Skip to main content

Nieuws overzicht

Bundels verzamelen nu collecties per vak en methode!

Iedere dag groeit het aantal collecties op Het Archief voor Onderwijs. Niet alleen onze gebruikers verzamelen er beeld- en geluidsfragmenten voor hun lessen. Ook educatieve partners en uitgeverijen maken collecties die aansluiten bij hun lesmethodes en leerkrachten in onze redactie bouwen collecties rond relevante onderwerpen aansluitend bij de eindtermen. Om deze makkelijk te vinden en verwante collecties te ontdekken, worden collecties die samen horen nu door ons gebundeld … in bundels!

Pages