Skip to main content

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

14 januari, 2016

BELANGRIJK - In het kader van het Corona-noodplan geeft Het Archief voor Onderwijs Vlaamse leerkrachten secundair onderwijs de kans om voor hun leerlingen een tijdelijk account op onze online beeldbank aan te vragen. Meer info hierover vind je hier

 1. Voor wie is Het Archief voor Onderwijs?
 2. Hoe kan ik als student lerarenopleiding toegang krijgen tot Het Archief voor Onderwijs?
 3. Hoe geef ik als medewerker van een Vlaamse lerarenopleiding toegang aan studenten?
 4. Mijn studentenaccount is geblokkeerd. Wat moet ik doen?
 5. Voor welke graden en vakken vind ik materiaal op Het Archief voor Onderwijs?
 6. Welk materiaal vind ik niet terug op Het Archief voor Onderwijs?
 7. Wie beslist welk materiaal op Het Archief voor Onderwijs gepubliceerd wordt?
 8. Wie maakt collecties op Het Archief voor Onderwijs?
 9. Kan ik zelf materiaal opvragen?
 10. Waarvoor / In welke situaties mag ik Het Archief voor Onderwijs niet gebruiken?
 11. Kan ik mijn collecties embedden / een hyperlink plaatsen in Powerpoint?
 12. Ik heb geen internetverbinding in mijn klas. Kan ik mijn collecties offline gebruiken?
 13. Kunnen mijn leerlingen thuis gebruik maken van Het Archief voor Onderwijs?
 14. Kan ik collega’s uitnodigen op Het Archief voor Onderwijs?
 15. Kan ik een workshop volgen over Het Archief voor Onderwijs in mijn regio?
 16. Kan ik een workshop aanvragen over Het Archief voor Onderwijs op mijn school?
   

1. Voor wie is Het Archief voor Onderwijs?

Het Archief voor Onderwijs is enkel toegankelijk voor onderwijspersoneel tewerkgesteld in door de Vlaamse overheid erkende en gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen. Het beschikbare aanbod aan audiovisueel materiaal op Het Archief voor Onderwijs is voorlopig toegespitst op leerkrachten uit het leerplichtonderwijs. Vanzelfsprekend sluit dat niet uit dat docenten uit het deeltijds kunstonderwijs, het hoger of volwassenenonderwijs op het leerplatform hun gading vinden.

 

Terug naar boven

 

2. Hoe kan ik als student lerarenopleiding toegang krijgen tot Het Archief voor Onderwijs?

Ook studenten aan een Vlaamse lerarenopleiding zijn welkom op Het Archief voor Onderwijs! Voor deze studenten moet het account aangevraagd worden door een medewerker van een Vlaamse erkende lerarenopleiding.

Wat moet ik doen?

Elk jaar vanaf augustus contacteren we de lerarenopleidingen aan de Vlaamse hogescholen met de vraag om de studentenlijsten van komend academiejaar door te geven. Op basis van deze lijsten worden dan de studentenaccounts op Het Archief voor Onderwijs aangemaakt. Dit gebeurt op basis van het e-mailadres dat aangemaakt werd door jouw school (bv. voornaam.naam@student.onderwijsinstelling.be). Deze accounts zijn geldig voor één academiejaar. Van zodra een account actief is, ontvang je een bericht op het door je school opgegeven e-mailadres. Check dus zeker eens die mailbox om te weten of je al een account hebt.

Heb je eind oktober nog geen e-mail over een account op Het Archief voor Onderwijs ontvangen, maar wil je graag toegang? Laat dan een van je docenten of een medewerker van je lerarenopleiding een mailtje sturen naar vragen@onderwijs.hetarchief.be met het e-mailadres dat jouw opleiding voor je aanmaakte, én de bevestiging dat jij een student in een Vlaamse lerarenopleiding bent. Zodra je account aangemaakt is, ontvang je van ons een e-mailbericht.

