Skip to main content

De rechten van het kind

De rechten van het kind

In 1989 ratificeerde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York het Kinderrechtenverdrag. Drie jaar later ging het ook van kracht in België. Recht op bescherming tegen geweld en recht op onderwijs behoren tot de rechten van het kind, maar ook het recht op spelen of op een veilige thuis staan in de lijst. 28 jaar later werden al veel inspanningen geleverd om kinderen wereldwijd een beter leven te geven, maar kinderarbeid, armoede en conflicten gooien nog altijd roet in het eten. Weten jouw leerlingen waar ze terecht kunnen met vragen over hun rechten en plichten? Kennen ze de kinderrechtencommissaris? Welke rechten vinden jouw leerlingen essentieel? Een thema vol materiaal om in de klas mee aan de slag te gaan.

https://onderwijs.hetarchief.be/themas/de-rechten-van-het-kind

Jongeren over vijfentwintig jaar kinderrechtenverdrag

Vijfentwintig jaar Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Op zo'n verjaardag willen we natuurlijk ook de kinderen en jongeren zelf een stem geven. Wat willen ze eigenlijk zelf, en weten ze eigenlijk wel wat hun rechten precies zijn? Reporter Danira Boukhriss deed in Mechelen een steekproef. Interviews met jongeren op straat in Mechelen over kinderrechten: ze weten niet wat hun rechten zijn. De journalist toont jongeren een lijst met hun rechten, reacties van de jongeren. Een meisje vertelt over haar rechten bij de scheiding van haar ouders. Reacties: meer tijd voor ontspanning, over hun recht van spreken.

20-11-2014
VRT

Jaarverslag kinderrechten in Vlaanderen

Het Vlaamse kinderrechtencommissariaat heeft afgelopen jaar (2006) bijna duizend klachten ontvangen over schendingen van kinderrechten. Beelden van kinderen van asielzoekers die wachten op hun uitwijzing in gesloten asielcentrum. Interview met kinderrechtencommissaris Ankie Vandekerckhove: situatie is niet aanvaardbaar. Kinderen in klaslokaal.

22-11-2006
VRT

Kinderrechtendag

Dag van de rechten van het kind, wenskaartenactie Unicef. Leerlingen schrijven wenskaarten naar premier Verhofstadt, leerling leest tekstje voor.

20-11-2006
VRT

Ook kinderen hebben rechten in hun gezin

Alexander Olbrechts kondigt de nieuwe campagne van het kinderrechtencommissariaat aan: "Ook kinderen hebben rechten in hun gezin". Beelden van Alexander aan zijn bureau en bij het dekken van de tafel. Voorbeeldscène van hoe het niet moet: de vader die de vragende Alexander wegstuurt omdat hij tv wil kijken. Alexander legt de actie uit met prenten van oor en mond om iets aan te tonen aan ouders.

09-09-2002
VRT

Karrewiet: Dag van het kind

Interview met Mick in een klasje in het zesde leerjaar van de lagere school Broederschool Groot-Bijgaarden. Leerlingen zitten op de grond te tekenen. Geen stoelen, banken, koekjes, … voor de kinderen, om te leren hoe het er in arme landen aan toegaat. Interview met Sonja Andries, leerkracht zesde leerjaar. Meisje schrijvend op leien bordje. Interview met Camille Goris uit het derde leerjaar. Binnenbeeld klasje eerste leerjaar. Geen elektrisch licht, maar kaarsen. Interview met Marc Van Boven van Unicef België. Kinderen zingend: Kinderrechten Ja!.

20-11-2008
VRT

Karrewiet: wat is kinderarbeid?

Interview met kinderrechtencommissaris Ankie Vandekerckhove over kinderarbeid. "Wat is kinderarbeid?". Kinderen verrichten huishoudelijke klusjes. "Vanaf wanneer mag je werken?". Beelden uit de horeca: een jongen vult drank bij achter de bar. "Bestaat kinderarbeid in Belgie?". Beelden van bedelende jongeren, van een koe die op een vrachtwagen wordt geladen, kinderen die koeien wassen, kinderen die verse eieren halen. "Mogen kinderen dan wel optreden of acteren?". Beelden van Thor tijdens zijn optreden voor Eurosong voor kids.

