Er is een probleem in verband met het nucleair afval uit de kerncentrale van Doel. Voorlopig lijkt daar geen oplossing voor te zijn. Dat is gebleken tijdens een hoorzitting die Groen bijeen had geroepen in het parlement met de verantwoordelijken uit de nucleaire sector.

22-10-2013
VRT

Kamagurka wil van Doel werelderfgoed maken

00:00:00 Kamagurka is in de studio van 'De Afspraak' om te vertellen over Doel. Een werkgroep wil van Doel werelderfgoed maken. Beelden van een krantenartikel 'Doel moet werelderfgoed worden'. Kamagurka vertelt waarom hij naar Doel wilde gaan. Hij zegt dat het desolate van zo'n dorp iets uniek is. Hij heeft er een schilderij gemaakt. Hij vergelijkt het met schilderijen van Edward Hopper en De Chirico. 00:02:32 Reportage: Zicht op Doel langs het water met koeltoren op achtergrond. Affiche van Luc Caals. Interview met een man die affiches aan het plakken is. Voor hem maakt het niet uit hoeveel mensen er rondlopen. Beelden van Kamagurka die een schilderij maakt. Een poes komt kijken. Interview met Nederlandse toeristen die speciaal naar Doel gekomen zijn. Straatbeeld met graffiti op huizen. Beelden van Kamagurka die een verlaten straat schildert en van het schilderij dat op de schildersezel staat. Beelden van een leeg straatbeeld en van de gevel van een café. Interview met een cafébazin, ze bestaan al 17 jaar. Er wonen nog 24 mensen in Doel. Ze zegt dat ze altijd dezelfde vragen krijgt. Beelden van Kamagurka die aan het schilderen is. Nieuwsgierigen rond Kamagurka geven commentaar op zijn schilderij. Beeld van het afgewerkte schilderij. 00:05:50 Opnieuw in de studio. Kamagurka vertelt dat de mensen die hij in Doel tegenkwam toeristen waren. Hij wil van Doel werelderfgoed maken.

16-09-2015
VRT

Terzake: nucleair erfgoed

Reportage van Terzake over nucleair erfgoed. Wat doen we met de oude kernreactor in Mol? Beelden van de verouderde apparatuur zoals een soort controlekamer. Interview met Pierre D'hondt, de adjunct-directeur-generaal van SCK, over de BR1, de oudste civiele reactor van Europa. Op stap met een gids Jef Verrees, uitbatingsingenieur van BR1. Interview met Adriaan Linters van de Vlaamse Vereniging van Industriële Archeologie.

15-05-2009
VRT

Gered voor de tijd

In de documentaire 'Gered voor de tijd - 20 jaar Open Monumentendag' van Frank De Block en Leentje Lybaert blikt Canvas terug op de woelige historiek van de zorg voor gebouwen, landschappen en ander onroerend erfgoed. Architect Stijn Peeters zoekt mensen op die met ons patrimonium begaan zijn en die getuigen over de strijd tussen slopen en beschermen, tussen bewaren en herbestemmen. Loodsen uit 1947 op het vliegveld van Grimbergen. Stijn Peeters licht toe. Atoomdorp, een industriële site en woonwijk in Mol. Gesprek met Adriaan Linters van de vzw Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie en directeur Eric Van Walle. Buitenbeeld van de residentiële wijk. Gesprek met Guido Knops, directeur van de Koning Boudewijnstichting. Stijn staat voor het kunstencentrum Vooruit in Gent. Interview met Christine Deboosere, docente fotografie, die het initiatief nam om het gebouw te restaureren. Gesprek met de voormalig directeur, Erik Temmerman. Guido Knops geeft uitleg over Open Monumentendag. De mijngebouwen op de industriële site in Beringen. Interview met René Van Espen, voormalig mijningenieur en Lambert Van den Bergh van de Werkgroep Monumentenzorg Beringen. Centrum voor kunstmatige inseminatie. Interview met projectontwikkelaar Yves Feys die de site kocht zonder dat hij wist dat het zou worden beschermd en met Miek Goossens van de Cel Onroerend Erfgoed. Huis van den Brande in Ranst, ontworpen door Renaat Braem. Interview met interieurarchitect Peter Palmans die het pand kocht. Abdij van Park in Heverlee. Interview met archivaris Stefan Van Lani. Muziekcentrum Amuz in de Sint-Augustinuskerk te Antwerpen. Interview met Robin Steins. Erfgoedhuis Den Wolsack te Antwerpen. Interview met Piet Jaspaert, de voorzitter van Open Monumentendag.

