Skip to main content

Politieke participatie

Welkom op het Archief voor Onderwijs

Een schat aan audio en video in de klas

Benieuwd naar meer? Neem je lerarenkaart of stamboeknummer bij de hand en registreer nu gratis.

Registeer nu gratis

Reeds een account? Meld je dan hier aan.

Het wachtwoordveld is hoofdlettergevoelig.
SLUIT   X
https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/669951

Terzake: politiek niet zo populair in Vlaanderen

Dit fragment uit Terzake gaat over het feit dat de politiek de Vlaming niet echt bezig houdt. Slechts een derde van de Vlaamse bevolking volgt de politiek. Dat blijkt uit peilingen over wie er in de Vlaamse en Federale regering zit. Stefaan Walgrave, politicoloog van de Universiteit Antwerpen, beoordeelt het onderzoek. Walgrave vindt het niet erg dat slechts een kwart van de bevolking weet wie er bestuurt. Ze weten wel ongeveer wie mee regeert. De politieke kennis in West-Europa valt over het algemeen nogal mee. We hoeven ons dus geen zorgen te maken, volgens Walgrave. Bijna een vijfde van de ondervraagden denkt dat de sp.a in Vlaanderen mee regeert. N-VA is op beide niveaus als meerderheidspartij gekend.

07-10-2016
VRT

Tienerklanken: opinies over algemeen stemrecht

00:00:00 Reportage met verschillende opinies over stemrecht of stemplicht en de leeftijd waarop men mag stemmen. 00:01:34 De mening van hoogstudenten wordt gevraagd over stemplicht of stemrecht. 00:13:30 Aankondiging van de jazz-uitzending over 'The Clouds'. 00:26:30 Eindgeneriek.

27-11-1962
VRT

Van Gils & gasten: jongeren en politiek

Karolien Debecker, van de radiozender MNM, werd gisteren even helemaal stil. Tijdens het radioprogramma 'Generation M' stelde ze aan twaalf jongeren tussen de achttien en de vijfentwintig de vraag wie de Belgische premier is. Slechts een van hen wist het antwoord. In 'Van Gils & gasten' praat ze daarom over het gebrek aan politieke kennis bij jongeren. Volgens 'Generation What?', een grootschalige enquête onder jongeren in twaalf Europese landen, blijkt Debeckers ervaring alvast geen uitzondering. Jongeren zijn niet bekend met de politiek omdat ze politici niet vertrouwen. Kevser Marasligil vindt bijvoorbeeld dat politici vooral bewust in moeilijke taal spreken om dingen te verhullen. Hassan Al Hilou vindt interesse in politiek echter heel belangrijk en heeft daarom een eigen discussieplatform voor jongeren opgericht: YouthTalks.

04-05-2016
VRT

De Ideale Wereld: referenda

Johan Petit en Otto-Jan Ham praten over de zin of onzin van referenda. Een animatiefilmpje legt uit wat een referendum precies is.

04-10-2016
VRT

Journaal: referenda in de Verenigde Staten van Amerika

In vijfendertig Amerikaanse staten werden referenda gehouden over de meest uiteenlopende onderwerpen. Vaak ging het over de doodstraf en het gebruik van marihuana. Interview met een voorstander van de legalisering van marihuana.

10-11-2016
VRT

#BEL10: de zin of onzin van referenda

Bart Somers van Open-VLD, burgemeester van Mechelen, en Lieven Dehandschutter van N-VA, burgemeester van Sint-Niklaas, discussiëren over zin en onzin van de volksraadpleging.

16-06-2015
VRT

Karrewiet: moet je stemmen?

Op 14 oktober 2012 zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Politiek journalist Ivan De Vadder beantwoordt elke dag een vraag van een Karrewieter. Mienke stelt haar vraag: "Moet je stemmen?" Ivan De Vadder geeft een antwoord.