09-04-2008
VRT

Kinderen op de vuilnisbelt

Een reportage die een ander beeld toont van Brazilië. Tom van de Weghe bezocht de grootste vuilnisbelt van Latijns-Amerika (even buiten Rio). Negenjarige Pablo verzamelt herbruikbare spullen op vuilnisbelt. Varkens, aasgieren en kinderen door elkaar op vuilnisbelt. Quotes wenende Mara Feitosa, bewoonster vuilnisbelt : kinderen met longontsteking en bronchitis, maar er zijn geen geneesmiddelen beschikbaar. Ze hebben aan dat WK-voetbal zoveel uitgegeven, terwijl wij op deze manier moeten leven. Stand up Tom Van De Weghe: naar schatting 20.000 gezinnen met kinderen moeten in deze omstandigheden opgroeien. Ze worden uitgebuit door de gewapende maffia die op de vuilnisbelt de lakens uitdeelt. Rondleiding op vuilnisbelt door Jan Daniels, werkt al 20 jaar in Brazilië voor Belgische kinderrechtenorganisatie Kiyo. Mensen koken soep van de beenderen die ze in de vuilnis vinden. Arme Brazilianen hebben niks aan de miljarden die in het voetbal gepompt worden. Beelden van schooltje, opgericht door Kiyo. Opmerking: enkele anderstalige interviews zonder ondertitels.

09-07-2014
VRT

Journaal: kindhuwelijken

Elke dag zijn er 39.000 minderjarigen die trouwen, vooral in Afrika en in Azië. Daar worden ze soms al op hun 8ste al uitgehuwelijkt. Kindhuwelijken zijn een ernstige schending van de kinderrechten waar dringend iets aan gedaan moet worden. In het federale parlement is er daarover een internationale conferentie. Internationale conferentie in het parlement in Brussel: Haoua Ibrahim (13, Niger) getuigt over het gedwongen kinderhuwelijk dat ze moest ondergaan. Interview met Anthony Vanoverschelde van Plan België: armoede is de oorzaak van gedwongen kinderhuwelijken. Interview Haoua Ibrahim die kon ontsnappen en via bemiddeling van Plan België kon terugkeren naar haar familie, ze gaat nu terug naar school. Interview Anthony Vanoverschelde over belang van onderwijs om kindhuwelijken tegen te gaan. Meisjes in Afrika. Interview Haoua, wil later rechter worden. Opmerking: enkele anderstalige interviews zonder ondertitels.

09-10-2014
VRT

Karrewiet: kindhuwelijken in Nepal

In Nepal trouwt één meisje op drie voor ze achttien jaar is. De regering daar doet niet genoeg om die gedwongen kindhuwelijken te stoppen. Dat zegt Human Rights Watch, een organisatie die opkomt voor mensenrechten. Beelden van spelende kinderen. Wereldkaart waarop wordt aangeduid waar Nepal ligt. Charmilla is veertien jaar, maar moest trouwen toen ze twaalf was. Ze ging niet meer naar school en haar kindertijd was voorbij. Interview met Charmilla. Ze vertelt dat ze niet meer kan lachen en spelen en dat ze net als haar vrienden naar school wil gaan. Kindhuwelijken komen vooral voor op het platteland, waar mensen heel arm zijn. Door hen vroeg te laten trouwen met een oudere man, denken de ouders dat die man voor hun dochter zal zorgen. Vaak wordt het alleen maar erger. Zo worden de meisjes vaak zwanger terwijl ze daar nog veel te jong voor zijn. Charmilla vertelt dat ze zwanger is, maar dat ze eigenlijk zelf nog een kind is. Human Rights Watch wil dat de Nepalese regering strenger wordt en geen kindhuwelijken meer toelaat.

