Skip to main content

Oude versus Nieuwe Media

Welkom op het Archief voor Onderwijs

Een schat aan audio en video in de klas

Benieuwd naar meer? Neem je lerarenkaart of stamboeknummer bij de hand en registreer nu gratis.

Registeer nu gratis

Reeds een account? Meld je dan hier aan.

Het wachtwoordveld is hoofdlettergevoelig.
SLUIT   X
https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/249391

Panorama: de toekomst van de journalistiek

Deze reportage van Panorama gaat over de toekomst van de journalistiek en wordt gepresenteerd door Phara de Aguirre. 00:00:00 Begingeneriek en introductie door Phara de Aguirre over de digitale nieuwsevolutie. 00:01:16 Peter Vandermeersch, Christian Van Thillo en Gert Ysebaert spreken over een existentiële crisis. 00:02:09 Beelden van mensen in de metro die hun krant lezen op hun smartphone en tablet. 00:02:42 Archiefbeelden van journaalitems van de Amerikaanse zender CNN: een op drie krantenjournalisten verloor er zijn job. 00:03:20 Jeff John Roberts, media-analist, praat over de achterhaalde technologie in Europa. De gedrukte krant is gedoemd om te verdwijnen en Europa beseft dit nog niet. 00:04:09 Getuigenis van Laura Frank, voormalig journalist bij de The Rocky Mountain News, zij verloor haar job in 2009. Archiefbeelden: de eigenaars van een krant melden op de redactievloer dat ze de krant verkopen. 00:05:10 Bill Grueskin is professor aan de Columbia School of Journalism. Zijn studenten journalistiek lezen het nieuws op hun mobiel apparaat. 00:06:00 Volgens Gert Ysebaert zal binnen tien jaar het grootste deel van de mensen nog steeds hun gedrukte krant lezen. Archiefbeelden uit het 'Journaal': Corelio en Concentra gaan samen kranten uitgeven onder de benaming: Het Mediahuis. 00:07:34 Jeff John Roberts vertelt over de macht van de krantenmagnaten. 00:08:08 Peter Vandermeersch praat over de komende vijftien jaar: veel journalisten zullen hun job verliezen. 00:09:00 De lopende besparingen gebeuren vooral bij het drukken van de krant. De distributie en de redactie zelf werken voor verschillende kranten. Gert Ysebaert geeft uitleg over de noodzakelijke schaalvergroting. Peter Vandermeersch heeft twijfels over het voortbestaan van deze kranten door hun beperkte oplage. Een eventuele fusie tussen 'De Standaard' en 'De Morgen' of 'De Tijd' is niet zo ondenkbaar volgens hem. Gert Ysebaert praat over het verdwijnen van de krant 'Het Volk'. 00:10:39 Jeff John Roberts voorspelt dat een regionale Antwerpse krant binnen tien jaar zal verdwijnen, maar dat met de merknaam een online nieuwssite van start kan gaan. 00:11:10 Bill Grueskin schetst de reacties van de schrijvende pers bij de opkomst van het internet: de doelstelling was een zo groot mogelijk publiek te bereiken en winst maken door de advertenties. Volgens Peter Vandermeersch is toen de fout gemaakt om het nieuws gratis ter beschikking te stellen om te kunnen groeien. 00:12:15 Er zijn online nieuwsportalen die al het nieuws gratis ter beschikking stellen, ook het nieuws dat van de kranten komt. De Amerikaanse nieuwssite The Huffington Post bewijst dat het kan. Er is een spectaculaire groei van dit nieuwsportaal en zijn journalistiek model: 'aggregatie', het bundelen van alle nieuws dat circuleert. 00:13:50 Reactie Peter Vandermeersch: pure diefstal! 00:14:29 Nicholas Sabloff van de Huffington Post praat over de samenwerking met redacties uit diverse landen. Hij ziet het nieuws van anderen overnemen niet als een probleem. 00:15:06 Peter Vandermeersch voorspelt het in elkaar storten van de nieuwspiramide. Dit is ondenkbaar voor Christian Van Thillo. 00:16:22 Reactie van de Vlaamse uitgevers. Gert Ysebaert praat over een nieuw tijdperk: er moet een onderscheid gemaakt worden tussen gratis en betalend nieuws. Volgens Van Thillo moet de populaire pers zich afvragen of ze alles gratis kan blijven weggeven. 