Skip to main content

In het stemhokje

In het stemhokje

Van lokale, regionale en federale verkiezingen tot Europese verkiezingen; Belgen staan regelmatig aan te schuiven aan de stembus. Veel achttienjarigen wachten echter nog in spanning tot ze voor de eerste keer met het rode potlood in de hand het stemhokje mogen trotseren. Maar euh, stemmen ... hoe moet dat eigenlijk? Hoe wordt een kieslijst samengesteld en wat bedoelt men met een kieskring? Hoe worden de stemmen geteld? Dankzij dit thema heeft het stemhokje voor je leerlingen geen geheimen meer!

https://onderwijs.hetarchief.be/themas/het-stemhokje

Karrewiet: eerste keer gaan stemmen

De tienjarige Karrewietreporter Soukaina gaat langs bij de achttienjarige ketnetwrapper Sofie Van Moll. Zij gaat voor het eerst gaan stemmen en vindt dat best spannend, maar vooral belangrijk. Sofie haalt verkiezingsfolders en haar oproepingsbrief uit de brievenbus. Ze vertelt wat ze belangrijk vindt bij de inhoud van de folders. Sofie toont de school waar ze moet gaan stemmen. Soukaina vraagt zich af wat er gebeurt als je op zondag, de verkiezingsdag, moet werken?

15-05-2003
VRT

Schooltelevisie: provincies en gemeenten

In 'Onze instellingen' wordt er verteld hoe België wordt bestuurd. 00:00:21 Luchtopnames van Vlaamse steden. Inleiding. 00:01:10 Beelden van een markt. 00:01:36 Luk Wyns heeft het over de gemeenteraadsverkiezingen, die om de zes jaar worden gehouden. Er zijn enkele voorwaarden om te zetelen in het gemeentebestuur. Stemmen doe je in het stemlokaal, waar je de kiesbrief ontvangt om vervolgens te stemmen in het stemhokje. De kiesbrief deponeer je in de stembus, die na de verkiezingen wordt verzegeld. Die kist wordt dan naar het telbureau gebracht. In elk telbureau zijn er bijzitters en een voorzitter. De voorzitter van het telbureau legt uit hoe de stemmen worden geteld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de geldige en ongeldige stemmen. De resultaten worden opgeteld in het gemeentehuis. 00:08:09 Journalist Marc Platel heeft het over het gemeentebestuur, de burgemeester en de schepenen. 00:09:53 Schematisch wordt er uitgelegd hoe de verschillende organen van een gemeente werken en waaruit ze bestaan. Men gaat in op de gemeenteraad, stemrecht, het college van burgemeester en schepenen. Het verloop van een vergadering van een gemeenteraad wordt gevolgd. Daar zijn verschillende partijen aanwezig. De bevoegdheden van de gemeente worden uitgelegd: wonen, werken, administratie, politie, veiligheid en welzijn. De administratie is voor de meeste mensen wel het bekendst, want we passeren allemaal wel eens langs de gemeente. De gemeente staat ook in voor het aantrekken van investeerders, de organisatie van de politiediensten en de brandweer. De gemeente zorgt ook voor het welzijn van haar inwoners. Het ontwikkelt een cultuur- en jeugdbeleid en de vrijetijdsbesteding. 00:21:35 Uitleg over de werking van het OCMW en de sociale hulp, die mee instaan voor de organisatie van het welzijn. 00:24:13 Uitleg over de fusiegemeenten, die sinds 1975 bestaan, en de intercommunales. 00:25:36 Uitleg over het provinciebestuur als schakel tussen de gemeente en het centraal bestuur en wordt om de vier jaar in de provincieverkiezing verkozen. Het dagelijks bestuur van de provincie heet de bestendige deputatie en wordt geleid door de provinciegouverneur, die door de koning benoemd wordt. 00:27:00 Besluit.

20-11-1984
VRT

Karrewiet: het parlement en de verkiezingen

Uitleg van Karrewiet over het Belgisch politiek stelsel. Het Federaal Parlement, de parlementen van de Belgische gewesten en het Europees Parlement komen aan bod.