08-09-2016
VRT

Journaal: leerlingen van Turkse en Marokkaanse achtergrond

Leerlingen van Turkse en Marokkaanse afkomst blijven dubbel zo vaak zitten als kinderen zonder migratie-achtergrond. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van drie Vlaamse universiteiten. Een belangrijke oorzaak is dat die jongeren op school hun moedertaal niet mogen spreken. Anonieme beelden van leerlingen op speelplaats. Interview met Christiane Timmermans van de Universiteit Antwerpen: wanneer er laatdunkend wordt gesproken over de taal of achtergrond van een leerling, dan drukt dat een grote stempel op zijn ontwikkeling. Anonieme beelden leerlingen. Vervolg van het interview met Timmermans: jongeren die hun zelfwaardering niet meer in hun schoolresultaten vinden, zullen die in andere zaken zoeken. Beelden van een praktijkles houtbewerking.

04-12-2012
VRT

Niets meer verdragen

Een rechter laat een speelplein sluiten na klachten van buren over geluidsoverlast. Bert Anciaux reageert hierop. Archiefbeelden van een crèche in Brugge die onlangs ook klachten kreeg in verband met geluidsoverlast. Een toespraak van minister van Jeugd Bert Anciaux in het Vlaams parlement, waarin hij de klagers veroordeelt. Interview met kinderrechtencommissaris Ankie van de Kerckhove.

18-01-2006
VRT

Amir krijgt geen asiel van Raad van State

De 12-jarige Afghaanse jongen Amir Mohammad Jafari krijgt geen asiel in ons land. Zijn asielprocedure in beroep, en die van zijn familie, is afgelopen. Amir had zelf voor zijn zaak gepleit bij de Raad van State. Archiefbeelden Amir en zijn familie in de Raad van State (27/3/2013). Interview met Mieke Van Den Broeck (advocate familie Jafari) over de beslissing van de Raad van State. Archiefbeelden betoging (georganiseerd door kinderen van asielzoekers), reactie van Afghaans meisje en Amir (maart 2013). Interview met Bruno Vanobbergen (Vlaams kinderrechtencommissaris) over de situatie van Amir en de vele duizenden kinderen die zich in ons land bevinden. Hij is voor het uittekenen van een migratie- en asielbeleid dat expliciet aandacht besteedt aan de rechten van kinderen. Archiefbeelden van Amir in zijn klas.

07-06-2013
VRT

Vrouwenmacht = vredeskracht

‘Vrouwenmacht = vredeskracht’ is de slogan van een campagne van vrouwenverenigingen, over de rechten van vrouwen ná een oorlog. Lakenhallen in Ieper: tentoonstelling met foto's van vrouwen van over de hele wereld die zich inzetten voor de heropbouw van hun land na een oorlog. Dit naar aanleiding van de duizend vrouwen die gezamenlijk symbolisch genomineerd waren voor de Nobelprijs voor de vrede in 2005. Interview met Francy Van der Wildt, voorzitter Vrouwenraad. Interview met zuster Jeanne Devos over het tot stand komen van de wet tegen kinderarbeid in India. Interview met Soraya Rahim Sobhrang van de Afghaanse mensenrechtencommissie: grondwet in Afghanistan bepaalt de gelijkheid van mannen en vrouwen, maar de uitvoering van de wet is nog steeds moeilijk.

20-10-2007
VRT

Koppen: National Domestic Workers Movement

National Domestic Workers Movement van Jeanne Devos in India bestaat 25 jaar. Sfeerbeelden Mumbai, interview jong souvenirventertje. Jeanne Devos doet haar ronde langs de armen op straat, interview over haar taak. Jeugdfoto’s Devos. Bezoek aan de dovenschool waar ze jaren geleefd en gewerkt heeft. Huisslaafje aan het werk in een huis van rijken. Interview Devos over de slechte behandeling van huisslaven, Interview met 14-jarig huisslaafje Darshana die taken krijgt opgelegd. Bijeenkomst van de National Domestic Workers Movement, toespraak Jeanne. Protestbetoging van de beweging. Interview Devos over mishandelingsgeval huisslaaf door actrice in Bombay. Sloppenwijken, kinderen zoeken eten in de vuilnisbakken, bijeenkomst huisslaafjes om te praten, interview over hun mishandeling. Interview Devos, schetst wat gezinnen doen op het platteland om aan de armoede te ontkomen: hun kind verkopen, interview over bezoek aan een slavenmarkt. Dag van de kinderen georganiseerd door Jeanne voor alle slaafkinderen, interview kinderen over de kans om vandaag prinses Mathilde van België te zien, bezoek van Mathilde. Interview Devos over belang van het prinselijk bezoek, interviews kinderen achteraf, kinderen voeren dans op voor Mathilde. Interview Jeanne over de lengte van haar dagtaak. Jeanne op slotgala met modeshow naar aanleiding van het afsluiten van de Belgische handelsmissie aan India, prins Filip en Mathilde bekijken modeshow, ook Jeanne. De opbrengst van de avond gaat naar Jeanne Devos’ organisatie, Indische gast de Indische acteur Anil Kapoor, ontmoeting met Devos, interview Kapoor over Jeanne Devos' werk. Zuster Devos krijgt cheque in handen. Opmerking: enkele anderstalige interviews zonder ondertitels.