07-09-2008
VRT

Elektriciteit

Derde aflevering in de reeks technologische opvoeding voor leerlingen, deze uitzending toont hoe en waar elektriciteit opgewekt wordt en hoe die vanuit de centrale thuis bezorgd wordt. 00:03:27 Werking van een dynamo, ontstaan van elektriciteit. 00:04:50 Kerncentrale, opwekken van elektriciteit in een kerncentrale. 00:07:29 Hydro-elektrische centrales. 00:08:42 Zonne-energie. 00:10:36 Windmolencentrale. 00:11:28 Hoe komt de stroom tot bij ons thuis? 00:13:30 Elektrische kringloop. 00:15:30 Aarding van elektrische toestellen. 00:16:00 Aardlekstroomschakelaar, beelden van verlichtte stad.

22-04-1989
VRT

Herover de aarde: kernachtig

Reportage naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de kernaanval op Japan. Archiefbeelden van de verzorging van atoomslachtoffers. Een raket wordt gelanceerd van op een mobiel lanceerplatform. Kernexplosie. Nagasaki: kinderen bezoeken een gebedsschrijn. Beelden van de bomschade na de kernaanval in Hiroshima, de kernexplosie in Nagasaki en de bomschade, toeristen in een museum. Toespraak van Boutros Ghali tegen kernwapens. Vredesopschriften. Gesprek met James Schlesinger. Archiefbeelden van de mishandeling van krijgsgevangenen door Japanse soldaten. Gesprek met Thomas Edmund Mcnamara. Stadsbeelden van Hiroshima. Archiefbeelden van kinderen in 1945, de atoomontploffing, een klok uit 1945 die na de kernaanval is blijven stilstaan, een kinderfiets. Een ooggetuige doet verslag van Shimohira. Foto’s van slachtoffers en lijken na de kernaanval. Atoomexplosie. Gemaquilleerde poppen tonen de brandwonden na een kernaanval. Archiefbeelden van de verzorging van brandwonden, Rode Kruiscentrum, de ziekenzorg. Beeld van het Rode Kruishospitaal dat nu op dezelfde plaats staat. Stadsbeeld van Hiroshima. Gesprek met dokter Nobuhiro Ohta, van het Rode Kruis Hiroshima. Stadsbeeld van Hiroshima. Laboratorium van het Rode Kruishospitaal. Gesprek met Ohta. De dokter bezoekt patiënten met huidkanker. Gesprek met Ohta. Beelden van een kernreactor in Tsjernobyl, een veeteeltbedrijf, het personeel in de kernreactor. Archiefbeelden van de verzorging van patiënten na de kernaanval. Japans-Amerikaans 'Radiation Effects Research Foundation', voor het onderzoek naar langetermijneffecten, met de gegevensbanken van overleden slachtoffers. Gesprek met Mortimer Mendelsohn. Onderzoek van een patiënt. Gesprek met Mendelsohn, het laboratorium voor genetisch onderzoek: ondermeer door tandglazuuranalyses. Gesprek met Mendelsohn over genetische mutaties na de kernaanval. Archiefbeelden van zwemmende kinderen in Hiroshima: een mentaal gestoord meisje, van de jaren 1950. Wetenschappelijke afdeling van het museum in Hiroshima. Archiefbeelden van Albert Einstein. Wetenschappers van The Manhattan Project, bedrijf in Los Alamos. De uraniumzuil van Enrico Fermi. Nazistische kernonderzoek in laboratoria. Bombardementen op Japanse steden, Tweede Wereldoorlog, en bomschade aan de vloot. Gesprek met Tatsu Saburo Suzuki, de leider van het Japanse atoomonderzoeksteam in het Iwaki Meisei Instituut, over de ontwikkeling van een atoombom in Japan (het is het eerste gesprek dat Suzuki ooit heeft toegestaan!). Gesprek met Robert H. Kupperman over de Amerikaanse kennis van de Japanse atoombomontwikkeling, ook een gesprek met James Schlesinger. Kernproef in de oceaan, een atoomexplosie in Japan. Gesprek met Suzuki over de toestand van kernbomontwikkeling in de Tweede Wereldoorlog. Het atoomontwikkelingscentrum in Noorwegen van Nazi-Duitsland. Gesprek met Suzuki. Museum in Hiroshima. Schade in Hiroshima na de kernaanval. Gesprek met Suzuki en een luchtopname van de bomschade. De Japanse capitulatie. Ruïne van de bom in Hiroshima. Het vredesmuseum van Hiroshima. Gesprek met directeur Hiroshi Harada, binnenbeeld van het vredesmuseum. Gesprek met directeur Tatsuya Itom van het atoombommuseum van Nagasaki. Vredesmonumenten in Nagasaki. Klasbezoek in Hiroshima, vredesmonument. Patiënte van de kernramp vouwt kraanvogels in papier. Ondertekening van de SALT-verdragen en non-proliferatieverdragen. Gesprek met Thomas Edmund Mcnamara. Gesprek met Sven F. Kraemer over de huidige kerndreiging. Kernproeven en onderzoek van Japanse slachtoffers. Gesprek met James Schlesinger. Inspectie van een USSR-lanceerplatform door een USA-team, een mobiel lanceerplatform. Gesprek met James Schlesinger over het voortbestaan van de kerndreiging. Inbeslagname van smokkelwaar, arrestatie van de smokkelaar van kernsplijtstof. Gesprek met Sven E. Kraemer. Kernfysici aan het werk in reactor (USSR). Politie onderzoekt kluizen op plutoniumsmokkelwaar. Sloop van een kernraket. Gesprek met James Sweeney over de sloopceremonie. Kinderen bezoeken het monument van de Eeuwige Vlam in Hiroshima. Gesprek met Robert M. Kupperman over zijn pessimistische toekomstvisie in verband met kernwapengebruik.