03-10-2012
VRT

De Afspraak op vrijdag: nederlaag van Angela Merkel bij Duitse deelstaatverkiezing

Debat met CD&V-voorzitter Wouter Beke, filosofe Alicja Gescinska en De Morgen-hoofdredacteur Bart Eeckhout. De Duitse bondskanselier Angela Merkel leed een nederlaag bij de deelstaatverkiezing in Mecklenburg-Voor-Pommeren. Daar werd de rechts-conservatieve partij AfD (Alternative für Deutschland) de tweede grootste partij. Beelden van een interview met een vrouw op straat die stelt dat Angela Merkel en de CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) de bevolking voorliegen. Beelden van congres van de CDU waarin het vertrouwen voor Angela Merkel wordt uitgesproken. Beelden van een toespraak van Angela Merkel die haar teleurstelling uit over de resultaten. Ivan De Vadder vraagt aan Wouter Beke hoe de partij AfD omschreven zou kunnen worden. Het is een rechts-populistische partij. Het politieke landschap is heel specifiek in Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog. Het is de eerste keer sindsdien dat er zich een politieke partij weet te organiseren aan die kant van het politieke spectrum. De vluchtelingencrisis heeft daar een rol in gespeeld, dat zie je ook in andere landen waar politieke partijen er gebruik van maken om te groeien. De opkomst van de partij verbaast filosofe Alicja Gescinska niet. Het is een Euro-sceptische en rechts-populistische partij, wat je ook in andere landen ziet. Volgens haar is het niet onmiddellijk gedaan met Merkel. Bart Eeckhout vindt het interessant na te gaan vanwaar de winst voor AfD afkomstig is. Het grootste percentage haalt men uit mensen die ervoor niet gingen stemmen en die men nu terug kan mobiliseren. Het stemt tot nadenken over de situatie in eigen land en onze democratie. Zou het goed zijn om ook hier kiesplicht om te vormen tot kiesrecht zodat men kiezers moet overtuigen om deel te nemen aan de democratie? Wouter Beke vindt dat we moeten blijven investeren in de democratie, bijvoorbeeld via het onderwijs. Democratische besluitvorming moet bespreekbaar gemaakt worden. Alicja Gescinska vindt niet dat de resultaten in Duitsland te maken hebben met stemrecht of stemplicht. In heel Europa is een beweging naar rechts voelbaar. Duitsland vormt daar geen uitzondering op. Ze vindt het interessanter om na te denken waarom we aan het verrechtsen zijn. Er is een grote ontevredenheid met het huidige bestuur. Er wordt soms de vergelijking met Adolf Hitler gemaakt en de jaren dertig. Gescinska is daar geen voorstander van. Moeten we ongerust zijn na de uitslag in de deelstaat in Duitsland? Volgens Wouter Beke zijn er veel partijen en politici gebruik maken van de angst onder de bevolking en de zekerheid die ze zoeken. Ze bieden hen een vals gevoel van veiligheid. Het is volgens Gescinska geen nieuwe tendens. Ze vergelijkt met andere landen waar Euro-sceptische partijen groot geworden zijn. Ivan De Vadder vraagt aan Bart Eeckhout of hij ongerust is voor onze eigen land. Er zijn volgens hem twee opties. Je kan de eigen koers blijven aanhouden, maar je kan ook de andere zijde proberen te 'ontextremiseren'. Die tweede lijn sluit volgens hem aan bij de N-VA, maar hij vindt dat niet verstandig. Ze zijn immers niet consistent in hun discours en hun beleid. Volgens Wouter Beke moeten we lessen trekken uit de geschiedenis.

