Skip to main content

Eerste hulp bij nieuwe vakken: ‘Mens & samenleving’ en ‘Actief burgerschap’

Eerste hulp bij nieuwe vakken: ‘Mens & samenleving’ en ‘Actief burgerschap’

13 september, 2019

Sinds september 2019 is het nieuwe vak ‘Mens & samenleving’ toegevoegd aan het lesrooster van leerlingen in het eerste jaar op katholieke secundaire scholen. Op scholen van het GO! werkt het vak ‘Actief burgerschap’ gedeeltelijk volgens dezelfde eindtermen. Het Archief voor Onderwijs is het ideale hulpmiddel om ook deze leerstof aanschouwelijk te maken. Wij zorgen voor inspiratie!

Deze vakken bevatten einddoelen uit sleutelcompetenties als burgerschap, geestelijke gezondheid en mediawijsheid. Leerkracht Frederik dook in ons aanbod en ging op zoek naar inspirerend audiovisueel materiaal om je op weg te helpen. Zo is ‘Taboe’ een uitstekend startpunt voor interessante discussies rond identiteit, diversiteit en respect. Philippe Geubels gaat er op zoek naar de grenzen van de humor en lacht met kwetsbare groepen mensen waar je eigenlijk niet om zou mogen lachen. Het programma ‘Bloed, zweet en luxeproblemen’ stelt dan weer interessante vragen rond globalisering en duurzaamheid. Zes jongeren reizen naar Sri Lanka en Ghana en ontdekken er hoe mensen zich elke dag uit de naad werken voor onze luxeproducten. Een collectie als ‘Kies kleur tegen pesten’ sluit dan weer uitstekend aan bij lessen rond stigmatisering, pestgedrag en grenzen stellen. Werk je met je klas rond vooroordelen en stereotypen? Bekijk dan zeker eens onze collectie rond ‘Genderongelijkheid’.     

Hieronder vind je een handig overzicht met materiaal per eindterm. Uiteraard is dit slechts een kleine greep uit ons aanbod. Via de zoekfunctie vind je vast nog meer materiaal dat aansluit bij je lessen. Binnenkort zal je ook rechtstreeks kunnen zoeken op deze vakken, tot dan vul je best een specifieke zoekterm in.

 

Veel plezier op Het Archief voor Onderwijs!

 

Sleutelcompetentie
Inspiratiemateriaal
Type
     
Competenties op het vlak van Ook getest op mensen Programmareeks
bewustzijn en gezondheid Over eten Programmareeks
(lichaam, geest en emotie) Uitgeklaard: seksuele intimidatie Collectie
  Competitiebeesten Programmareeks
  Hygiëne Zoekopdracht
  Fitness Zoekopdracht
  Gezonde levensstijl Zoekopdracht
     
Digitale competentie  Veiligheid online Collectie
en mediawijsheid Facebook en ik Programmareeks
  Uitgeklaard: sexting Collectie
  Fake news Zoekopdracht
     
Sociaal-relationele competenties Generatie K Programmareeks
  Taalregisters Collectie
  Van plagen tot pesten Collectie
  Racisme Zoekopdracht
     
Burgerschapscompetenties   De klas Programmareeks
met inbegrip van Taboe Programmareeks
competenties inzake samenleven Uitgeklaard: genderongelijkheid Collectie
  Bloed, zweet en luxeproblemen Programmareeks
  De baard van Bartel Programmareeks
  Democratie Zoekopdracht
     
Economische en  Omgaan met geld Collectie
financiële competenties Voor hetzelfde geld Programmareeks
  Vakantiewerk Collectie
  Uitgeklaard: solden Collectie
     
Ontwikkeling van initiatief,  Iedereen beroemd: Brecht wordt... Programmareeks
ambitie, ondernemingszin  Beroepskeuze Zoekopdracht
en loopbaancompetenties