 

Terug naar boven

 

3. Hoe geef ik als medewerker van een Vlaamse lerarenopleiding toegang aan studenten?

Omwille van het auteursrecht en de afspraken met onze partners moet voor studenten aan een Vlaamse lerarenopleiding het account aangevraagd worden door een docent of medewerker van de hogeschool. Om zeker te zijn dat enkel de effectief ingeschreven studenten kunnen inloggen, zijn studentenaccounts slechts geldig voor een academiejaar. Na de tweede examenperiode in september blokkeren we (tijdelijk) de studentenaccounts van het voorbije academiejaar, en vragen we voor het startende academiejaar de gegevens van nieuwe en verderstuderende studenten op.

Wat moet je doen?

 • Stuur vóór eind september de lijst(en) met studenten ingeschreven in het nieuwe academiejaar naar vragen@onderwijs.hetarchief.be.
 • We ontvangen de lijst graag in een csv- of excel-bestand.
 • Per student bevat de lijst in aparte kolommen de volgende gegevens: voornaam, naam, e-mailadres (bv. voornaam.naam@student.onderwijsinstelling.be), naam onderwijsinstelling, naam opleiding (bv. bachelor in het onderwijs: lager onderwijs).
 • Het is belangrijk in je mail formeel te bevestigen dat elk adres in het bestand in bijlage bij een student in een Vlaamse lerarenopleiding hoort.

 

Belangrijk: de hogeschool is zelf verantwoordelijk voor het bekomen van de toestemming van elke student om zijn / haar voornaam, naam, e-mailadres, naam van de onderwijsinstelling en opleiding met meemoo te delen met het oog op het aanmaken van een studentenaccount.

Wat gebeurt er dan?

 • Eens we een lijst ontvangen hebben, maken wij de accounts aan voor nieuwe studenten. We behandelen deze aanvragen normaal gezien binnen een week. Geblokkeerde accounts van verderstuderende studenten proberen we terug te vinden en te heractiveren op basis van het e-mailadres.
 • De aanvrager en de studenten krijgen een bericht zodra de accounts (opnieuw) actief zijn.

 

Terug naar boven

 

4. Mijn studentenaccount is geblokkeerd. Wat moet ik doen?

Elk jaar na de examenperiode in september worden alle studentenaccounts van het voorbije academiejaar geblokkeerd. Je hebt als student dan tijdelijk geen toegang meer tot ons platform, maar je collecties en voorkeuren worden wel nog even bewaard. De docent of medewerker van je lerarenopleiding die het account aanvroeg, wordt ook op de hoogte gebracht.

Waarom werd mijn studentenaccount geblokkeerd?

Volgens het auteursrecht en de afspraken die we hebben met onze partners, mogen we enkel personeel met onderwijstaken aan een Vlaamse erkende onderwijsinstelling en studenten aan een Vlaamse lerarenopleiding toegang geven tot het materiaal op onze beeldbank. Om zeker te zijn dat enkel de effectief ingeschreven studenten kunnen inloggen, zijn studentenaccounts slechts geldig voor een academiejaar. Elk jaar na de examenperiode in september blokkeren we (tijdelijk) de studentenaccounts van het voorbije academiejaar, en vragen we voor het startende academiejaar de gegevens van nieuwe en verderstuderende studenten op bij de hogescholen.

Wat kan ik doen om opnieuw toegang te krijgen?

1. Studeer je verder voor leerkracht?

Uiteraard verwelkomen we jou in het nieuwe academiejaar graag opnieuw op Het Archief voor Onderwijs! Je vindt er als leerkracht-in-wording een inspirerend aanbod beeld- en geluidsmateriaal voor je opdrachten, stages en lesvoorbereidingen.

>> We contacteren vanaf midden augustus je hogeschool met de vraag om de studentengegevens van komend academiejaar door te geven voor eind september. Heb je eind oktober nog geen e-mail over de heractivering van je account ontvangen, laat dan één van je docenten of een medewerker van je school een mailtje sturen naar vragen@onderwijs.hetarchief.be met jouw e-mailadres én de bevestiging dat jij een student in een Vlaamse lerarenopleiding bent. Zodra je account opnieuw actief is, ontvang je een e-mailbericht.

