Skip to main content

Klaar voor de vernieuwde eindtermen? Wij ook.

Klaar voor de vernieuwde eindtermen? Wij ook.

17 juni, 2019

Zoals je wellicht weet, werden de eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs onlangs volledig herzien, op basis van 16 sleutelcompetenties. Deze hebben de ambitie om het onderwijs nog beter te laten aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Laat je inspireren door Het Archief voor Onderwijs om deze sleutelcompetenties kracht bij te zetten met beeld en geluid.

Op deze pagina vind je inspiratie hoe je ook met ons platform aan de hand van beeld en geluid met je leerlingen aan deze vaardigheden kan werken. We belichten een selectie aan collecties, projecten en programmareeksen die jou alvast concreet op weg kunnen helpen. Versterk bijvoorbeeld het historisch bewustzijn van jouw leerlingen met de programmareeks ‘Kinderen van de kolonie’ of de direct inzetbare collecties over ‘De geschiedenis van België’. Laat Kobe Ilsen en Danira Boukhriss zelf toelichten hoe je kan bouwen aan een goede gezondheid via fragmenten uit ‘Over eten’. Het project ‘Canon van de Nederlandse literatuur’ versterkt dan weer de competenties Nederlands van jouw leerlingen. Een collectie als ‘Uitgeklaard: fake news’ brengt ook hun mediawijsheid naar een hoger niveau. 

Het overzicht hieronder is natuurlijk slechts een kleine greep uit ons aanbod. Via de zoekfunctie vind je zeker beeld en geluid dat ook je lessen rond de andere vaardigheden en sleutelcompetenties nog boeiender en actueler maakt. Om je verder te verdiepen in alle vernieuwde eindtermen voor de eerste graad (vanaf 1 september 2019) kan je hier terecht. 

Veel snuisterplezier op Het Archief voor Onderwijs!

 

Sleutelcompetentie
Inspiratiemateriaal
Type
     
Competenties op het vlak van Vormen van stoornissen en therapieën Collectiebundel
bewustzijn en gezondheid Over eten Programmareeks
(lichaam, geest en emotie) Cultuur in de Spiegel: lichaamsbeweging Project
  Uitgeklaard: gehoorschade Collectie
  Gezonde levensstijl Zoekopdracht
     
Competenties in het Nederlands Taal en maatschappij Collectiebundel
  Man over boek Programmareeks
  Canon 50 + 1: Vanden vos Reynaerde Project
  Van dialect tot AN: het Nederlandse taalcontinuüm Collectie
  Gedichten Zoekopdracht
     
Digitale competentie  Media en samenleving Collectiebundel
en mediawijsheid Facebook en ik Programmareeks
  Beeldgeletterdheid: sociale media Project
  Uitgeklaard: fake news Collectie
  Privacy op sociale media Zoekopdracht
     
Sociaal-relationele competenties Communicatie Collectiebundel
  Down the road Programmareeks
  Conflicten en conflicthantering Collectie
  Het gezin Zoekopdracht
     
Competenties inzake wiskunde,  Evolutie Collectiebundel
exacte wetenschappen  Factcheckers Programmareeks
en technologie Cultuur in de Spiegel: overal wiskunde Project
  Bevruchting, ontwikkeling en geboorte Collectie
  Natuurwetenschappen: universiteit van Vlaanderen Zoekopdracht
     
Burgerschapscompetenties   Identiteit Collectiebundel
met inbegrip van Voor de zonden van de vaders  Programmareeks
competenties inzake samenleven Cultuur in de Spiegel: diversiteit Project
  Waarden en normen Collectie
  Verkiezingen Zoekopdracht
     
Competenties met betrekking  Geschiedenis van België Collectiebundel
tot historisch bewustzijn Kinderen van de kolonie Programmareeks
  Cultuur in de Spiegel: schenenschoppers Project
  Wereldoorlog 1 (1914 - 1918) Collectie
  Wereldoorlog 1 Zoekopdracht
     
Competenties inzake Wonen en architectuur Collectiebundel
duurzaamheid De baard van Bartel Programmareeks
  Uitgeklaard: energie Collectie
  Duurzaam leven Zoekopdracht
     
Economische en  Belastingen Collectiebundel
financiële competenties Voor hetzelfde geld Programmareeks
  Marktpraktijken en consumentenbescherming Collectie
  Schulden Zoekopdracht
     
Juridische competenties Misdaaddoktors Programmareeks
  Rechten en plichten van kinderen Collectie
  Mensenrechten Zoekopdracht
     
Ontwikkeling van initiatief,  Iedereen beroemd: Brecht wordt... Programmareeks
ambitie, ondernemingszin  Cultuur in de Spiegel: SOS milieuvervuiling Project
en loopbaancompetenties Vestigingsvoorwaarden Collectie
  Ondernemen Zoekopdracht
     
Cultureel bewustzijn  Tekenen Collectiebundel
en culturele expressie De Canvasconnectie Programmareeks
  Cultuur in de Spiegel: subculturen Project
  Communiceren met muziek Collectie
  De Kunstenaar Zoekopdracht