29-05-1995
VRT

Econoshock 2.0: fossiele brandstoffen en groene economie

Derde aflevering van de vierdelige documentairereeks over de persoonlijke en wereldwijde zoektocht van journalist Michaël Van Droogenbroeck naar de wortels, de gevolgen en de mogelijke oplossingen van de huidige financiële wereldcrisis. 00:00:00 Inleiding. Archiefbeelden van protest en staking, reacties op de bankencrisis, en de val van Lehman Brothers. 00:01:30 Geert Noels geeft uitleg over zijn boek 'Econoshock'. Begingeneriek. 00:02:00 Interview met Noels, econoom bij Econopolis, over de wereldeconomie en fossiele brandstoffen. Energie moet anders opgevangen worden, anders ontstaat een energieshock. 00:02:50 Archiefbeelden van brandstof. Buitenbeeld van het Montgomery hotel in Brussel. 00:03:11 Interview met Jeremy Rifkin, econoom, over mensen die verslaafd raken aan elitebrandstoffen. 00:03:39 Interview met Martin Lidegaard, minister van Klimaat en Energie Denemarken, over dat Europa het meeste energie invoert, maar dat is niet houdbaar. Beelden van een olieboorplatform. 00:04:24 Animatiefilmpje over de geschiedenis van energiebronnen. 00:05:25 Promofilmpje voor de elektrische wagen van Tesla. 00:06:04 Interview met Yves Toussaint, general manager van Green Propulsions, in Luik. Hij heeft het over elektrische wagens, hybride voertuigen op fossiele brandstof en het merk Imperia. Binnenbeelden van een garage vol elektrische wagens. Michaël Van Droogenbroeck rijdt mee met een elektrische wagen. 00:07:16 Interview met Jean-Louis Nizet, secretaris-generaal van de Belgische Petroleum Federatie, BPF, over dat olie de belangrijkste energiebron is en blijft. 00:08:14 Interview met Jean-Pascal Van Ypersele, klimatoloog en professor milieuwetenschappen aan de UCL, over fossiele brandstoffen die veel goedkoper dan hernieuwbare energie zijn, maar grote gevolgen zoals luchtvervuiling. Beelden van smog en luchtvervuiling. 00:08:56 Nizet zegt dat een toekomst zonder olie onmogelijk is. Alternatieven zijn veel te duur. 00:09:20 Benzinestation en animatiefilmpje over de schommeling van olieprijzen. 00:10:25 Beelden van boortorens. Geert Noels spreekt over 'piekolie'. Duurdere technieken maken olie duurder. 00:11:00 Nizet zegt: 'Wij geloven niet in piekolie, wel in productieplateau.' Beelden van een racende Formule 1-wagen. 00:12:04 Interview met John Mauldin, financieel expert, over dat er heel veel olie en gas beschikbaar zijn in de Verenigde Staten. Beelden en animatie over de ontginning van schaliegas. 00:12:58 Geert Noels praat over schaliegas en schalieolie, en over de mogelijke ecologische en geopolitieke gevolgen van het gebruiken ervan. 00:13:22 Mauldin spreekt over de verkoop van Amerikaans gas aan Europa, Azië en Japan. Noels stelt dat gas de belangrijkste energievorm wordt, wat positief is voor het milieu. 