25-05-2009
VRT

60 seconden: kieskring

Korte toelichting in zestig seconden over de term kieskring.

01-05-2014
VRT

Journaal: de nummers van de partijlijsten zijn bekend

De lijstnummers, die de verschillende politieke partijen zullen krijgen voor de verkiezingen, zijn bekend gemaakt. Verklaring van Gwendolyn Rutten, voorzitter van de Open Vld over "folklore en traditie". Beelden van de persconferentie. Compilatie van Bruno Tobback en Wouter Beke, drie kinderen die ballen mogen loten. Joëlle Milquet maakt de nummers bekend van de MR en Groen. Politici volgen de trekking, met onder andere Paul Magnette en André Flahaut. Verklaring van Wouter Van Besien, voorzitter van Groen over nummer twee: "Twee vingers opsteken is een stem voor Groen". Rutten, Tobback, Beke, Ben Weyts en anderen volgen de trekking. Verklaring van Weyts, ondervoorzitter van de N-VA over "ongeluk in de trekking is geluk bij de stemming". Verklaring van Beke, voorzitter van CD&V: "De laatste partij in loting, maar onze ambitie is om eerste te worden op 25 mei".

21-03-2014
VRT

Karrewiet: de kinderburgemeester naar het verkiezingsdebat

De Mechelse 'kinderburgemeester' gaat voor Karrewiet naar het verkiezingsdebat in het Vlaams parlement. Ze praat met Goedele Wachters, Ivan De Vadder, Frank Vandenbroucke, Mieke Vogels, Jean-Marie Dedecker, Filip De Winter, Caroline Gennez en Marianne Thyssen.

26-05-2009
VRT

Journaal: einde van de stemming in Aalst

De stembureaus waar met pen en papier wordt gestemd zijn dicht en daar zijn de tellingen begonnen. In Aalst komen de laatste kiezers bij het stembureau aan. Ze worden geïnterviewd. De voorzitter sluit het stembureau en de allerlaatste kiezer mag niet meer binnen. Interview met voorzitter Patrick Hertekamp.

10-06-2007
VRT

Journaal: manueel tellen in Ieper

Beeldverslag van de stemmentelling in het stembureau in Ieper, de stembiljetten worden uit de stembus gehaald en gesorteerd.

10-06-2007
VRT

Journaal: stemmen in het buitenland

In Tour & Taxis worden de stemmen van landgenoten die in het buitenland wonen of werken, geteld. File van vrijwilligers voor de stemmentelling. De vrijwilligers die de stemmen tellen, komen aan het woord. Interview met Marc Michielsen, woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Beelden van handen die stembiljetten tellen.

10-06-2007
VRT

Boost: 17/04/2014

In Boost gaan de zes Carte Blanche-jongeren op zoek naar boosts. Ze zoeken uit wat hen zelf een boost geeft en wat andere jongeren een boost geeft. Bert wordt ontmaagd op een galabal, Mourad probeert zijn naam te veranderen in 'Facebook' en Kevser vertelt hoe het is om zonder Facebook te leven. Bomma Maria zoekt en vindt haar G-spot, Kevser vraagt aan politici of je vanaf je zestiende rijp genoeg bent om te stemmen en Thomas voelt de hond in zichzelf opkomen.

17-04-2014
VRT

Journaal: leren stemmen met oefencomputers

In zo'n 150 Vlaamse gemeenten staan er al stemcomputers opgesteld om de kiezers vertrouwd te maken met de apparaten. De oefencomputers zijn te vinden in rusthuizen, bibliotheken en gemeentehuizen.

05-05-2014
VRT

Kleuters op bezoek in de Senaat

Kleuters van de Brusselse Sint-Albertschool zijn vandaag rondgeleid in Kamer en Senaat. De vijf- en zesjarigen mochten zelfs stemmen. Aankomst van de kinderen verkleed als ministers en als koning en koningin bij het parlement. De kinderen vertellen over het koningsschap. Interview met initiatiefneemster Ragna Robijns. Kinderen in de senaat, debat over ijsjes eten, stemmen over wekelijks ijsjes eten op school. Interview met Claude Legrelle, gids Kamer en Senaat. Kinderen vertrekken.