09-09-2016
VRT

De Afspraak op vrijdag: stemrecht vanaf zestien jaar

Wouter Beke, voorzitter van CD&V en Mark Elchardus, socioloog aan de VUB, debatteren over de resultaten van het partijcongres van CD&V, waar voor stemrecht voor jongeren vanaf zestien jaar werd gestemd. Beelden van het CD&V-congres. Beke vertelt waarom hij ook voorstander is van stemrecht vanaf zestien jaar. Hij wil hiervoor ook lessen burgerschap aanbrengen in de scholen. Hij vindt het betrekken van jongeren bij de politiek belangrijk. Mark Elchardus is tegen het voorstel. Hij vreest dat de opkomstplicht op de helling zal komen te staan. Elchardus vreest ook voor de politieke betrokkenheid van de jongeren. Christophe Deborsu, journalist, denkt dat het de politieke betrokkenheid misschien zal verhogen. Beke vindt dat jongeren recht hebben op een maatschappelijk debat. Hij vertelt ook over het gewicht van de gestemde resoluties op het congres. Hij vertelt ook over stemrecht versus stemplicht. Deborsu vertelt over het maatschappelijke draagvlak van het voorstel in Wallonië. Beke vertelt ook over de resolutie om bepaalde beleidsdomeinen te federaliseren. Hij vertelt dat hij vooral de ratio terug wil invoeren. Hij vertelt ook over het probleem rond de nachtvluchten op Zaventem.

03-12-2016
VRT

Deredactie.be: de populariteit van Vlaams Belang

Het cordon sanitaire rond Vlaams Belang wordt door steeds meer mensen als ondemocratisch gezien. In een recente peiling stijgt de populariteit van de partij na tien jaar van dalende cijfers. Hoe goed scoort de partij sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 1981?

30-11-2016
VRT

Reyers laat: burgerparticipatie

'Reyers laat' is een laatavondtalkshow waarin Lieven Van Gils en An Luyten de balans op maken van de dag. Debat tussen cultuurhistoricus David Van Reybrouck en journalist Mia Doornaert over burgerparticipatie. Van Reybrouck vertelt over de G1000 en het belang van burgerparticipatie. Archiefbeelden van de G1000. Van Reybrouck geeft uitleg over de G32. Hij vertelt over het uitstel van de groep en de zoektocht naar geld maar dat het zeker zal plaatsvinden. Doornaert vertelt dat Van Reybrouck snel geld kon verzamelen voor de G1000 wegens grote media-aandacht en de toenmalige politieke sfeer omdat politici geen regering konden vormen. Nu is de spanning weg en is het besef gekomen dat de G1000 en G32 werkt zoals de politiek. Het is niet eerlijk dat de burgers de politici verwijten dat ze niets doen want dit is niet waar. Van Reybrouck is het eens dat het initiatief werkt zoals de politiek maar dat er één groot verschil is: G32 bestaat uit mensen die niet verkozen zijn. Ze zijn geloot. De G32 heeft alle vrijheid terwijl de politici dat niet hebben. De G32 is wel complementair met politiek. Van Reybrouck vertelt aan de hand van een voorbeeld, het besparingsbeleid, hoe de G1000 en de G32 werkt. Doornaert vindt dat het besparingsplan geen bloedbad is en dat het een verkeerde reactie is van de burgers tegenover de politici. Van Reybrouck vertelt dat het niet is omdat er nu een regering is dat de problemen van de democratie opgelost zijn en wil het belang van de G32 ook op lokaal niveau aantonen. De democratie kan volgens hem conflicten negeren maar kan conflicten niet oplossen. Doornaert heeft lovende woorden over haar samenwerking met voormalig Eerste minister van België Yves Leterme.

06-03-2012
VRT

Journaal: resultaten van burgerinitiatief G1000

Het burgerinitiatief G1000, opgestart door auteur David Van Reybrouck, doet voorstellen voor meer nieuwe banen. Uit debatten met burgers distilleerden ze onder meer het voorstel dat iedereen vanaf veertien jaar al werkstages kan volgen, de loonindex moet blijven en dat de loonkosten voor werkgevers naar beneden moeten. Beelden van de openbare overlegvergadering van de G1000 in Brussel. Enkele honderden burgers zitten in groepjes aan tafeltjes te debatteren. Het eindrapport van G1000 omtrent werkgelegenheid wordt voorgesteld tijdens een bijeenkomst. Een werkgroep van tweeëndertig leden dacht na over dit thema. Het rapport wordt tevens aan de parlementsvoorzitters aangeboden. Reactie van de initiatiefnemer David Van Reybrouck over de aanbevelingen die de G1000 omtrent het thema werk heeft gedaan. Reactie van de voorzitter van de Senaat Sabine de Béthune over de G1000. Ze noemt het een goede oefening om burgers mee te laten nadenken over het beleid.