2. Ben je afgestudeerd als leerkracht?

Proficiat! Ga je aan de slag als leerkracht, dan kunnen we je account op Het Archief voor Onderwijs opnieuw activeren.

>> Stuur hiervoor een mail naar vragen@onderwijs.hetarchief.be met je naam, e-mailadres en stamboeknummer (dit vind je op je loonstrookje). Zodra je account opnieuw actief is, ontvang je van ons een bericht. Je kan ook zelf online een nieuw account aanmaken, maar dan verlies je de bestaande collecties en voorkeuren op je studentenaccount.

Nog even wachten op die eerste job in het onderwijs? Geen nood! We houden je account, collecties en voorkeuren nog even bij.

3. Ben je gestopt met je lerarenopleiding?

Jammer, maar dan kunnen we je geen toegang meer geven tot Het Archief voor Onderwijs. Ons beeldmateriaal is slechts toegankelijk voor studenten aan een Vlaamse lerarenopleiding of personeel met onderwijstaken aan een Vlaamse erkende onderwijsinstelling.

 

Terug naar boven

 

5. Voor welke graden en vakken vind ik materiaal op Het Archief voor Onderwijs?

Meemoo ontsluit momenteel op Het Archief voor Onderwijs audiovisueel archiefmateriaal voor de vakken mens & maatschappij, wetenschap & techniek, muzische vorming en taal voor de tweede en derde graad van het lager onderwijs. En voor het secundair onderwijs vind je bij ons materiaal voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappelijke vorming, economie, project algemene vakken (PAV), wetenschappen, Nederlands, gedrags- en cultuurwetenschappen.

Meemoo stelt zich tot doel de komende schooljaren het aanbod op Het Archief voor Onderwijs uit te breiden naar alle algemene vakken en alle graden van het leerplichtonderwijs. Ook met de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie worden trajecten uitgestippeld om audiovisueel materiaal voor de vakken NT1, NT2, aanvullende algemene vorming (AAV), maatschappijoriëntatie en SLO vlot vindbaar te maken.

 

Terug naar boven

 

6. Welk materiaal vind ik niet terug op Het Archief voor Onderwijs?

Momenteel bestaat het aanbod van Het Archief voor Onderwijs hoofdzakelijk uit audiovisueel materiaal van de openbare omroep. Zij hebben op dit ogenblik de grootste hoeveelheid reeds gedigitaliseerd materiaal ter beschikking, dat ook direct doorzocht en geselecteerd kan worden. Het aanbod van VRT op Het Archief voor Onderwijs bevat in regel geen fictie of humoristische programma’s, en enkel materiaal geproduceerd door de openbare omroep of in opdracht van de openbare omroep gemaakt.

Ondertussen is er ook van andere landelijke omroepen, de regionale omroepen, maar ook van musea en archieven gedigitaliseerd materiaal ter beschikking en kan je hiervan een selectie op Het Archief voor Onderwijs terugvinden.

Je vindt bij ons geen materiaal van buitenlandse zenders en geen materiaal van streamingsites zoals YouTube of Vimeo.

 

Terug naar boven

 

7. Wie beslist welk materiaal op Het Archief voor Onderwijs gepubliceerd wordt?

Het gros van wat op Het Archief voor Onderwijs verschijnt, is het resultaat van een samenwerking tussen een team van gedetacheerde leerkrachten en beeldresearchers van de openbare omroep. Met de andere partners worden specifieke afspraken gemaakt rond het materiaal dat op Het Archief voor Onderwijs mag verschijnen. Educatieve uitgeverijen en partners waarmee meemoo een overeenkomst heeft, kunnen aanvragen om materiaal beschikbaar te maken in het kader van projecten en publicaties. Daarnaast vragen onze redacteurs continu materiaal op om ons aanbod bij te werken op basis van de actualiteit. Een kleiner aandeel van het aanbod is het resultaat van gebruikersaanvragen. Voorlopig kan je als gebruiker enkel materiaal van VRT of uitzendingen van VTM Nieuws aanvragen