18-05-2009
VRT

Journaal: sociale verkiezingen

Tijdens de sociale verkiezingen kunnen in zowat zesduizend ondernemingen van de privésector hun vertegenwoordigers kiezen. Het Journaal ging kijken hoe dat stemmen verloopt bij Audi in Brussel. De verkiezing gebeurt nog steeds voor arbeiders en bedienden apart. Dit zal veranderen in de toekomst. Pascal Van Cauwenberghe van de Christelijke vakbond ACV geeft uitleg bij de aparte lijsten voor bedienden en arbeiders. Het stemmen gebeurt bij Audi elektronisch. Hedwin De Clercq van de Socialistische vakbond ABVV verklaart dat negentig procent van de werknemers komt stemmen. Erik Prieels, personeelsverantwoordelijke van Audi denkt dat het moderner zou zijn om ook niet-vakbondsleden toe te laten als kandidaat. Stefaan Van Bockstaele van de Liberale vakbond ACLVB denkt dat de werkgever in dat geval zijn pionnen zou plaatsen. Sandra Lepape van de Socialistische vakbond FGTB geeft haar mening over de aanpak van conflicten en de rol van vrouwen in die aanpak.

09-05-2016
VRT

Terzake: politiek niet zo populair in Vlaanderen

Dit fragment uit Terzake gaat over het feit dat de politiek de Vlaming niet echt bezig houdt. Slechts een derde van de Vlaamse bevolking volgt de politiek. Dat blijkt uit peilingen over wie er in de Vlaamse en Federale regering zit. Stefaan Walgrave, politicoloog van de Universiteit Antwerpen, beoordeelt het onderzoek. Walgrave vindt het niet erg dat slechts een kwart van de bevolking weet wie er bestuurt. Ze weten wel ongeveer wie mee regeert. De politieke kennis in West-Europa valt over het algemeen nogal mee. We hoeven ons dus geen zorgen te maken, volgens Walgrave. Bijna een vijfde van de ondervraagden denkt dat de sp.a in Vlaanderen mee regeert. N-VA is op beide niveaus als meerderheidspartij gekend.

07-10-2016
VRT

Niet tevreden? Stem terug: wat doet de gouverneur?

Inleiding door Kobe Ilsen en Ivan De Vadder. Ze vragen wat het nut van provincies is. Debat met Peter Reekmans van LDD en Jozef Dauwe, provinciegedeputeerde voor CD&V. Reekmans vindt provincies overbodig: ze kosten veel geld en in tijden van crisis moet gekeken worden of het efficiënter en goedkoper kan. Dauwe zegt dat provincies absoluut noodzakelijk zijn als buffer tussen lokale besturen en het parlement. Ze zijn de oudste democratische instellingen. De achttienjarige Silke Mastbooms vroeg zich af wat de taak van een provinciegouverneur inhoudt en mocht één dag op pad gaan met de Antwerpse gouverneur Cathy Berx. Mastbooms en Berx bezoeken een provinciale school. Berx legt uit voor welke domeinen de provincie verantwoordelijk is: scholen, musea, recreatiedomeinen. Berx en Mastbooms bezoeken een opleidingscentrum voor ambulanciers, politie en brandweerlui.

27-09-2012
VRT

Journaal: migrantenstemrecht

Niet-Belgen, die hier al minstens vijf jaar zijn, mogen gaan stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, als ze zich registreren. Heusden-Zolder: twee vrouwen komen aan bij het registratiepunt voor niet-Belgische kiezers. Nija, een Turkse vrouw, en haar tolkende buurvrouw komen haar registreren. Nija vertelt over haar motivatie om te gaan stemmen. Interview met Mieke Ramaekers, een gedeputeerde van de provincie Limburg: ze vertelt over haar persoonlijke doelstelling: 40% stemmende EU-burgers en 25% stemmende niet-EU-burgers. Ze vindt dat het migrantenstemrecht bij de democratie hoort.