01-04-2010
VRT

Koppen: made in Bangladesh

00:00:00 Intro en beelden van een ingestorte textielfabriek. 00:01:24 Tim bezoekt een ziekenpost opgericht door ngo's. Jef van Hecken van Wereldsolidariteit heeft het over de ziekenpost die werd opgericht voor slachtoffers van de fabrieksramp. 00:01:55 Een slachtoffer vertelt over de brand en de instorting van de fabriek, over de overheid die hem niet helpt en over kleding maken voor Primark. 00:02:49 Beelden van de website van Primark. Tim geeft uitleg over de filosofie van het bedrijf. 00:03:10 Tim bezoekt de textielfabriek met een fixer. Beelden van het interieur van de fabriek. Tim interviewt de directeur over de leeftijd van de arbeiders. 00:04:13 De directeur vertelt voor welke bedrijven er textiel wordt gemaakt. 00:04:50 In een andere textielfabriek ziet Tim nog meer minderjarigen die weglopen. Hij interviewt enkele arbeidsters en heeft het over vervalste identiteitskaarten. 00:06:45 Tim toont in een ziekenpost de vervalste identiteitskaart van een meisje van zestien jaar. Er volgen beelden van de verzorging van gewonden. 00:07:17 Jef Van Hecken heeft het over kinderen die officieel in orde zijn, maar die ook willen werken om een inkomen te hebben. 00:07:45 Interieurbeelden van de sweatshop. Een man toont pulls van het Indische merk PSP, bestemd voor de Europese markt. 00:08:40 Beelden van de website van PSP, die kleding levert voor verschillende grote merken. Beelden van mensen die in een sweatshop werken. 00:09:11 Tim heeft het over de gemakkelijk te omzeilen link tussen PSP en grote merken. De fixer vertelt over labels die in het hoofdkwartier worden ingenaaid. 00:09:40 Wandelshots van Tim in straatjes met sweatshops. Tim gaat een T-shirtdrukkerij binnen waar alleen kinderen werken en vertelt over de ondraaglijke verfgeur. 00:10:19 De fixer vraagt een jongen of hij geen masker draagt. Tim vertelt over mensen die ziek worden door de producten die ze inhaleren. 00:10:55 Een jongen vertelt over zijn laag loon (40 euro per maand) en lange werkdagen. Tim zegt dat kinderarbeid helemaal niet verdwenen is. 00:11:32 Beelden van gewonde arbeiders. Jef Van Hecken vindt dat de consument de verkoop bij kledingmerken in vraag zou moeten stellen. 00:12:25 Beelden van een fotoshoot op het platteland. Safia Minney, CEO van People Tree, vertelt waarom ze een fotoshoot doen in Bangladesh. 00:13:10 Beelden van een dorp en van een fabriekje met vrouwen achter naai- en weefmachines. Tim vertelt over fair-trade kleding die op een veilige manier wordt gemaakt. 00:13:30 Beelden van een school en naaiende vrouwen. Safia Minney geeft uitleg over 'social business' en duurzame kleding. 00:14:20 Beelden van een sloppenwijk. Tim zegt dat bedrijven betere arbeidsvoorwaarden zouden moeten afdwingen. 00:15:04 Jef Van Hecken vindt dat consumenten de druk op bedrijven zouden moeten opvoeren, en heeft het over gezamenlijke verantwoordelijkheid.