00:17:27 Paul Smurl, verantwoordelijke voor de digitale strategie van The New York Times, geeft uitleg over de bereidwilligheid van een deel van de krantenlezers om te betalen voor waardevol nieuws. 00:18:26 Bill Grueskin geeft uitleg over de limieten in het werven van online klanten. Peter Vandermeersch stelt dat het een moeilijke terugtocht is. Volgens Gert Ysebaert is er nood aan een zoektocht naar nieuwe vormen van journalistiek waarvoor mensen dan wel willen betalen. 00:21:17 Nieuwe journalistieke experimenten in New-York. Jack Shepard geeft uitleg over een nieuwssite die compleet technologisch gestuurd wordt. Lezers bepalen mee wat nieuws is en dus niet alleen de hoofdredacteur en de journalisten. Zij bieden verhalen aan en zien welke verhalen er het meest gedeeld worden op Twitter en Facebook. Algoritmen duwen het populairste nieuws naar boven, verhalen die het niet goed doen belanden onderaan. 00:25:00 Jeff John Roberts heeft zijn bedenkingen bij deze werkwijze: computerwetenschappers beheren deze website, dit schrikt hem af als journalist. Bill Grueskin bespreekt een nadeel bij de gedrukte pers: je weet niet welke artikelen de mensen in hun papieren krant lezen en hoe lang ze erover doen, op een website wel. Tony Haile zijn bedrijf 'Chartbeat' bouwt en verkoopt software die toelaat om al deze gegevens te verzamelen. 00:26:06 Tony Haile toont op een computerscherm hoe hij kan zien hoeveel bezoekers er op zijn site zitten, welke artikelen al dan niet worden gelezen en wel of niet in de smaak vallen. Hij stelt dat journalisten schrijven omdat dat hun roeping is, het belangrijkste is een trouw publiek aan zich te binden dat altijd terugkeert. 00:28:56 Kritische reactie van Jeff John Roberts: hij vindt het een klinische en koude aanpak van journalistiek wanneer titels van artikelen voortdurend gewijzigd worden tot mensen deze massaal aanklikken. 00:29:27 Peter Vandermeersch zijn krant is meer bezig met de vraag wat de lezer MOET weten in plaats van met wat de lezer WIL weten. 00:30:26 Edwy Plenel, voormalig hoofdredacteur van Le Monde, heeft het over de vijand die journalistiek wil vervangen door entertainment. 00:31:52 Bill Grueskin geeft uitleg over het 'joint degree programma' voor studenten journalistiek aan de Colombia Universiteit. 00:33:07 Technologie als oplossing voor de onderzoeksjournalistiek. Laura Frank,voormalig journalist bij The Rocky Mountain News, praat over de opstart van haar eigen nieuwssite: 'I-News.' Door de impact van hun artikels kwam er een samenwerking met de openbare omroep waardoor 'I-News' uitgroeide tot de nieuwsredactie van een openbare mediazender. Volgens Kevin Davies van de beroepsorganisatie Amerikaanse onderzoeksjournalisten, moet het lezerspubliek opgevoed worden. Iets 'liken' op Facebook is niet voldoende. 00:38:18 Edwy Plenel over de opstart van het bedrijf 'Mediapart', het kapitaal dat hij zelf investeerde in zijn bedrijf, het produceren van artikelen die het algemeen belang dienen. 00:41:22 Volgens Kevin Davies zullen de Amerikaanse non-profit journalisten het Europese voorbeeld volgen. Het is nodig het publiek te laten betalen voor de geboden diensten. Volgens Paul Smurl zorgen de non-profit organisaties ervoor dat bedrijven eerlijk blijven. 00:42:24 Volgens Edwy Plenel is deze digitale revolutie een onomkeerbare revolutie. Peter Vandermeersch, Jeff John Roberts en Bill Grueskin twijfelen aan de overlevingskansen van al deze initiatieven. 00:44:22 De kostprijs van een digitaal abonnement. Voor Edwy Plenel en Laura Frank gaat het niet om de winst maar om een roeping. 00:47:44 Slotwoord door Peter Vandermeersch: een industrie die in slaap was gevallen is fundamenteel wakker geschud. 00:48:23 Afscheid door Phara de Aguirre.

