Skip to main content

Nieuws overzicht

Brussel, radicalisering en terreur

De voorbije maand staat in ieders geheugen gegrift. De Brusselse aanslagen overheersten wekenlang het nieuws. Ondertussen keert de rust in onze hoofdstad stilaan terug en is er ruimte voor inzicht, diepgang en analyse. Het Archief voor Onderwijs stelde daarom drie collecties samen, die je in de klas kan inzetten om met je leerlingen te werken rond aanslagen, terreur, radicalisering en de impact op onze maatschappij.

Archiefmateriaal anders bekeken: mediawijze tips voor leerkrachten

Je gebruikt als leerkracht regelmatig archiefmateriaal in je klas. Maar ga je ook kritisch om met dat materiaal? Want niet elk beeld is zo objectief als het op het eerste gezicht lijkt: misschien had de maker bijkomende bedoelingen of wordt informatie bewust weggelaten. Waarop moet je letten als je je leerlingen een reportage of een Journaalfragment toont? Hoe leer je die kritische blik te ontwikkelen bij jezelf en je leerlingen?

Wetenschap redt de wereld

In de Canvasreeks 'Wetenschap redt de wereld' gaat Jeroen Buyse iedere week op zoek naar topwetenschappers die oplossingen aanbieden voor de grote problemen waar we allemaal mee kampen: stress, criminaliteit, files en de opwarming van de aarde, en zelfs een onontkoombaar maar toch best vervelend fenomeen als doodgaan. De oplossingen die de wetenschappers aanreiken, variëren van “wellicht gemeengoed over tien jaar” tot “wel heel erg futuristisch”.

Pages