14-07-2012
VRT

Terzake: de Facebookverkiezingen

Achtergrond en duiding bij het nieuws van de dag met Annelies Beck. Partijen zijn steeds meer actief op sociale media. Ze laten toe ons met heel gerichte advertenties te bestoken. In de jaren 1980 waren balletjes, potloden en affiches onmisbaar voor een politieke campagne. Vandaag is sociale media essentieel. Een campagnemedewerker van Donald Trump toont hoeveel verschillende advertenties ze hebben. Reinout Van Zandycke, expert in politieke communicatie, zegt dat de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in België een eerste ‘Facebookverkiezing’ zal worden. Sociale media laten de politieke partijen toe om op basis van de voorkeuren van de gebruikers op Facebook zeer gerichte advertenties te sturen. Volgens Van Zandycke is dit het nieuwe goud binnen de politieke communicatie. Van Zandycke toont hoe je gericht kan werken (targetten). Hij focust zich op Marokkaanse expats in Antwerpen. Het gaat om 16.000 personen die hij op deze manier kan bereiken. Erik Saelens, toenmalig marketeer van de N-VA campagne in 2014, zegt dat de partij op die manier te werk ging. Wouter Beke zegt dat mensen nog steeds de politicus in levenden lijve zien. In de studio zit Peter Van Aelst, professor politieke communicatie aan de Universiteit Antwerpen. Hij zegt dat de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 nog geen ‘Facebookverkiezingen’ zullen worden. In Amerika heb je een andere situatie. Daar zijn veel mensen die hun nieuws enkel online consumeren. Deze groep mensen heb je niet in België. Er zal wel worden ‘getarget’, maar het zal minder zwaar doorwegen. Van Aelst denkt ook niet dat de campagnes in België gehackt zullen worden omdat ze te weinig voorstellen. Hij zegt dat Trump deels gewonnen heeft omdat hij constant op de tv te zien is. Als je de mediacampagne kan bepalen dan win je meestal. Aan de stuntelige manier waarop CD&V omging met Indische likes, kan je zien dat onze partijen nog aan het experimenteren zijn met de nieuwe media. Toch spelen de nieuwe media ook een rol in de Belgische politiek. Door het consequente gebruik van Twitter bereikt Theo Francken op een effectieve manier een zeer groot publiek, zowel zijn eigen volgers als de media die zijn tweets oppikken. Van Aelst zegt dat in België de meeste media hetzelfde vertellen. Dit is een verklaring waarom we in België geen Amerikaanse toestanden krijgen, waar iedereen zijn eigen media consumeert en in een aparte wereld leeft.

08-06-2018
VRT

VRT NWS: wat doen provincies?

Op 14 oktober 2018 verkiezen we in Vlaanderen niet alleen driehonderd nieuwe gemeenteraden, maar ook vijf nieuwe provincieraden. Maar een provincie, wat doet die eigenlijk? En waarom bestaat dat nog? Politiek journalist Bart Verhulst legt uit waar provincies verantwoordelijk voor zijn, wanneer ze ontstaan zijn, door wie ze bestuurd worden en waarom de provincies afgeslankt worden.

17-05-2018
VRT

#BEL10: stemplicht vanaf 16 jaar?

In '#BEL10' wordt er gedebatteerd over de mogelijkheid om de stemplicht te verlagen naar zestien jaar. Adel Mouchalleh, lid van de Groep van Tien, licht het idee toe. Volgens hem is het belangrijk om jongeren te betrekken bij de politiek. Enkele jongerenvoorzitters van politieke partijen reageren. Céline Van Den Abeele van Jong Groen, is het met Adel Mouchalleh eens en vindt dat jongeren een stem moeten krijgen. Tomas Roggeman van Jong N-VA denkt dat jongeren op 16 jaar daar nog niet mee bezig zijn. Aaron Ooms van de Jongsocialisten is dan weer wel voor het idee te vinden.

22-09-2016
VRT