05-09-2013
VRT

Terzake: Blendle

De Nederlandse journalist Alexander Klöpping heeft een nieuw journalistiek initiatief bedacht: 'Blendle'. Dat is een online platform waarmee je tegen betaling individuele artikels uit verschillende kranten kan lezen. Klöpping legt uit hoe hij op het idee kwam. Zijn vriend en medejournalist, Martin Blankenstein, merkte dat het merendeel van zijn vrienden nooit zijn artikels las. Volgens hem kwam dit omdat mensen geen hele krant willen kopen om één artikel te lezen. Samen met Klopping bedacht hij daarom een manier waarop je individuele artikels kon kopen, namelijk 'Blendle'. Demonstratie van hoe Blendle werkt op tablet. Je kan de kranten en artikels doorlopen, en vanaf het moment dat je een artikel aanklikt, heb je het gekocht. Dat kost tussen de 10 en de 13 cent. Klöpping gelooft in de wil van mensen om te betalen, als het marktmodel maar verandert. Jongere mensen willen niet langer betalen voor een hele krant om een paar artikels te lezen. Ze willen individuele artikels kopen. Als je dat aanbiedt, dan wordt er ook gebruik gemaakt. Directeur Innovatie bij 'Mediahuis' Caspar Van Rhijn en adjunct-hoofdredacteur bij 'De Morgen' Liesbeth Imbo, geven hun mening. Van Rhijn wijst erop dat de meeste gebruikers van 'Blendle' er nog geen geld aan uitgeven. Daarnaast bedenkt Imbo dat mensen niet de tijd zullen hebben om op een dergelijk gedetailleerd niveau artikels te lezen. Volgens Klöpping betalen duizenden gebruikers voor het eerst in hun leven voor nieuws. Dat is een mooie prestatie. Bovendien kan je je geld terugkrijgen als je teleurgesteld bent. Dan moet je kort specificeren waarom je vond dat het artikel teleurstellend was. De statistieken tonen aan dat men hier geen misbruik van maakt. Slechts drie procent vraagt zijn geld terug. De onderliggende filosofie van 'Blendle' is het juiste artikel op het juiste moment bij de juiste persoon en op de juiste manier te krijgen. Een manier hiervoor is het mogelijk te maken om bekende personen en experts te volgen. Deze nemen alle media door, selecteren kwalitatieve artikels die aansluiten bij hun veld en delen die dan met hun lezers. Dit kan zelfs het wereldbeeld van lezers vergroten, omdat ze geprikkeld worden ook eens andere kranten te lezen. Bij 'Blendle' wil men graag de Belgische markt aanboren. Een eerste stap is het beschikbaar maken van Vlaamse titels in Nederland. In een latere fase wil men 'Blendle' open stellen voor Belgische gebruikers. Van Rhijn kijkt voorlopig de kat uit de boom. Als het aanslaat in Nederland kan men meegaan in het 'Blendle'-verhaal of kan men ervoor kiezen een soortgelijk platform te ontwikkelen in België. Klöpping denkt dat dit niet zo makkelijk zal zijn als het lijkt.

02-05-2014
VRT

De ochtend: de toekomst van de klassieke media

Internet en sociale media hebben een radicale impact op de manier waarop we informatie verwerken. Kunnen de klassieke media als televisie, radio en krant zich hier nog aan aanpassen? Jo Caudron schreef er een boek over: 'Media Morgen'. In 'De ochtend' licht hij zijn visie nader toe. Hij verduidelijkt het fenomeen van 'timeshifting', waarbij consumenten zelf het moment bepalen waarop ze iets bekijken of beluisteren. Hierdoor wordt de reclame-industrie bedreigd. Volgens Caudron zijn de klassieke media nog niet dood, maar ze moeten hun strategie wel aanpassen, willen ze over een aantal jaar nog bestaan. De klassieke media moeten zich verbinden met sociale media, internet en mobile. Enkel dan hebben ze nog een overlevingskans. Met het overlijden van Steve Jobs is de ontwikkeling van nieuwe media een visionair kwijt, aldus Caudron.

