Skip to main content

Onze leerkracht tipt: collecties geschiedenis

Onze leerkracht tipt: collecties geschiedenis

09 oktober, 2017

Wie?

Bart Laureys
Leerkracht geschiedenis, cultuur- en gedragswetenschappen

Wat?

Collecties geschiedenis voor de 2de en 3de graad


Als gedetacheerde leerkracht zette Bart zich het voorbije jaar in om het aanbod van Het Archief voor Onderwijs verder uit te bouwen. Hij zorgde ervoor dat je nu voor geschiedenis kan grasduinen in meer dan dertig lesklare collecties met beeld- en geluidsfragmenten voor de tweede en derde graad.

In de collecties wordt o.a. de recente geschiedenis van Cuba, Spanje onder Franco, Congo en China met verschillende beeldfragmenten geïllustreerd en laten audiofragmenten deskundigen uitvoerig aan het woord. Collecties als die over de Vlaamse Beweging en de Koningskwestie bevatten primair bronnenmateriaal uit het Liberaal Archief, AMSAB, ADVN en KADOC.

In dit korte filmpje geeft Bart enkele tips om zijn collecties te gebruiken in de klas. Benieuwd hoe je je lessen geschiedenis verrijkt met audiovisueel materiaal? Bart vertelt hoe.Om je op weg te zetten, somt Bart ook zijn vijf favoriete collecties van eigen makelij op.
In willekeurige volgorde zijn dat:

1. De Helaasheid van Aleppo: internationaal recht of oorlogsrecht

Vertrekkend van de actualiteit ga ik terug in de tijd met een overzicht van oorlogsmisdaden en de bestraffing ervan. Een interessante collectie over internationaal recht of oorlogsrecht met een bredere toepassing dan alleen het vak geschiedenis.

2. Tijdlijn Koude Oorlog (1945 - 1991)

Met korte fragmenten brengt deze collectie markante gebeurtenissen uit de Koude Oorlog. De collectie start in 1945 met een beeldfragment van de Conferentie van Jalta en eindigt in 1991 met de ontbinding van de COMECON.

3. Totalitaire regimes: Spanje onder Francisco Franco

Dit is één van de collecties over het opkomend fascisme in het interbellum en de Tweede Wereldoorlog. Deze collectie geeft een gedetailleerd beeld van een wat minder gekend fascistisch regime.

4. Burgerlijke ongehoorzaamheid

Deze collectie zoomt in op verschillende vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid. Van Rosa Parks en Martin Luther King in de Verenigde staten, over Mahatma Gandhi in India tot leden van de IRA die een hongerstaking houden in de Maze gevangenis in Belfast.

5. Muren tussen staten

Verschillende fragmenten tonen hoe er sinds de val van de Berlijnse Muur in 1989 wereldwijd tientallen nieuwe muren werden gebouwd. Een opvallende tegenstelling dringt zich op: in een tijdperk van globalisering groeit het aantal grensmuren.

Meer collecties van Bart

> Een overzicht van zijn collecties geschiedenis voor de tweede graad secundair vind je hier:

Geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden (tot 1830)
De Franse Revolutie maakt een einde aan het ancien régime
Napoleon Bonaparte (1799-1815)
Ontdekkingsreizen en kolonisatie (1400-1800)

> Een overzicht van zijn collecties geschiedenis voor de derde graad secundair vind je hier:

Migratie vroeger en nu (1800-NU)
De Rooms Katholieke Kerk in een snel veranderende wereld (1800-NU)
Tijdlijn Koude Oorlog (1945-1991)
Geschiedenis van (150 jaar) België
Het ontstaan van de staat België
Wetenschap en techniek in een stroomversnelling (1800-NU)
De auto in de 20ste eeuw
Liberalisme en vrijhandel (1800-NU)
Nationalisme en natiestaten (1800-NU)
Industriële transitie: eerste industriële revolutie (1815-1870)
Industriële transitie: tweede industriële revolutie (1860-1914)
Het interbellum (1918-1939)
Socio-economische transitie na 1945: fordisme (1945-1980)
Socio-economische transitie na 1945: derde industriële revolutie (1980-2000)
Socio-economische transitie na 1945: naar een duurzame economie (2000-NU)
Politieke en sociale ontvoogding van de arbeiders in België
De lange 19de eeuw eindigt met de Eerste Wereldoorlog (1900-1914)
Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
Vrouwenemancipatie
Totalitaire regimes: Spanje onder Francisco Franco (1939-1975)
Koloniaal imperialisme (1800-NU)
Als een wereld zo groot, waar uw vlag staat geplant
Slavernij en apartheid (1800-NU)
Congo (1885-1964)
Verenigde Naties, een garantie voor vrede en welvaart?
De andere globalisering is bezig
China in de 20ste eeuw
China in de 21ste eeuw
Europese eenmaking
Collaboratie en verzet
Vrouwenemancipatie
Koningskwestie Leopold III
Vlaamse Beweging
Een verdeeld België
Oorlog in Korea (1950-1955)
Cuba (1955-NU)
Burgerlijke ongehoorzaamheid
Muren tussen staten
Russische Revolutie (1917)
Strijd tegen Islamitische Staat
Jihad en Syriëstrijders
Islam en radicalisering
FAQ over Islamitische Staat
Oussama Atar, de meest gezochte Syriëstrijder van België
De Helaasheid van Aleppo: internationaal recht of oorlogsrecht