00:13:46 Beelden van de ontginning van schaliegas. Nizet spreekt over schaliegas als brandstof, vooral in de VS. 00:14:02 Luchtopname van verkeersdrukte. Beelden van een brandend olieboorplatform. Archiefbeelden over kernenergie. Noels stelt dat nucleaire energie niet duurzaam is. 00:14:53 Interview met Arnoud De Meyer, rector aan de Singapore Management University, over dat er geen goed alternatief voor economie zonder nucleaire energie is. Archiefbeelden van kernrampen. 00:15:46 Lidegaard over de prijsstijging van fossiele brandstoffen en de prijsdaling van groene energie. Noels over de kosten van vervuiling, maar er is ook het exporteren van energietechnologie en het behouden van welvaart. 00:16:44 Sfeerbeelden van Londen. Wandelshot met Van Droogenbroeck. 00:17:05 Interview met Yvonne Deng, consultant bij Ecofys, over haar rapport in verband met groene energie. Volgens haar berekeningen is het haalbaar en betaalbaar. Over de gevolgen heeft ze zaken te zeggen rond lagere gezondheidskosten en verminderde milieuschade. 00:17:57 Lidegaard over nieuwe windenergie en over het feit dat nieuwe kolencentrales bouwen geen optie is. We moeten vernieuwen met duurzame energie. 00:18:39 Beelden van groene energie in de vorm van windturbines en zonnepanelen. Tetouan, Marokko. 00:18:55 Interview met Johan Vos, directeur ontwikkeling Windvision, over het bouwen van een windmolenpark in Marokko. 00:19:28 Vos en Van Droogenbroeck wandelen naar windmolens in Marokkaanse heuvels. Het windmolenpark zorgt voor drie keer meer opbrengst dan in België. 00:21:09 Lidegaard over de uitdaging om energie uit wind, zon en biogas samen te brengen in één systeem. 00:21:24 Beelden van een energieinstallatie. Interview met Reinier de Graaf, architect bij OMA, over het Europees project rond 'Roadmap 2050'. Beelden van het verbinden van verscheidene energiesystemen. 00:22:48 Noels stelt dat een energiemix noodzakelijk is. Beelden van verlaten boortorens en windmolens. Noels praat over de 'groene shock', over klimaatwijzigingen. Animatiefilmpje over de gevolgen van klimaatopwarming. 00:25:36 Rifkin over de zesde uitroeiingsgolf die nu bezig is door wankelende ecosystemen. 00:26:04 Interview met Michaël Braungart, co-auteur van 'Cradle to cradle', over de gevolgen van klimaatopwarming voor Europa. Er is meer regen en vernietiging van landbouwgronden. Beelden van natuurrampen. 00:26:45 Interview met Rob de Wijk, directeur The Hague Centre for Strategic Studies, over dat mensen nog geen besef hebben van de klimaatverandering. 00:27:01 Interview met Jaap van Ginneken, massapsycholoog, over dat de mens enkel 'snelle verandering' opmerkt. Het broeikaseffect verloopt te langzaam. Lidegaard praat over nu ingrijpen, anders wordt het een ramp voor nakomelingen. 00:28:03 Oud-Heverlee: interview met Jens en Jonas De Maere, zaakvoerders van Belgian Wines, over druiven telen in België. Het klimaat verandert. Het is nu warmer en er is meer vorst. Beelden van een wijngaard. 