24-10-2013
VRT

Unicef viert 20 jaar kinderrechtenverdrag

Unicef, de kinder- en vrouwenorganisatie van de Verenigde Naties, viert feest. Want morgen bestaat het kinderrechtenverdrag twintig jaar. Dat is intussen door op twee na alle landen van de wereld geratificeerd. Vandaag heeft Unicef haar jaarlijkse rapport over de toestand van de kinderen in de wereld voorgesteld. Directeur Yves Willemot komt hier de balans opmaken.

19-11-2009
VRT

Journaal: het recht op spelen

Vijfentwintig jaar geleden werd het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind goedgekeurd. Mening van een kindje over het recht op spelen.

20-11-2014
VRT

Ketnet Wrap: kinderen vragen inspraak (19/11/2009)

In het kader van de rechten van het kind vragen verschillende kinderen om meer inspraak. Tim klaagt de onverdraagzaamheid van volwassenen aan wanneer hij en zijn vrienden op pleintje voetballen. Jana wil zelf een toneelstuk maken en Louise vindt het niet leuk dat ze op school haar gsm moet afgeven.

19-11-2009
VRT

Ketnet Wrap: kinderen vragen inspraak (18/11/2009)

In het kader van de rechten van het kind vragen verschillende kinderen om meer inspraak. Manou wil meer in de open lucht kunnen leren, Tim wil meer moppen in de les en Jana wil naar het toilet kunnen gaan zonder dat te moeten vragen.

18-11-2009
VRT

Generatie K: selfie

'Generatie K' is een programma met Kristel Verbeke dat kinderen aan het denken zet over zichzelf, over de maatschappij en over rechtvaardigheid. Het programma werd in nauw overleg gemaakt met het Kinderrechtencommissariaat en kinderpsychiater Peter Adriaenssens. Aan de hand van een verborgen camera, reportages en korte rubrieken wil 'Generatie K' kinderen aanzetten om over hun rechten en die van anderen na te denken, en hen aanzetten om voor zichzelf en anderen op te komen. In de verschillende reportages praat Kristel Verbeke met de kinderen en geeft ze tips. In elke aflevering test Kristel met een verborgen camera of kinderen durven ingrijpen in een lastige, uitdagende, herkenbare situatie, die wordt geënsceneerd met kindacteurs. Durven ze de jongens aan te spreken die brutaal voorkruipen bij een wafelkraam? Grijpen ze in als een meisje tot tranen toe wordt gepest? Schieten ze de oude dame ter hulp die de trap niet op raakt? Achteraf leggen de kinderen aan Kristel uit waarom ze al dan niet actie ondernamen. Deze eerste aflevering gaat over een selfie. Voor een schoolopdracht moeten kinderen in de Plantentuin van Universiteit Gent een zo mooi mogelijke groepsselfie maken. Maar dan besluit pestkop Flor dat Klara, vanwege haar bril en haar beugel, niet mee op de foto mag. Durven de kinderen voor Klara op te komen? En wat doen ze als Flor dreigt om een foto van Klara, tegen haar wil, door te sturen naar zijn vrienden? De pollvraag luidt: Wat vind jij van je uiterlijk? In 'Iedereen Held' vertellen kinderen over wanneer zij zich een échte held voelden. Voor de camera delen ze hun heldendaad – hoe groot of hoe klein die ook is. In deze aflevering gaat het over sport.