11-10-2011
VRT

De zevende dag: de toekomst van de geschreven pers

Archiefbeelden van 'Het journaal'. De Finse mediagroep Sanoma zoekt een overnemer voor al zijn tijdschriften en Corelio en Concentra richten samen het Mediahuis op. Daardoor verdwijnen er verdwijnen 205 voltijdse banen. Steve Paulussen (docent media aan de Universiteit Antwerpen), Christian Van Thillo (CEO van de Persgroep) en Wouter Verschelden (Newsmonkey) geven commentaar. Beelden van een drukkerij. De schrijvende pers lijkt stilaan een economische sector in volle crisis te zijn. Is ze ten dode opgeschreven? In de studio van 'De zevende dag' treedt Ihsane Chioua Lekhi in debat met Gert Ysebaert (CEO van Mediahuis), Isabel Albers (hoofdredacteur van 'De Tijd'), Wouter Verschelden en toenmalig Vlaams minister van Media Ingrid Lieten. 00:02:02 Ysebaert wijdt uit over de gevolgen van de fusie tussen Corelio en Concentra. Binnen Mediahuis wou men alle titels behouden, maar daarvoor diende men wel af te slanken. 00:02:56 'De Tijd' toont dat de papieren krant niet dood is. Het is de kleinste, maar tegelijk ook meest rendabele Vlaamse krant. Volgens Albers moeten media meer inzetten op eigen journalistiek, ook via digitale kanalen. Daarvoor kan je werken met een betaalmuur, maar dan moet je zorgen dat de kwaliteit hoog ligt. 00:04:26 Lieten legt uit wat de Vlaamse overheid doet om de sector een duwin de rug te geven. Vlaanderen is een kleine cultuurgemeenschap met een groot aanbod aan media. Als we dit willen behouden, dan zal men moeten samenwerken. Het initiatief voor deze samenwerking zal vanuit de sector zelf moeten komen. Wat de overheid wil doen, is zorgen voor gunstige randvoorwaarden. Het is belangrijk om sterke redacties te hebben die hun onafhankelijkheid kunnen bewaren. 00:06:10 Volgens Verschelden is de eenentwintigste eeuw een nieuw tijdperk voor media. De papieren krant is voorbij. Online journalistiek is de toekomst. Maar daar hebben we een erg schraal aanbod. Mediabedrijven hebben teveel macht. Twee mensen in Vlaanderen hebben momenteel alle kranten in handen. Bij Newsmonkey heeft men bewust gekozen voor crowdfunding. De kracht zal in de toekomst liggen bij journalisten en niet bij archaïsche mediabedrijven. 00:07:32 Ysebaert reageert sceptisch. De kanalen van het Mediahuis hebben al lang geïnvesteerd in het digitale. Ze zoeken ook actief naar een evenwicht tussen wat gratis is en wat betalend. Bovendien blijven de redacties individueel en onafhankelijk werken, ondanks de concentratie binnen mediagroepen. Albers heeft haar bedenkingen bij die concentratie. Er loert volgens haar een gevaar van verschraling. Als kranten overeind willen blijven, zullen ze juist hun eigen merk moeten uitbouwen. 00:10:38 Verschelden hoopt dat de overheid de digitale media meer gaat ondersteunen. Nu genieten vooral papieren kranten van de overheidssteun. Er wordt 0% BTW geheven op papieren kranten, maar 21% op digitale journalistiek. 00:14:20 Zowel Albers als Ysebaert hebben bedenkingen bij het digitale verhaal van Verschelden. Papieren kranten hebben nog een toekomst. Als men gaat kijken naar de sterke digitale journalistiek, dan komt dit steeds van kranten die een sterk merk hebben uitgebouwd op papier. In Vlaanderen zijn er nog drie miljoen mensen die een papieren krant lezen. De financiering komt voor twee derde van de lezers zelf. Dat is niet alleen een teken van vertrouwen, maar helpt ook de onafhankelijkheid van de krant te bewaren. 00:17:35 Verschelden hoopt dat de papieren kranten het zullen overleven, maar hij vreest ervoor. Nieuws op papier is een verspillend en milieuvervuilend productieproces. Als de traditionele pers wil overleven, dan zal ze haar digitaal merk moeten uitbouwen. Hij roept ertoe op te investeren in de journalistiek, en niet in mediagroepen.

