Skip to main content

Nieuws overzicht

Breng je leerlingen beeldgeletterdheid bij!

Bekijken jouw leerlingen filmpjes door een kritische bril? Zijn ze zich bewust van de context van een reportage of bv. een opvallende kadrage in reclames? Een beeld zegt meer dan duizend woorden, maar een flink deel van die betekenis krijgen we onbewust mee. Daarom stelt VIAA samen met Mediawijs enkele interactieve en eenvoudig inzetbare filmpjes mét concrete oefeningen voor: die helpen jou en je leerlingen om experts in beeldgeletterdheid te worden.

Pages