 

Terug naar boven

 

8. Wie maakt collecties op Het Archief voor Onderwijs?

Als geregistreerde gebruiker kan je in de eerste plaats zelf collecties samenstellen om te gebruiken in je eigen klas. Daarnaast vind je op Het Archief voor Onderwijs ook collecties die de bij meemoo ingezette gedetacheerde leerkrachten, educatieve uitgeverijen of meemoo-partners zoals Mediawijs.be hebben gemaakt. Die zijn volledig voorzien van contextualisering en meteen inzetbaar in de les.

 

Terug naar boven

 

9. Kan ik zelf materiaal opvragen?

Heb je een interessante reportage of een boeiend nieuwsitem gezien en wil je dat fragment graag inzetten in je eigen klas? Dan kan je dit opvragen om het op Het Archief voor Onderwijs te laten publiceren. Momenteel kan je enkel materiaal van VRT en uitzendingen van VTM Nieuws opvragen. Dat doe je via het feedbackballonnetje dat je rechts op elke pagina terugvindt of via het e-mailadres vragen@onderwijs.hetarchief.be. Ook via de Facebookpagina van Het Archief voor Onderwijs kan je fragmenten opvragen.

Wij doen onze uiterste best om het item zo snel mogelijk op ons platform beschikbaar te maken, maar houd rekening met een wachtperiode van een aantal weken. Soms mogen wij omwille van auteursrechtelijke en ethische bezwaren bepaalde programma's ook gewoonweg niet op Het Archief voor Onderwijs publiceren. Zie ook: “Welk materiaal vind ik niet terug op Het Archief voor Onderwijs?”. Wij brengen je bij je aanvraag op de hoogte van de mogelijke beschikbaarheid en geschatte wachtperiode voor het publiceren van het item op Het Archief voor Onderwijs.

 

Terug naar boven

 

10. Waarvoor / In welke situaties mag ik Het Archief voor Onderwijs niet gebruiken?

De inhoud die je vindt op het Archief voor Onderwijs dient ter illustratie bij onderwijsactiviteiten in de klasomgeving. Dat is ook wat auteursrechterlijk, via ons platform afgeschermd door een login, toegelaten is. Het is dus niet toegestaan materiaal dat ter beschikking wordt gesteld op de website te downloaden of op enige andere wijze te exporteren zodat dit materiaal op die manier buiten de afgeschermde omgeving van de website wordt gebracht en/of opgeslagen. Hieronder wordt ook verstaan het opnemen van mediastreams of het tijdelijk of permanent opslaan van archiefmateriaal op een opslagmedium.

Het is niet toegestaan om het aangeboden materiaal te distribueren of ter beschikking te stellen aan derden, noch om via de eigen login toegang te bieden tot de afgeschermde omgeving van Het Archief aan derden.

Het is eveneens niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor het geven van thuisvoorstellingen of voor amusementsdoeleinden. Het is niet toegestaan om zich toegang te verschaffen tot materiaal op enige andere wijze dan via de website dan wel door middel van sniffing, monitoring of hacking te trachten een toegang te forceren tot materiaal op een andere wijze dan via de door meemoo voorziene gebruikelijke ingangen.

 

Terug naar boven

 

11. Kan ik mijn collecties embedden / een hyperlink plaatsen in Powerpoint?

Een filmpje embedden betekent dat je van een webpagina enkel het beeldmateriaal neemt en dat op een andere webpagina plaatst. Het Archief voor Onderwijs is echter een gesloten webomgeving die auteursrechtelijk beschermd audiovisueel materiaal bevat. De inhoud mag enkel afgespeeld worden op de website zelf, waardoor embedden niet toegelaten is. Het is uiteraard wel mogelijk om in een Powerpointpresentatie een hyperlink naar een collectie, een thema of een specifiek fragment te plaatsen. In dat geval opent het leerplatform van zodra je op de link klikt en kan je - als je reeds bent ingelogd en toegang hebt tot internet - je filmpje of audiofragment afspelen.