17-11-2013
VRT

Media morgen: de grote explosie

Uitgebreide reportage over de impact van media, de mogelijkheden met nieuwe, sociale en digitale media, en het verschil tussen vroeger waar men enkel officiële beelden en media voorhande had en nu waar we met smartphones amateurbeelden van memorabele momenten hebben. Er wordt een blik geworpen over verleden, heden en mogelijke toekomst. 'The Global Village', de wereld is één dorp geworden: 00:00:00 Archieffragmenten van de Maanlanding in 1964, de aanslagen van 11 september 2001 en van het Heizeldrama. 00:02:18 Begingeneriek 'Van toen en nu'. 00:02:24 Toen: Archiefbeelden van het Heizeldrama in 1985. Interview met Marc Robberechts, cameraman, over dat de televisie-uitzending bleef doorlopen tijdens het drama. Nu: Interview met Marc Robberechts over dat nu iedereen zijn eigen opname zou maken met de gsm of digitale camera. Fragmenten van 'Happy Slapping' en 'Party Pulling' op het internet: gruwelbeelden, eigen filmpjes. Fragment over de bewerking van foto's in de media. Vergelijkende beelden tussen een foto van de bomaanslag in Madrid in de Standaard en het Nieuwsblad. 00:07:00 Publiciteitsfilm Alcatel: 'My Own TV'. Iedereen kan een televisiezender opstarten. 00:08:42 Interview met Pete Clifton, hoofdredacteur vanBBC News Interactive, over de opnames van de aanslagen in de Londense metro gemaakt door burgers die via internet naar BBC werden gezonden ('07.07.2005 is de doorbraak van de burgerjournalistiek') 00:12:20 Beelden uit het archief van Panorama van Regina Loef. Toen moest ze haar verhaal in een bestaand televisieprogramma vertellen, nu zou ze dat zelf via het internet kunnen doen. 00:12:57 Deskundigen Nico Carpentier (docent Communicatiewetenschappen VUB-KUB), Herman Konings (Pocket Marketing/nXT-trendwatcher), Jan Van Den Bulck (professor Media Effecten KUL) praten over de nieuwe media. 00:15:49 Interview met journalist Rudi Vranckx over weblogs en internet: "blogs zijn bronnen van materiaal maar bronnenkritiek is zeker noodzakelijk". 00:17:36 Beelden van de conferentie over burgerjournalistiek door Reuters en BBC. 00:19:43 Interview met Dan Gilmore over het boek 'We, The Media' over het internet en de digitale televisie 00:19:45 Interview met Pete Clifton van BBC News. 00:19:48 Interview met professor Jan Van Den Bulck en docent Nico Carpentier over de strijd om de kijker. 00:22:37 Interview met Eric Goens, directeur informatie bij VTM, over 24u/24u televisie en over dat nieuws een koopwaar is geworden 00:25:30 Interview met Nathalie Beckx, trendonderzoeker, over dat adverteren nu veel moeilijker is omdat er een versnippering is in het kijkgedrag. 00:26:25 Over de problematiek van de versmelting tussen realiteit en fictie en over mediaconcentratie, bijvoorbeeld Berlusconi. 00:29:27 Interviews met Herman Konings, trendwatcher, en met professor Jan Van den Bulck over mediaconcentratie in Vlaanderen. Het gaat onder andere over de relatie tussen enerzijds VRT/Belgacom en anderzijds Telenet. 00:32:03 Interview met Wendy en Serge Diels over de deelname aan een proefproject voor de Digibox in Schoten waar de VRT bij betrokken was. Het is gemakkelijk, het kijkgedrag past zich snel aan. 00:33:08 Interview met Peter Suetens, manager digitale televisie VRT, over dat de kijkers naar dezelfde programma's bleven kijken, maar dat ze de programma's wel programmeerden op een ander tijdstip. De digitale programmagids is dus populair gebleken. 00:34:42 Interview met Tom Williams, hoofd van BBC Interactive, over dat Wimbledon een een groot succes was bij de digitale kijker. 00:39:01 Interview met Jo Twist van het Institute for Public Policy Reporting, over de verantwoordelijkheid van openbare omroepen. 00:40:58 Interview met professor Jan Van Den Bulck en Filip Fastenaeckels, productie Nieuwe Media bij VRT.

29-05-2006
VRT

Terzake: Data Driven zet journalisten in hun hemd

Reportage uit Terzake over de fictieve persberichten van het fictieve onderzoeksbureau Data Driven die gretig werden overgenomen door allerlei media. Data Driven werd bedacht door het productiehuis Woestijnvis voor het programma 'Basta'. Peter Vandermeersch, voormalig hoofdredacteur van de Standaard, vertelt hoe de berichten ook in zijn krant terechtkwamen. Andere kranten, zoals De Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg, ontmaskerden de valse enquêtes. Radiojournalist en voorzitter van de Vereniging Van Journalisten Marc Van de Looverbosch is verontwaardigd dat Woestijnvis hen in diskrediet heeft gebracht. Hij vindt dat men moet stoppen met zulke onnozele onderzoeken. Van de Looverbosch meent dat online media meer fouten maken doordat ze snel willen werken. De traditionele media kunnen volgens hem betrouwbaar blijven door hun bronnen te checken en te dubbelchecken.

16-06-2010
VRT

Terzake: internet en journalistieke deontologie

Na de busramp in Sierre hadden enkele nieuwskanalen foto's van slachtoffers van sociale media gehaald en gepubliceerd. Verwerpelijk vonden velen. De Raad voor de Journalistiek werkte daarom een richtlijn uit, maar dat verandert weinig aan het gebrek aan privacy op internet. 'Terzake' maakte een reportage over onze kwetsbaarheid op sociale media. Archiefbeelden van het busongeval in Sierre en van journalisten verzameld rond Louis Tobback met daarna een verklaring door Liesbeth Van Impe en de beruchte fotos' die door enkele nieuwskanalen gepubliceerd werden. Wat kan men wanneer en onder welke omstandigheden publiceren? Wim Criel, voorzitter van de Raad voor de Journalistiek, vertelt dat naar aanleiding van de busramp nieuwe richtlijnen nodig zijn. Met de komst van sociale media is het voor journalisten bijzonder makkelijk informatie op te sporen. Men mag echter niet alles zomaar publiceren. Michaël Opgenhaffen, docent journalistiek aan Thomas More, legt uit hoe journalisten te werk gaan. Archiefbeelden van traumapsycholoog Erik De Soir in 'Reyers Laat', over de publicatie van de foto's. Het Nieuwsblad bracht een speciale editie uit over de busramp. Een uitdijende grafiek laat zien hoe over de jaren meer en meer persoonlijke informatie op Facebook toegankelijk werd. Opgenhaffen vertelt hoe alles wat we op sociale media publiceren eigendom wordt van die websites. Als je dus een foto publiceert op Facebook of Twitter, doe je daar eigenlijk afstand van.