00:30:52 De klimaattop in Kopenhagen. De Graaf geeft commentaar op de afwachtende houding bij iedereen op de klimaattop. 00:31:29 Interview met Antonio Fatas, professor economie, Insead Singapore, over dat de economische crisis belangrijker is voor mensen dan de klimaatverandering. 00:32:04 Toespraak van Obama op de klimaattop. Lidegaard stelt dat er geen klimaatconferentie was, want het heeft niets opgeleverd. 00:32:53 Denemarken: fietsers overal. Geert Noels over de prijsstijging van CO2 en over vervuiling. Fatas over 'externaliteit'. Vervuilers zouden meer belastingen moeten betalen. 00:35:12 Beelden van vervuiling door industrie en een animatiefilmpje over CO2-uitstoot. 00:36:24 Beelden van de steenkoolindustrie in China. Interview met Lieven Annemans, hoogleraar gezondheidseconomie aan de VUB en UGent, over vervuiling in groeilanden, zoals China. Beelden van groene energie. 00:37:33 Interview met Lieven Demeester, hoogleraar operationeel beheer aan de Singapore Management University, over een optimistischere blik voor Europa dan voor Azië, qua vervuiling en technieken om vervuiling tegen te gaan. Panorama van zonnepanelen. 00:37:57 Deng heeft het over China als grootste fabrikant van fotovoltaïsche cellen. Wind is de derde grootste energiebron in China. 00:38:12 Van Ypersele over dat misschien hetzelfde comfort met minder energie mogelijk is. Braungart over het verkleinen van onze impact. 00:38:56 Beelden van afvalverwerking. Interview met Braungart over afval verwerken tot voeding voor de techno- of biosfeer. 00:40:07 Demeester over recycleerbare plastiek en de lokale kringloop. 00:40:28 Sfeerbeelden van Singapore. Wandelshots van Van Droogenbroeck. Ivan J. Woo, development manager bij Vyncke in Azië, leidt Van Droogenbroeck rond in de centrale van Vyncke. Woo bespreekt hernieuwbare energie voor het prestigeproject Gardens by the Bay. Woo over groene energie uit snoeihout. Binnenbeelden van een serre in een koepel. 00:42:37 Noels spreekt over geopolitieke spanningen, De Wijk over dalende voedselopbrengsten en conflicten. Er is water nodig. Drinkbaar water wordt schaars. Animatiefilmpje over water. 00:44:52 Luchthaven van Marrakech, Intv Anissa Temsamani, VP international relations & public affairs Waterleau, over de waterschaarste in Marokko en het hergebruiken van water. Wandelshots van Van Droogenbroeck in Marrakech. 00:45:44 Buitenbeelden van het bedrijf Waterleau. Interview met Adil Daouidi, directeur ontwikkeling van Radeema, over het zuiveringsstation. 00:46:28 Interview met Habib Yahyi, ingenieur bij Waterleau, over de grote vooruitgang in verband met milieubescherming in Marokko. 00:47:39 Rifkin houdt een pleidooi dat de jeugd vragen moet stellen en empathischer moet omgaan met de biosferische wereld. Gevolgd door beelden van een hamburger, van natuurrampen. 00:48:17 Braungart is pessimistisch over het tijdgebrek. Noels zegt dat het niet te laat is, als we nu samenwerken.

