Skip to main content

Over deze site

Over deze site

22 januari, 2016

Vlaams audiovisueel materiaal in de klas

Jongeren whatsappen in plaats van sms’en, weten welke instagramfilter de meeste likes oplevert en bekijken waar dan ook on-demand televisie en youtubefilmpjes. Digitale media zijn alomtegenwoordig in onze samenleving, en zeker bij kinderen en jongeren. Scholen en leerkrachten willen hun lessen maar wat graag laten aansluiten bij die beeldcultuur waarin hun leerlingen opgroeien, maar het vlot vinden en integreren van educatief audiovisueel materiaal op maat van hun lessen is niet altijd vanzelfsprekend.

Met het gratis webplatform ‘Het Archief voor Onderwijs’ biedt het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) aan leerkrachten op een eenvoudige manier toegang tot VRT-programma’s en audiovisueel materiaal van regionale omroepen, en diverse cultuur- en erfgoedinstellingen. VIAA wil zo de integratie van digitale leermiddelen actief stimuleren en ervoor zorgen dat je als leerkracht digitale bronnen met plezier gebruikt in de klas. Sterker nog, we willen dat archiefmateriaal een onmisbaar instrument wordt, zodat de digitale leefwereld waarin jongeren vertoeven niet aan de schoolpoort blijft staan.

Wat bieden we?

Het Archief voor Onderwijs biedt leerkrachten op gebruiksvriendelijke wijze toegang tot Vlaams audiovisueel archiefmateriaal, toegespitst op de leerplandoelstellingen en eindtermen. Zoek audiovisueel materiaal via trefwoorden, filter op onderwijstype, graad, vak of datum, knip virtueel fragmenten en maak en deel je eigen collecties. Of laat je inspireren door onze vooraf samengestelde collecties en actua-thema’s.

Voor en door het onderwijs

Gezien de diversiteit van het onderwijslandschap is het onmogelijk om aan de specifieke noden en verwachtingen van alle spelers tegemoet te komen. Daarom ligt de prioriteit momenteel bij de uitbouw van een relevant en kwalitatief aanbod voor het leerplichtonderwijs: meer bepaald ontsluit VIAA audiovisueel archiefmateriaal voor de vakken mens en maatschappij, wetenschappen en techniek en muzische vorming voor de tweede en derde graad van het lager onderwijs, en voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappelijke vorming, project algemene vakken, natuurwetenschappen, Nederlands en techniek voor de eerste en de tweede graad van het secundair onderwijs.

VIAA werkt samen met onderwijsexperts voor de inhoudelijke uitbouw van haar onderwijswebplatform. Dankzij de steun van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming kunnen wij een klein team van gedetacheerde leerkrachten inzetten voor de selectie en contextualisering van archiefmateriaal op maat van de leerkracht.

Wie krijgt toegang?

Het Archief voor Onderwijs is toegankelijk voor elke leerkracht in het bezit van een geldige lerarenkaart. Ook docenten uit het deeltijds kunstonderwijs, het hoger of volwassenenonderwijs kunnen aan account aanvragen. Ben je student aan een Vlaamse lerarenopleiding en wil je ook toegang tot het platform? Breng dan je docent op de hoogte.

Is jouw interesse gewekt en wil je graag een account op Het Archief voor Onderwijs? Registreer je dan hier en ga onmiddellijk aan de slag!