25-04-2012
VRT

Terzake: gruwelbeelden van IS tonen of niet?

Studiogesprek met Paul Vandendriessche, communicatiespecialist van N-VA, en Björn Soenens, hoofdredacteur van het VRT-journaal. Het onderwerp van het gesprek is het al dan niet tonen van de gruwelijke executies van de IS. Op een of andere manier moet die gruwel wel getoond worden. Door de beelden te tonen spelen we in de kaart van het terrorisme, maar het maakt deel uit van de werkelijkheid. De beelden zijn hoe dan ook te zien op verschillende media. Vandendriessche vergelijkt met de beelden van Auschwitz. Voor Soenens is het een soort rekruteringsmiddel van IS.

06-02-2015
VRT

Journaal: onrust na de aanslagen in Brussel

Na de aanslagen van 22 maart in Brussel werden alle betogingen verboden. Toch waren er op verschillende plaatsen incidenten. Zowel anti-racismebetogers, als anti-islamactivisten werden opgepakt. Ook in Molenbeek was er behoorlijk veel volk op straat. Daar was echter geen spoor van extreem-rechtse betogers. Wel was er veel politie en pers, naast een helikopter die een oogje in het zeil hield. Met een megafoon riep men op om de omgeving te verlaten. Bewoners hingen uit hun raam om alles te volgen. Gemeenschapswachten, in paarse jas, probeerden ondertussen jonge toeschouwers te bedaren. Politie te paard en waterkanonnen hadden de bruggen over het kanaal afgezet. Onder deze omstandigheden reed een auto een vrouw aan, alvorens vluchtmisdrijf te plegen. De MUG voerde de aangereden vrouw weg. Beelden van rondhangende jongeren en een politiecommissariaat bewaakt door militairen.

02-04-2016
VRT

Nieuwe feiten: Facebook zorgt voor tunnelvisie

Beperkt Facebook het wereldbeeld van z'n gebruikers? Michaël Opgenhaffen, professor journalistiek en nieuwe media aan de KU Leuven, vertelt over een onderzoek naar de manier waarop mensen Facebook gebruiken als informatiebron. Daaruit blijkt dat gebruikers vooral op zoek gaan naar informatie die hun mening bevestigt. Hierdoor blijft foutieve informatie vaak circuleren op de populaire netwerksite.

08-01-2016
VRT

Terzake: sociale media op school

Wat betekent de impact van sociale media op onze wereld? Bijblijven met de digitale revolutie is de boodschap. Op de middelbare school in Tienen hebben ze de boodschap alvast begrepen. Daar kunnen leerlingen het keuzevak 'creatief met ICT' volgen, op initiatief van de school zelf. In het computerlokaal stellen leerlingen van het tweede middelbaar zich voor, en wat ze zoal doen op Twitter, Facebook, MSN en Netlog. Vandaag leren ze hoe ze met Lego en de computer een geschiedenisfilmpje moeten maken. De leerlingen zelf vinden het een positief initiatief. Interview met Kris Petitjean, leerkracht 'creatief met ICT'. Het was een bewuste keuze van de school om het vak aan te bieden. Men wilde technologie op een gestructureerde manier inbouwen in de lessen. Kurt Klynen is leerkracht ICT en ligt mee aan de basis van de vzw 'ICT-atelier'. Volgens hem hebben kinderen vaak meer technische kennis van computers en nieuwe media dan hun leerkrachten. Maar vaak beseffen ze ook niet goed wat de risico's zijn. Klynen stelt zich als doel dat zijn leerlingen er op een verantwoorde manier mee omgaan. Studiogesprek met toenmalig minister van Onderwijs Pascal Smet. Voorlopig spelen scholen vooral op eigen initiatief in op nieuwe media. Smet wil een model van 'web-based' onderwijs ontwikkelen voor Vlaanderen. Dit mag andere vakken wel niet verdringen. Het moet geen 'of-of' maar een 'en-en-verhaal' zijn. Dan moet gelijktijdig ingezet worden op snel en betaalbaar internet voor iedereen thuis. Anders riskeert men nieuwe breuklijnen in het leven te roepen. Hiervoor zal men samenzitten met technologische firma's om de mogelijkheden te verkennen. Smets verwijst hiervoor naar het buitenland, in de eerste plaats de VS, maar ook de Aziatische landen. Daar zijn ICT-hulpmiddelen al veel langer ingeburgerd in het klaslokaal.

20-04-2011
VRT

Journaal: moderne media bij het vluchten

Vluchtelingen die op weg zijn naar Europa, maken vaak gebruik van smartphones en sociale media om hun weg te zoeken naar veiligere oorden. Ze houden er ook hun familieleden mee op de hoogte van hun omzwervingen. Beeldmateriaal van Nederlandse collega's laat zien hoe migranten die moderne communicatiemiddelen gebruiken.