18-09-2013
VRT

De zevende dag: België klimaatfossiel?

Klopt het dat België het zo slecht doet op het gebied van klimaat? Politiek debat met Bruno Tobback van sp.a, Hermes Sanctorum van Groen, Willem-Frederik Schiltz van Open Vld, Robrecht Bothuyne van CD&V en Wilfried Vandaele van N-VA. Vandaele: "We moeten 18% energie besparen en blijven inzetten op groene energie." Tobback: "Nu er een deal is met Electrabel voor het langer openhouden van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2, zal men niet meer inzetten op groene energie." Bothuyne: "Er moet een energiepact komen om op een betaalbare manier in onze energie te kunnen voorzien. Hernieuwbare energie heeft altijd voorrang op het energienet." Sanctorum: "Verlenging van de kerncentrales zorgt ervoor dat het investeringsklimaat voor groene energie grondig wordt beïnvloed. Minister Schauvliege heeft de bouw van windmolens langs de E40 onmogelijk gemaakt." Schiltz: "In 2025 is het gedaan met de oude generatie kernenergie. Groene energie ziet men bij ons als een kostenpost terwijl men het als een investering in de toekomst moet zien. Deze regering is er na zes jaar in geslaagd om wel tot een klimaatakkoord te komen." Hij stelt voor om een klimaatinvesteringsplan op te stellen. Vlaanderen heeft reeds een klimaatplan sinds 2013. Hij ontwijkt de vraag of de nieuwe klimaatdoelstellingen geld gaan kosten. Schiltz: "Doelstellingen zullen uiteindelijk geld opbrengen. We hebben gesubsidieerd in zonnepanelen. We stellen vast dat het vandaag zonder subsidies kan. We besteden reeds 1.2 miljard euro per jaar aan hernieuwbare energie. Overschot aan hernieuwbare energie in Wallonië aankopen is een mogelijkheid als ze de doelstellingen niet halen."

06-12-2015
VRT

Iedereen beroemd: Raponsje

Sprookjesverteller Jan-Pieter (Stijn Van der Stockt) met een nieuwe versie en enkele tekeningen van het verhaal van Raponsje.

11-10-2012
VRT

Karrewiet: dreigend stroomtekort

Vijf van de zeven kerncentrales in België liggen uit. Volgens een onderzoek zou het wel eens kunnen dat verschillende gemeenten in de winter eventjes geen stroom meer zullen hebben door een dreigend stroomtekort.

24-09-2018
VRT

Journaal: kernreactoren vallen uit

Vanaf eind oktober zullen zes van de zeven kernreactoren in België onbruikbaar zijn. De vraag rijst of dat voldoende is en hoe een mogelijk stroomtekort kan worden opgevangen. In België zijn er twee kerncentrales: Doel en Tihange. Samen zijn zij goed voor zeven kernreactoren. Vijf daarvan liggen stil omwille van herstellingswerkzaamheden die langer duren dan gedacht. Een zesde wordt stilgelegd voor een gepland onderhoud. Anne-Sophie Hugé van ENGIE Electrabel legt uit dat het onderhoud niet kan worden uitgesteld. Er zullen andere eenheden paraat staan om dit op te vangen. Hugé bespreekt de stijgende prijzen en de risico’s op een black-out. In de studio zit VRT-energiespecialist Luc Pauwels. Hij beantwoordt enkele prangende vragen over het dreigend stroomtekort.

