Skip to main content

Onze leerkracht tipt: collecties cultuurwetenschappen

Onze leerkracht tipt: collecties cultuurwetenschappen

02 november, 2017

Wie?

Bart Laureys
Leerkracht cultuur- en gedragswetenschappen, geschiedenis

Wat?

Collecties cultuurwetenschappen voor de 2de en 3de graad


Als gedetacheerde leerkracht zette Bart zich het voorbije jaar in om het aanbod van Het Archief voor Onderwijs verder uit te bouwen. Hij zorgde ervoor dat je nu voor cultuurwetenschappen kan grasduinen in meer dan vijftig lesklare collecties met beeld- en geluidsfragmenten voor de tweede en derde graad.

De collecties volgen de profielcomponenten en de eindtermen van de tweede en de derde graad. Je leerlingen maken kennis met de maatschappelijke velden via een ruime selectie aan beeldmateriaal en verschillende collecties over media, identiteit en de welvaartsstaat. Laat hen de discussie over moraal en ethiek aangaan aan de hand van een van de collecties.

In dit korte filmpje vertelt Bart hoe hij zijn collecties heeft gemaakt en hoe jij ze kan gebruiken in je lessen. Hoe maak je bijvoorbeeld cultuurcomponenten tastbaar met beeldmateriaal? Bart legt het uit.Om je op weg te zetten, somt Bart zijn vijf favoriete collecties van eigen makelij op.
In willekeurige volgorde zijn dat:

1. Organisatie van het sociale veld: onderwijs als institutie

Er zijn verschillende collecties die je lessen over de organisatie van de maatschappelijke velden kunnen ondersteunen. Deze collectie bekijkt het onderwijs als een institutie. De manier waarop het onderwijs vandaag functioneert verschilt grondig met het onderwijs van een aantal decennia geleden, zoals geïllustreerd door enkele boeiende filmpjes.

2. Organisatie van het juridische veld: gedragsregels

Ook over het juridische veld publiceerden we enkele collecties, zoals deze over gedragsregels. Hier worden met verschillende beeld- en geluidsfragmenten gedragsregels tegenover juridische regels gezet, om de verschillen tussen de twee aan te tonen.

3. Welvaart en welzijn: armoedeweb

Deze collectie binnen het thema welvaart en welzijn illustreert alle onderdelen van het armoedeweb met passende beeldfragmenten. Persoonlijke getuigenissen over de armoedecirkel, de gevaren van kopen op krediet en de werking van financiële stimulansen komen aan bod.

4. Intentiefuncties van massamedia

Verschillende collecties behandelen het thema media. In deze collectie worden voorbeelden gegeven van intentiefuncties die massamedia vervullen voor het individu en de samenleving, zoals de kennis van het publiek vergroten en de mening van het publiek beïnvloeden. Je vindt ook collecties over de gevolgfunctie van massamedia en de politieke functie van massamedia op Het Archief voor Onderwijs.

5. Hoe kunst, wetenschappen en techniek elkaar beïnvloeden

Deze collectie toont hoe verschillende kunstenaars op het grensvlak van kunst en wetenschap werken. En geeft daarnaast een idee hoe kunst, wetenschappen en techniek elkaar al eeuwen beïnvloeden, van Leonardo da Vinci tot Panamarenko.

Meer collecties van Bart

> Een overzicht van al zijn collecties cultuurwetenschappen voor de tweede graad secundair vind je hier:

Cultuurcomponenten
Organisatie van het politieke veld: de gemeente
Organisatie van het sociale veld: de burgermaatschappij
Organisatie van het sociale veld: onderwijs als institutie
Organisatie van het juridische veld: gedragsregels
Organisatie van het juridische veld: veranderende rechtsregels
Rechtsordening in democratische samenlevingen
Communicatie en communicatietechnologie
Media: geschreven pers in Vlaanderen
Media: televisieomroepen in Vlaanderen
Media: radio-omroepen in Vlaanderen
Media: Thuis, de populairste soap van Vlaanderen
Reclametaal en reclamestrategieën
Factoren die iemands identiteit bepalen: gender
Factoren die iemands identiteit bepalen: islam
Culturele identiteit van een bevolkingsgroep
Stereotypering
Cultuur en cultuuroverdracht
Seksuele revolutie door contraceptie
Welvaart en welzijn: economie
Welvaart en welzijn: armoede
Welvaart en welzijn: armoedeweb
Grenzen aan de economische groei
Archeologie

> Een overzicht van al zijn collecties cultuurwetenschappen voor de derde graad secundair vind je hier:

Culturele identiteit van religieuze groepen in België
Birth Day: waarden en normen in verschillende culturen
Organisatie van het juridische veld: actoren in een juridisch geding
Organisatie van het juridische veld: rechtbanken en gerechtshoven
Organisatie van het juridische veld: justitie in de 21ste eeuw
Organisatie van het juridische veld: schuld en boete
Organisatie van het economische veld: werken moet
Organisatie van het economische veld: rol van de overheid
Organisatie van het sociale veld: sociale rechtvaardigheid
Organisatie van het sociale veld: welvaartsstaat
De staat van de welvaartsstaat: vergrijzing en pensioenen
De staat van de welvaartsstaat: sociale zekerheid
Organisatie van het levensbeschouwelijke veld: erkende levensbeschouwingen
Organisatie van het levensbeschouwelijke veld: Moslimexecutieve
Organisatie van het politieke veld: politieke partijen België
Organisatie van het politieke veld: staatshervormingen België
Organisatie van het politieke veld: politieke instellingen België
Organisatie van het politieke veld: verkiezingen België
Organisatie van het politieke veld: Europa
Amerikaanse presidentsverkiezingen
Politieke participatie
Media en samenleving
Macht van media
Media: persvrijheid
Media: censuur
Media: intentiefuncties van massamedia
Media: gevolgfuncties van massamedia
Media: politieke functies van massamedia
Denken over mens en maatschappij: verschillende staatsvormen
Denken over wetenschap en techniek: iPhone
Hoe kunst, wetenschap en techniek elkaar beïnvloeden
Moraal en ethiek
De mens als zingever en zinzoeker