30-08-2015
VRT

Terzake: sociale media als rouwmiddel

Vaak wordt de beschuldiging geuit dat Twitter en Facebook oppervlakkig zijn en hun gebruikers asocialer maken. Er zijn echter mensen voor wie sociale media als steun en verwerkingsmiddel dienen op de moeilijkste momenten in het leven: het overlijden van een naaste. David Maertens, van het Fonds Emilie Leus, vertelt over de berichten op de Facebookpagina van de verongelukte Emilie Leus. In 2009 werd Emilie op de fiets aangereden in Oosterzele. Het meisje overleefde het ongeluk niet. Volgens David zou Emilie echter trots zijn als ze zag hoe mensen nog steeds elke dag steunbetuigingen achterlaten op haar Facebookpagina. Interview met de vader van Emilie, Vincent Leus, over de Facebookpagina van zijn dochter. Hij toont wat er op de pagina van Emilie staat, en legt uit hoe Facebook hem helpt het verlies te verwerken. Voor Louise Deprez, ook van het fonds Emilie Leus, was het aanvankelijk zeer pijnlijk om de Facebookpagina te bezoeken vlak na haar dood. Stilaan werd het echter minder pijnlijk en werd het zelfs iets dat hielp bij het rouwproces. Sofie Van Wilder laat veel teksten achter op Emilie's pagina en bekijkt er vele foto's en video's. Studiogesprek met Jo Beddeleem, psychotherapeut en oom van Matthias Van der Stighelen, een student die eveneens om het leven kwam. Met Kathleen Cools praat hij over het fenomeen van rouwen via Facebook. De grote kracht van Facebook schuilt hem in het maken van verbindingen met en het krijgen van steun van de buitenwereld. Deze redenering doortrekkend, richtte de familie voor Matthias een website op. Misschien is het wel een voordeel dat men via het internet gemakkelijker zijn gevoelens openbaar kan maken.

21-04-2011
VRT

Terzake: de gevaren van sociale media

Laten we ons niet te veel inpalmen door de sociale media? Genoeg mensen hebben het gevoel slaaf te zijn van Facebook en Twitter en kampen met burn-outverschijnselen. 'Terzake' maakte een reportage. Beelden van een 'futuristische' setting met een persoon die in een donkere ruimte op PC’s de sociale media volgt. Verslaggever van de 'Volkskrant' Haroon Ali was drie jaar verslaafd aan Facebook. Beelden van allerlei sites. Volgens Nicholas Carr, auteur van 'Het ondiepe', een boek over de invloed van het internet op onze concentratie, maakt het internet ons dommer en onze omgang met informatie oppervlakkiger. Studiogesprek met internetondernemer Peter Hinssen over de nadelen van het internet. Hij geeft Carr op een aantal punten gelijk. Hij gelooft echter niet dat internetgebruik ertoe leidt dat we niet langer boeken of artikels kunnen lezen. Ook gelooft hij niet dat we niet langer zelf op zoek zouden gaan naar informatie. Bij elke nieuwe technologie bestond dit probleem al. Toen e-mail en sms hun intrede deden, waren er mensen die voortdurend hun mail of telefoon controleerden. Wat vandaag nieuw is, is de informatiehoeveelheid en het aantal sites. Bovendien zijn deze media meer toegespitst op de individuele gebruiker, waardoor het risico op verslaving groter is. Het probleem met privacy is ook een generatieprobleem. Hoe men privacy ervaart, verschilt met de leeftijd. Jongeren vinden het eerder onschuldig dat internetbedrijven hun reclame afstemmen op de individuele gebruiker. Ouderen vinden het echter beangstigend. Het concept 'privacy' zal de komende jaren opschuiven en we zullen evolueren naar een 'fishbowl society'. Het is aangewezen dat overheden hier ingrijpen en het internet beter omkaderen met regelgeving. Dit moet wel doordacht gebeuren en niet louter reactief. Tenslotte blikt Hinssen terug op de reeks over sociale media. Hij vindt dat bedrijven en overheden moeten nadenken over wat ze met het internet kunnen en moeten doen. Met name bedrijven geeft hij de tip om jobstudenten, die voeling hebben met sociale media, te laten nadenken over hun internetstrategie.

22-04-2011
VRT

Van Gils & gasten: hoe echt zijn sociale media?