21-09-2018
VRT

Watt: kernenergie

Zesdelige humaninterestreeks waarin klimaatactiviste Natalie Eggermont en ingenieur Jonas Verstraeten uitzoeken of de klimaatdoelstellingen van Parijs nog haalbaar zijn. Kunnen we overschakelen naar 100 procent groene energie, en vooral: hoe snel? Dit is de derde aflevering: kernenergie. In vergelijking met fossiele brandstoffen is kernenergie een randfenomeen, wereldwijd gezien. In België is kernenergie heel belangrijk, want ongeveer de helft van onze elektriciteit komt uit de reactoren in Doel of Tihange. En dat heeft te maken met ons koloniaal verleden. De belangrijkste uraniummijn in de eerste helft van de twintigste eeuw lag namelijk in Belgisch Congo. Met één kilo uranium kan je ongeveer evenveel energie opwekken als met 90 000 kilogram steenkool. Dat is een groot voordeel van kernenergie. Kerncentrales stoten bovendien geen CO2 uit, in het licht van de klimaatopwarming ook een echt pluspunt van kernenergie. Maar er zijn ook nadelen. Als het fout loopt met een kerncentrale, loopt het meteen goed fout. In 1986 gebeurde het in Tsjernobyl, en in 2011 in Fukushima. Een ander groot probleem van kernenergie is het hoogradioactief afval. Ook al gaat het maar om een fractie van alle kernafval, die fractie blijft wel 240 000 jaar lang radioactief en schadelijk voor de mens en voor de natuur. Het moet dus veilig worden opgeborgen.

01-05-2018
VRT

Terzake: Fukushima, natuurpracht met een besmette kant

Voor de bewoners van Litate, Fukushima is een terugkeer naar hun woonplaats geen goed idee. Na de aardbeving, tsunami en daaropvolgende kernramp in 2011 is het stralingsniveau rond de huizen die opgekuist zijn nog steeds vijf tot tien keer hoger dan de hoogste waarden die bij ons toegelaten zijn, wat ernstige gezondheidsrisico’s inhoudt voor mensen die toch zouden beslissen om terug te gaan. De Japanse politiek dringt toch aan op de terugkeer van de inwoners, onder andere naar plekken die op amper dertig kilometer van de centrale liggen. Archiefbeelden van de ramp worden getoond, gevolgd door beelden van Fukushima in 2017. In de no-go zone, die elke avond wordt afgesloten, zijn hier en daar nog wat mensen te vinden. Getuigenis van een boer die voor de achtergebleven dieren zorgt. In het besmette gebied werken dagelijks duizenden arbeiders om de toplaag van de aarde te graven en in grote zwarte zakken te stoppen. Een groot deel van het gebied is nog steeds onbewoonbaar, waardoor veel mensen niet willen terugkeren. Sinds 2014 zijn sommigen wel al vrijwillig teruggekeerd. Asuma Hasimoto, een van de mensen die terugkeerde, stond jarenlang in voor ramppreventie in de kerncentrale en geloofde niet dat zoiets kon gebeuren. Jan Vande Putte, stralingsexpert bij Greenpeace, vindt het geen goed idee dat iemand vandaag zou terugkeren naar Litate, omdat er gebieden zijn die zelfs zwaarder besmet zijn dan Fukushima zelf en het erg bosrijk en dus moeilijk te ontsmetten is. De regering gaat echter erg dwangmatig te werk om te zorgen dat de bewoners zouden terugkeren. Dit is onaanvaardbaar en ruikt naar een politieke agenda om de reactoren zo snel mogelijk weer op te starten, volgens Vande Putte.

21-02-2017
VRT

Journaal: kernrampen

Overzicht van kernrampen naar aanleiding van het kernongeval in Fukushima, dat het gevolg was van een aardbeving die een tsunami teweegbracht. De eerste reportage gaat over de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl in 1986 en de gevolgen ervan. Daarna volgt een verslag over het ongeval in de centrale van Three Miles Island in Harrisburg, Pennsylvania. Dat vond plaats in 1979.

12-03-2011
VRT