Skip to main content

Onze leerkracht tipt: collecties economie

Onze leerkracht tipt: collecties economie

19 oktober, 2017

Wie?

Alexander Callewaert
Leerkracht economie

Wat?

Collecties economie voor de 2de en 3de graad


Het voorbije schooljaar bouwde Alexander als gedetacheerde leerkracht het aanbod van Het Archief voor Onderwijs verder uit. Met origineel materiaal en een kwinkslag laat hij je leerlingen kennis maken met de grondslagen van de economie.

In zijn collecties worden begrippen als behoeften, welvaart, logistiek, verzekeringen, kredieten, wisselmarkten, crisissen en conjunctuur, begroting en belastingen bevattelijk gemaakt. Experten komen aan het woord en er wordt context gegeven met voorbeelden en toepassingen.

Alexander vertelt je in dit korte filmpje hoe hij het zelf aanpakt in de klas. Hoe spit je iets abstracts als inflatie uit in je lessen? Hij doet het allemaal uit de doeken.Om je op weg te zetten, somt Alexander ook zijn vijf favoriete collecties van eigen makelij op.
In willekeurige volgorde zijn dat:

1. Welvaart en welzijn

Deze collectie legt de begrippen welvaart en welzijn duidelijk uit en geeft concrete voorbeelden. We sluiten daarbij zo goed mogelijk aan bij de leerplannen. Er is ook aandacht voor alternatieve maatstaven en een filosofische kijk op het thema.

2. Inflatie: een spook?

In deze collectie wordt archiefmateriaal uit de jaren 1970 mooi gecombineerd met (cijfer)voorbeelden en experten die aan het woord komen. Zo heeft het begrip inflatie geen geheimen meer voor je leerlingen.

3. Logistiek in België: van haven tot heftruck

De logistieke sector en de verschillende beroepen worden in deze collectie mooi belicht. Daarnaast kan de collectie dienen om een aantal vaak gebruikte termen, zoals het just-in-timeprincipe, binnen de sector te visualiseren en tastbaarder te maken.

4. Overheidsinterventies op de markt

De voorbeelden in deze collectie zorgen ervoor dat prijsreglementeringen, productiequota, belastingen en subsidies niet langer een ‘ver-van-mij-bed’-show zijn, maar concrete maatregelen waarvan de invloed op ons dagelijkse leven duidelijk is.

5. Kredieten en kredietverlening

Dat de uitzendingen van Schooltelevisie nog steeds relevant zijn, bewijst deze collectie. Via items uit Het Journaal, cases uit Voor hetzelfde geld en debatten in De vrije markt en Volt worden zo goed als alle begrippen rond krediet uit de leerplannen belicht.

Meer collecties van Alexander

Een compleet overzicht van zijn collecties economie vind je hier:

Welvaart en welzijn
Behoeften
Huwelijk en huwelijksvermogensstelsels
Individuele en collectieve vraag
Vestigingsvoorwaarden
Conjunctuurcyclus
Marktpraktijken en consumentenbescherming
De rol van het Internationaal Monetair Fonds
Inflatie: een spook?
De effectenbeurs
Logistiek in België: van haven tot heftruck
By the way, btw is een omzetbelasting
Management: evoluties en stijlen
Verzekeringen
Kredieten en kredietverlening
Wisselmarkten
Internationale handel: tussen oorlog en unie
Belastingen: een zekerheid in je leven
Inkomens: verdeling en (on)gelijkheid
Sociale zekerheid
Overheidsinterventies op de markt
De begroting: een moeilijke evenwichtsoefening
Vennootschapsbelastingen
Niet- of onvolkomen competitieve markten
Marketingmix: product
De financieel-economische crisis