 

Terug naar boven

 

12. Ik heb geen internetverbinding in mijn klas. Kan ik mijn collecties offline gebruiken?

Het Archief voor Onderwijs is een webtoepassing en heeft geen offline modus. Je kan dus geen beeldmateriaal afspelen zonder internetverbinding.

 

Terug naar boven

 

13. Kunnen mijn leerlingen thuis gebruik maken van Het Archief voor Onderwijs?

Momenteel kunnen enkel leerkrachten zich registreren voor een account op Het Archief voor Onderwijs. Ook studenten lerarenopleiding krijgen toegang, op voorwaarde dat de docent de account aanvraagt. Dat kan door een lijst met de e-mailadressen van de studenten te bezorgen aan support@meemoo.be. In 2020 is het echter de bedoeling om ook leerlingen secundair onderwijs toe te laten via de leerlingenruimte op onze vernieuwde website.

In het kader van het Corona-noodplan geeft Het Archief voor Onderwijs Vlaamse leerkrachten secundair onderwijs echter de kans om voor hun leerlingen een tijdelijk account op onze online beeldbank aan te vragen. Op die manier kan je hyperlinks naar ons materiaal ook delen met je leerlingen. Meer info hierover vind je hier.

 

Terug naar boven

 

14. Kan ik collega-leerkrachten uitnodigen op Het Archief voor Onderwijs?

Heb je collega-leerkrachten die interesse hebben in Het Archief voor Onderwijs? Laat hen registreren via deze link: Account aanmaken.

 

Terug naar boven

 

15. Kan ik in mijn regio een workshop volgen over Het Archief voor Onderwijs?

Dit voorjaar organiseert meemoo samen met het Departement Onderwijs een nieuwe reeks gratis vormingsdagen in heel Vlaanderen. Tijdens gratis hands-on workshops in heel Vlaanderen maken leerkrachten, docenten en pedagogisch begeleiders kennis met ons online onderwijsplatform. Ook in het voorjaar van 2020 trekken we er opnieuw op uit!
In onze workshop krijg je een voorsmaakje van de vernieuwe versie van Het Archief voor Onderwijs die in het voorjaar gelanceerd wordt. Zo kan je als eerste enkele nieuwe en verbeterde functies uittesten, zoals de verbeterde zoekfunctie en de toegang voor leerlingen secundair. Bovendien kan je zelf bijdragen aan het vernieuwde platform, want we luisteren naar je feedback!
Voor het eerst staan ook Dendermonde, Mol, Oudenaarde, Ieper en Oostende op onze agenda.
Op deze workshop ontdek je het aanbod en alle mogelijkheden van Het Archief voor Onderwijs en oefen je meteen heel wat zaken in. Tijdens een interactieve workshop leer je hoe je ons platform efficiënt kan inzetten tijdens je lessen. Je steekt de handen uit de mouwen, oefent de functies in en laat je inspireren. Voorkennis is niet nodig en je hoeft zeker geen computerwizard te zijn.
Op elke locatie kan je onze workshop combineren met een introductiesessie van leermiddelenplatform KlasCement. Zo ontdek je alle functies van de site en leer je onder meer hoe je zelf lesmateriaal kan maken.