07-11-2016
VRT

Generatie K: Mondriaan

Generatie K is een programma met Kristel Verbeke dat kinderen aan het denken zet over zichzelf, over de maatschappij en over rechtvaardigheid. Het programma werd in nauw overleg gemaakt met het Kinderrechtencommissariaat en kinderpsychiater Peter Adriaenssens. Aan de hand van verborgen camera, reportages en korte rubrieken wil Generatie K kinderen aanzetten om over hun rechten en die van anderen na te denken, en hen aanzetten om voor zichzelf en anderen op te komen. In de verschillende reportages praat Kristel Verbeke met de kinderen en geeft ze tips. In elke aflevering test Kristel met een verborgen camera of kinderen durven ingrijpen in een lastige, uitdagende, herkenbare situatie, die wordt geënsceneerd met kinderacteurs. Durven ze de jongens aan te spreken die brutaal voorkruipen bij een wafelkraam? Grijpen ze in als een meisje tot tranen toe wordt gepest? Schieten ze de oude dame ter hulp die de trap niet op raakt? Achteraf leggen de kinderen aan Kristel uit waarom ze (al dan niet) actie ondernamen. Dit is de tweede aflevering: Mondriaan. Wat kies jij?: Bovenop een metershoog springkasteel komen kinderen voor een lastige keuze te staan: er staan twee poorten, elk met een stelling erboven. Langs welke poort springen ze naar beneden? Kiezen ze voor: ‘Een maand doorbrengen zonder tablet, maar met vrienden’, of voor: ‘Een maand doorbrengen met tablet, maar zonder vrienden'? Eenmaal naar beneden gesprongen, vertellen de kinderen over hun keuze. De pollvraag: Wat doe jij als je naar bed moet? Verborgen camera: Tijdens een schooluitstap in het S.M.A.K. dreigt Arend een wereldberoemd schilderij van Mondriaan te bekladden. Hij kruipt onder het afzetlint door en wil met zijn stiften het schilderij eigenhandig wat mooier maken. Houden de andere kinderen hem tegen?

08-11-2016
VRT

Generatie K: rolstoel

'Generatie K' is een programma met Kristel Verbeke dat kinderen aan het denken zet over zichzelf, over de maatschappij en over rechtvaardigheid. Het programma werd in nauw overleg gemaakt met het Kinderrechtencommissariaat en kinderpsychiater Peter Adriaenssens. Aan de hand van verborgen camera, reportages en korte rubrieken wil 'Generatie K' kinderen aanzetten om over hun rechten en die van anderen na te denken, en hen aanzetten om voor zichzelf en anderen op te komen. In de verschillende reportages praat Kristel Verbeke met de kinderen en geeft ze tips. In elke aflevering test Kristel met een verborgen camera of kinderen durven ingrijpen in een lastige, uitdagende, herkenbare situatie, die wordt geënsceneerd met kinderacteurs. Durven ze de jongens aan te spreken die brutaal voorkruipen bij een wafelkraam? Grijpen ze in als een meisje tot tranen toe wordt gepest? Schieten ze de oude dame ter hulp die de trap niet op raakt? Achteraf leggen de kinderen aan Kristel uit waarom ze al dan niet actie ondernamen. In deze derde aflevering zitten kinderen in een schoollokaal te knutselen en zien ze plots dat er een jongen in een rolstoel komt aangereden. Hij krijgt de deur van de school niet open. Schieten de kinderen hem te hulp? De pollvraag luidt: Wat doe jij als je verliefd bent? Het team van 'Generatie K' vrolijkt treinreizigers op met een stapel servetten en een gettoblaster.

09-11-2016
VRT

Generatie K: nagellak

'Generatie K' is een programma met Kristel Verbeke dat kinderen aan het denken zet over zichzelf, over de maatschappij en over rechtvaardigheid. Het programma werd in nauw overleg gemaakt met het Kinderrechtencommissariaat en kinderpsychiater Peter Adriaenssens. Aan de hand van verborgen camera, reportages en korte rubrieken wil 'Generatie K' kinderen aanzetten om over hun rechten en die van anderen na te denken, en hen aanzetten om voor zichzelf en anderen op te komen. In de verschillende reportages praat Kristel Verbeke met de kinderen en geeft ze tips. In elke aflevering test Kristel met een verborgen camera of kinderen durven ingrijpen in een lastige, uitdagende, herkenbare situatie, die wordt geënsceneerd met kinderacteurs. Durven ze de jongens aan te spreken die brutaal voorkruipen bij een wafelkraam? Grijpen ze in als een meisje tot tranen toe wordt gepest? Schieten ze de oude dame ter hulp die de trap niet op raakt? Achteraf leggen de kinderen aan Kristel uit waarom ze al dan niet actie ondernamen. Deze vierde aflevering gaat over nagellak. Ons gedacht: kinderen komen op voor hun eigen rechten. Ze willen meer privacy. De pollvraag: Vind jij dat je stiekem één snoepje uit de winkel mag nemen? Wanneer Estelle even het knutsellokaal verlaat, wil Noor haar nagellak stelen. Houden de andere kinderen in het lokaal haar tegen, of doen ze alsof ze niets gezien hebben? Kristel praat met de kinderen over diefstal en klikken.

