Skip to main content

Nieuws overzicht

Wetenschap redt de wereld

In de Canvasreeks 'Wetenschap redt de wereld' gaat Jeroen Buyse iedere week op zoek naar topwetenschappers die oplossingen aanbieden voor de grote problemen waar we allemaal mee kampen: stress, criminaliteit, files en de opwarming van de aarde, en zelfs een onontkoombaar maar toch best vervelend fenomeen als doodgaan. De oplossingen die de wetenschappers aanreiken, variëren van “wellicht gemeengoed over tien jaar” tot “wel heel erg futuristisch”.

Europe Code Week

Tijdens de EU Code Week, van 10 tot en met 18 oktober, staat 'coding' of programmeren centraal. Computers maken meer en meer deel uit van ons dagelijks leven en de technologische vooruitgang is niet te stuiten. Een goed begrip van computertechnologie is belangrijk en daarin speelt ook het onderwijs een rol!

Leerkrachten in de bloemetjes!

Maandag 5 oktober vieren we de 'Dag van de leerkracht'. Vieren, inderdaad, want de niet aflatende inzet waarmee leerkrachten zich aan hun taak wijden, moet in de bloemetjes worden gezet. Speciaal voor de ‘Dag van de leraar’ zet Testbeeld het engagement en enthousiasme van leerkrachten letterlijk en figuurlijk in de kijker.

Het bos

De herfst is in het land, tijd voor een bezoek aan het bos. Er worden verschillende groene activiteiten georganiseerd: van paddenstoelentochten en film kijken in het bos tot heksenbezems binden!

'12 in 40' op Testbeeld

Voor ‘12 in 40’ zocht Canvas 12 mensen op die de Tweede Wereldoorlog als tiener hebben beleefd. In acht thematische afleveringen vertellen de 12 hoe zij die periode in hun leven hebben ervaren tegen de achtergrond van de turbulente oorlogstijd.

Pages