Skip to main content

Onze leerkracht tipt: collecties gedragswetenschappen

Onze leerkracht tipt: collecties gedragswetenschappen

17 november, 2017

Wie?

Bart Laureys
Leerkracht gedrags- en cultuurwetenschappen, geschiedenis

Wat?

Collecties gedragswetenschappen voor de 2de en 3de graad


Gedetacheerde leerkracht Bart bouwde het voorbije jaar volop aan het aanbod op Het Archief voor Onderwijs. Laat je voor het vak gedragswetenschappen inspireren door meer dan vijftig zorgvuldig door hem samengestelde collecties.

De collecties bevatten telkens een 15-tal beeld- en geluidsfragmenten rond thema’s die werden gekozen op basis van de profielcomponenten en de eindtermen van de tweede en de derde graad gedragswetenschappen. Ontdek met je leerlingen collecties over bijvoorbeeld conflicthantering, gezin in de samenleving en seksualiteit. Of start een discussie met hen op over ideologie, waarden en normen aan de hand van een van de collecties rond dit ruime thema.

In dit korte filmpje vertelt Bart welke collecties hij heeft gemaakt en geeft hij een aantal voorbeelden van hoe je ze kan gebruiken.Nog inspiratie nodig? Dit zijn - in willekeurige volgorde - Bart zijn favoriete eigen collecties:

1. Ontwikkelingsproces van volwassenen: Herman Brusselmans

Verschillende fragmenten van interviews met Herman Brusselmans door de jaren heen werden in deze collectie samengebracht om te illustreren hoe volwassenen zich ontwikkelen van twintigers naar zestigers.

2. Lichaam en lichamelijkheid: eetstoornissen

In deze collectie gaan we specifiek in op de problematiek van eetstoornissen. Toon aan de hand van deze fragmenten aan je leerlingen dat opvattingen over lichaam en lichamelijkheid de relatie tussen mensen beïnvloeden.

3. Vormen van stoornissen en therapieën: het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael in Diest

Deze collectie geeft een mooi beeld over de werking van een psychiatrisch ziekenhuis. We verzamelden verschillende afleveringen van de dagboekfragmenten van ‘Iedereen Beroemd’ over het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael in Diest, die je na elkaar kan afspelen in de klas.

4. Sigmund Freud en Gustav Jung

Bespreek de verschillen tussen de psychoanalyse van Sigmund Freud en de analytische psychologie van Gustav Jung op basis van de beeld- en geluidsfragmenten in deze twee collecties. Voor- en tegenstanders van beide theorieën komen aan het woord.

5. Zelfverwonding en zelfdoding

Deze collectie van zorgvuldig geselecteerd materiaal kan een aanzet zijn tot het inleiden en bespreken van moeilijke onderwerpen als zelfverwonding en zelfdoding met je leerlingen. Dit materiaal wordt best met zorg getoond.

Meer collecties van Bart

> Een overzicht van al zijn collecties gedragswetenschappen voor de tweede graad secundair vind je hier:

Elementen van het communicatieproces
Communicatieproces: functies van interactie op het gedrag
Lichaamstaal
Invloed van socioculturele factoren op communicatie: waarneming en perceptie
Ontwikkelingsproces van kinderen volgens leeftijd
Het ontwikkelingsproces van adolescenten
Het ontwikkelingsproces van volwassenen: Herman Brusselmans
Het ontwikkelingsproces van ouderen
Overgangsrituelen
Het kind in de samenleving: juridische en maatschappelijke positie, hier en elders
Het kind in de samenleving: kinderarbeid vandaag
Het kind in de samenleving: kindermishandeling
Belangen en belangenconflicten
Jeugdzorg in Vlaanderen
Rechten en plichten van kinderen
Kinderrechtenverdrag
Lichaam en lichamelijkheid
Lichaam en lichamelijkheid: eetstoornissen
Emoties
Vormen van solidariteit
Waarden en normen
Onderzoeksgebieden van de psychologie

> Een overzicht van al zijn collecties gedragswetenschappen voor de derde graad secundair vind je hier:

Pseudowetenschappen
Onderzoeksmethodes in Humane Wetenschappen
Rol van het gezin in de samenleving
Conflicten en conflicthantering
Sigmund Freud (1856-1939)
Carl Gustav Jung (1875-1961)
Zichzelf worden en zichzelf zijn: ontwikkeling van persoonlijke identiteit
Vormen van stoornissen en therapieën
Vormen van stoornissen en therapieën: het psychiatrisch ziekenhuis in Diest
Vormen van stoornissen en therapieën: de psychiatrie
Soorten identiteit: nationale identiteit
Seksuele identiteit: LGBT en genderdysforie
Nature versus nurture
Deviant gedrag in relatie tot ontwikkeling van identiteit en persoonlijkheid
Zelfverwonding en zelfdoding
Normovertredend gedrag
Opvattingen over ziekte en gezondheid
Opvattingen over dood en rouwen
Venten strijken niet
Experimenten rond conformisme en persoonlijke gehoorzaamheid
Typisch mensen: experimenten rond conformisme en persoonlijke gehoorzaamheid
Macht en machtsstructuren
Macht en machtsstructuren: gekroonde hoofden
Huwelijk en seksualiteit
Beleven van waardehiërarchieën: arbeidsethos