10-11-2016
VRT

Journaal: broers en zussen samen opvangen in pleeggezin

Steeds meer ouders nemen een pleegkind in huis. Een pleegkind is een kind dat tijdelijk of voor langere tijd een nieuwe thuis nodig heeft. Het aantal pleeggezinnen in Vlaanderen stijgt tot meer dan vierduizend vandaag. Maar Pleegzorg Vlaanderen merkt wel op dat het bijzonder moeilijk is om meerdere kinderen uit een gezin samen te laten opvangen in een pleeggezin. Daarom is er dringend nood aan pleeggezinnen die broers of zussen samen willen opvangen. Jeroen Moens haalt zijn twee pleegkindjes op van de schoolbus. De twee broers van zeven en acht jaar oud groeien al vier jaar op bij Jeroen, Elke en hun twee dochters. Het in huis halen van twee pleegkinderen was niet gepland. ‘We merkten tijdens het kennismakingstraject dat het bleek te klikken tussen hen en ons en tussen hen en de dochters en we wisten dat ze al anderhalf jaar op de wachtlijst stonden. Dus zo lang werd er al voor hen gezocht naar een pleeggezin. We wilden hen niet straffen omdat ze broers waren en dus hebben we gezegd dat ze welkom waren,’ zegt Moens. Het blijft wel een omwenteling voor een pleeggezin. De drempel om meer dan één kind op te nemen blijft hoog in Vlaanderen. Niels Heselmans van Pleegzorg Vlaanderen wijst op het belang dat broers en zussen samen kunnen opgroeien. ‘We merken dat het een enorme meerwaarde biedt, wanneer ze zich aan elkaar kunnen optrekken,’ zegt hij. Moens vertelt over hoe dat de broers elkaar echt nog nodig hebben. ‘Hun diepste loyaliteit ligt niet bij hun natuurlijke ouders, niet bij ons, maar bij elkaar,’ zegt hij.

15-11-2016
VRT

Journaal: het belang van kinderen in conflictsituaties

Volwassenen moeten meer rekening houden met het belang van het kind in conflictsituaties. Dat staat in het jaarverslag van de kinderrechtencommissaris. Interview met kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen over de conclusie van het jaarverslag.

16-11-2016
VRT

Karrewiet: luchtvervuiling maakt kinderen ziek

Driehonderd miljoen kinderen ter wereld leven in gebieden waar de lucht zo zwaar vervuild is dat het gevaarlijk is voor de gezondheid. Door uitlaatgassen van auto’s maar ook door fabrieken en door afval te verbranden, vervuilt de lucht heel erg. Door veel van die vieze stoffen in te ademen, worden kinderen erg ziek. UNICEF, United Nations Children’s Fund, wil dat dat veranderd. Interview over de luchtvervuiling en de impact ervan op kinderen. Beelden van Aziatische kinderen in de klas en met mondmaskers.

16-11-2016
VRT

Karrewiet: kind zijn in Mosul

Al maandenlang wordt er in Mosul, een grote stad in het noorden van Irak hard gevochten tussen IS en het leger van Irak. Dat is een regelrechte ramp voor alle inwoners, maar vooral voor de kinderen die gevangen zitten in de stad. Dat zegt Amnesty International na een onderzoek ter plaatse. In de hevige strijd tussen IS en de Iraakse soldaten raken veel kinderen zwaargewond of zien ze dingen die moeilijk te verwerken zijn. Interview met Yassir, een jongen van twaalf die in Mosul woont. Beelden van het vernielde huis van Yassirs gezin. Ook zijn school werd verwoest en ligt er nu verlaten bij.

22-12-2016
VRT