11-11-2012
VRT

Keien van de Wetstraat: burgerparticipatie

Debat over burgerparticipatie tussen Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz, Open Vld, en Cato Léonard, Glassroots. De klassieke politieke partijen verliezen leden, en dus zoeken ze op een andere manier aansluiting bij de meningen die leven in de samenleving. Open Vld wil zo op een congres eind november ideeën en voorstellen van niet-leden bespreken. Ze opent daarvoor een website waar iedereen die zich kenbaar maakt een voorstel kan indienen. De meest populaire voorstellen worden aan het congres voorgelegd. Kan dit soort participatieve procedures de democratie redden? Karel De Gucht vraagt zich af of er wel haalbare voorstellen zullen uitkomen. Toch maakt de participatieve democratie opgang. Want ook ministers, zoals Jacqueline Galant en Sven Gatz, proberen meningen van gewone burgers te sprokkelen om hun beleid te verbeteren. Op lokaal niveau heeft Willem-Frederik Schiltz in het district Antwerpen een burgerbegroting ingevoerd, waarbij de inwoners zelf konden beslissen over de bestemming van een miljoen euro. En intussen is hij een van de leden van de commissie die het congres van Open Vld moet voorbereiden. Ivan De Vadder brengt Willem-Frederik Schiltz samen met Cato Léonard, van Glassroots. Zij pleit al langer voor een participatieve democratie, en begeleidde onder andere het G1000-project.

24-10-2015
VRT

De Afspraak: nieuw politiek platform OPHEF

‘De Afspraak’ is een dagelijks actuaprogramma waarin Bart Schols gasten ontvangt en op zijn eigen manier naar het nieuws van de dag en de actualiteit kijkt. Interview met Mohamed Ouaamari over de oprichting van ‘OPHEF’, een nieuwe partij voor en door jongeren. Gesprek over zijn tweet op Twitter, waarvoor hij een nachtje in de cel zat en waardoor ‘ophef’ ontstond op de sociale media. Beelden van de eerste vergadering en de oprichting van de partij ‘OPHEF’. Uitleg over de oprichting van het platform en de doelstellingen. Uitleg over hoe de partij één iemand verkozen wil krijgen die daarna consultaties zal doen bij experten en vanuit de input van de eigen partijleden zal werken. De vorm is er, maar de inhoud ontbreekt voorlopig nog. Ouaamari legt in de studio uit dat ze zich zeker geen partij willen noemen. Hij legt de oorsprong van de naam en het platform uit. Hij zegt dat hij wil afstappen van het concept van een klassieke partij met partijpunten en een programma en in de plaats daarvan een politiek platform wil creëren waar iedereen terecht kan om zijn ideeën te uiten. Hij zegt dat het belangrijk is om een methode te creëren waar mensen door middel van technologie mee kunnen deelnemen aan het debat. Op elk domein worden experten uitgenodigd om mee te reflecteren. Ouaamari wil de ideologische grenzen overschrijden. Filosoof Ignaas Devisch denkt dat dit in een beginfase heel interessant kan zijn, maar vraagt zich af of je op lange termijn niet toch naar een soort profiel zal toewerken. Gesprek over hoe de doelgroep vooral jongeren zijn.

18-10-2016
VRT

Deze video toevoegen aanOf maak een nieuwe collectie aanToevoegen
0

Politieke participatie


Bart Laureys's picture
Bart Laureys

Collectie gemaakt voor het vak cultuurwetenschappen in de derde graad van het secundair onderwijs (Profielcomponent organisatie, ET 3)

 

JONGEREN EN POLITIEK

FRAGMENT 1
Fragment over het feit dat de politiek de Vlaming niet echt bezig houdt. Slechts één derde van de Vlaamse bevolking volgt de politiek. De politieke kennis in West-Europa valt over het algemeen nogal mee.

 

FRAGMENT 2
Tienerklanken uit 1962 met verschillende opinies over stemrecht of...

Toon meer

Onderwijsniveau

Vakken

Laatst gewijzigd

14-09-2018