Bekijk alle data en locaties en schrijf je in! >>

 

Terug naar boven

 

16. Kan ik een workshop aanvragen over Het Archief voor Onderwijs op mijn school?

Wil je ook je collega’s of studenten laten kennismaken met Het Archief voor Onderwijs? We organiseren hands-on workshops op je school of studiedag met als uitgangspunt 'Audiovisueel materiaal inzetten in de klas'. Scholen kunnen kiezen uit drie verschillende workshops:

1/ Algemene workshop

Deelnemers krijgen een algemene introductie tot meemoo en Het Archief voor Onderwijs, wat deze workshop uitermate geschikt maakt voor studenten of een diverse groep leerkrachten van verschillende graden en/of vakken. Jullie maken kennis met ons ruime aanbod aan audiovisueel materiaal, van losse beeld- en audiofragmenten tot inspirerende thema's en lesklare collecties. Verder leren de deelnemers alle functionaliteiten van het platform kennen: zoals zoeken en filteren, eigen fragmenten knippen, eigen collecties maken, collecties contextualiseren en bewerken, collecties kopiëren en delen met andere gebruikers.

2/ Vakspecifieke workshop

Je kan ook een workshop aanvragen voor een specifiek vak. Voor lager onderwijs zijn dat wereldoriëntatie en muzische vorming (4de, 5de en 6de jaar). Voor secundair onderwijs kan je een workshop aanvragen voor Nederlands, geschiedenis, MAVO, PAV, gedrags- en cultuurwetenschappen, economie, natuurwetenschappen, aardrijkskunde of techniek. Leerkrachten of studenten maken kennis met het vakspecifieke aanbod op Het Archief voor Onderwijs, van losse beeld- en audiofragmenten, programmareeksen en documentaires aansluitend bij het vak, tot thema's en lesklare collecties. Deelnemers leren in deze workshop ook alle functionaliteiten van het platform kennen en keren na de workshop naar huis met minimaal één zelfgemaakte lesklare collectie.

3/ Thematische workshop

In deze workshop leren leerkrachten of studenten vanuit een bepaald thema aan de slag te gaan met Het Archief voor Onderwijs. Thema's als bijvoorbeeld ‘pesten’, ‘mobiliteit’ en ‘op de vlucht’ vormen het uitgangspunt. Scholen kunnen ook zelf thema's aanvragen, waarna meemoo beoordeelt of het thema haalbaar is. Vanuit het centrale onderwerp maken de deelnemers kennis met het ruime aanbod en de functionaliteiten van het platform. In groepen gaan ze vanuit diverse invalshoeken zelf aan de slag. De workshop resulteert in verschillende lesklare collecties.

Praktisch
 • Onze workshops zijn gratis.
 • Wij geven workshops van maandag tot en met vrijdag.
 • De duur van de sessie wordt bepaald in samenspraak met de aanvrager. Een presentatie duurt minimum een uur tot anderhalf uur. Een hands-on workshop met als eindresultaat een eigen collectie duurt al gauw twee tot drie uur.
 • Het aantal deelnemers is minimum 15 en maximum 30.
 • Qua voorziening vragen we een computerlokaal met goede internetverbinding, minstens één computer per twee deelnemers, een beamer, geluidsversterking en wifi.
 • Het Archief voor Onderwijs werkt het beste met Google Chrome als internetbrowser.

 

>> Wil je een workshop rond Het Archief voor Onderwijs organiseren in jouw school of scholengemeenschap? Stuur dan een e-mail naar workshops@onderwijs.hetarchief.be

Op de hoogte blijven van onze vormingen?

Meld je dan via je profiel aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief van Het Archief voor Onderwijs en hou ook onze Facebookpagina in de gaten. Daar worden onze workshops en regionale vormingen aangekondigd.

Wat vonden andere leerkrachten van onze workshops?

“... Ik ben naar huis gegaan met een gemotiveerd gevoel om aan de slag te gaan met het Archief.”

“Deze sessie was precies goed qua inhoud, duur, mogelijkheid om zelf te oefenen. We hebben u aanbevolen bij onze opleidingshoofden voor een vorming voor collega's en studenten.”

“Knappe presentatie. Inspirerend gebracht. Antwoord op al mijn vragen."

 

Terug naar boven