Van Gils & gasten is een talkshow waarin gastheer Lieven Van Gils het met zijn gasten heeft over alles wat er in Vlaanderen en de wereld leeft. Deze aflevering gaat over de 'echtheid' van sociale media. Op een dag besef je dat het leven dat je online leidt er totaal anders uitziet dan je echte leven. Hoe echt zijn sociale media? En hoe is het zover kunnen komen? Journalist Riadh Bahri en ontwerpster Veronique Leysen praten in 'Van Gils & gasten' over de dunne grens tussen echt en fake op sociale media. 00:00:00 Veronique legt uit wat Instagram is en heeft het met Bahri over de internetster Essena O'Neill. 00:02:06 Fragment van de geëmotioneerde O'Neill over het onechte leven dat ze leidde op internet. O'Neill vertelde welke van de foto's die ze met haar volgers gedeeld had vals waren en hoe deze geënsceneerd werden. 00:03:52 Bahri vertelt hoe hij worstelde met depressie maar dit niet wou laten zien op sociale media. Leysen heeft een eigen breicollectie en koffiebar 'Maurice', die ze uitvoerig promoot op sociale media. Zij gedraagt zich 'authentiek' op sociale media. 00:08:59 De grote vraag is: als je alles post, waar leg je dan de grens? Wat is te persoonlijk om nog te delen met de rest van de wereld? Enkele voorbeelden worden getoond en besproken: een foto van Sean Dhondts vrouw uit een fotoshoot voor P-Magazine en een foto van Bahri die treurt aan het doodsbed van zijn grootmoeder. Het blijft allemaal wat gekunsteld overkomen. Het narcisme is ook toegenomen.

03-11-2015
VRT

Koppen: mag ik je vriend worden?

Facebook is en blijft bij jongeren geweldig populair. Officieel moet je dertien zijn om een account te mogen maken, maar heel wat jongeren zitten er al voor die leeftijd op. En dat weten ook de zogenaamde 'groomers', mannen van alle leeftijden en sociale klassen, die uit zijn op seksueel contact met jonge meisjes of jongens. Ze benaderen hun prooi via Facebook en andere sociale media en gaan hen stap voor stap manipuleren of zelfs chanteren, tot de jongere doet wat de groomer van hem of haar verlangt. Dat kunnen naaktfoto's zijn, maar ook seksueel contact. Om hun leerlingen te waarschuwen voor de gevaren van Facebook, zet het Sint-Lutgardisinstituut in Mol voor het tweede jaar op rij een experiment op. De school maakt op Facebook een vals profiel aan, dat van een dertienjarige jongen. Die stuurt vriendschapsverzoeken naar de leerlingen van de eerste graad, de favoriete doelgroep van groomers. Koppen volgt het experiment en gaat nog een stap verder. Phara de Aguirre neemt het valse profiel van de dertienjarige jongen over en chat met leerlingen. Met toestemming van de ouders probeert ze ook een echte afspraak te maken met enkele leerlingen. Zal dat lukken? Peter Dams, de directeur van Sint-Lutgardis Mol, komt aan het woord: "We zijn geschokt door het Facebookprofiel van onze leerlingen". ICT-coördinator Toon Dierckx zegt vrij snel naakftoto's gevonden te hebben. Hij heeft het over het nepprofiel van een veertienjarig meisje dat de school zelf aanmaakte. Na nog geen twee weken kwamen al reacties van groomers. Dierckx maakt een vals profiel aan op Facebook voor Phara: de dertienjarige Thomas Geys. De leerlingen van Dierckx reageren massaal op het vriendschapsverzoek. Er volgt een reeks chatberichten tussen leerlingen en 'Thomas', alias Phara de Aguirre. Peter De Waele, expert pedofilie bij de Federale Politie, heeft het over de verleidingstechnieken van groomers. Phara, alias Thomas, heeft het druk met chatten met pubers. Thomas is hét gespreksonderwerp op de speelplaats in Mol, dixit Dierckx. 'Thomas' spreekt een weekend af met vijf meisjes in Mol. De meisjes werden gekozen in overleg met de school en de ouders. Zelfs tijdens een presentatie roept de plicht: chatten met tieners in Mol! De moeder van Melissia vertelt dat haar dochter van haar géén Facebookaccount mocht nemen. Melissia, met enkele vriendinnen, verschijnt al chattend op de plaats van afspraak. Er volgt een confrontatie tussen Melissia, haar moeder en Phara. Een groomer neemt de biezen als zijn afspraakje mét vriendinnen verschijnt. Phara confronteert Linsey met 'Thomas' bij haar thuis. De meest gestelde vragen door groomers. De papa van Zoé is op de hoogte van de afspraak. Volgens hem is Facebook 'zwaar vergif', maar kan hij het niet verbieden. Zoé verschijnt op de plaats van afspraak. Ze heeft een vriendin mee. De pubers giechelen als Phara vertelt dat zij 'Thomas' is. Het gaat over de naaktfoto's die groomers vragen. Het nepprofiel wordt onthuld: meisjes bevriend met Thomas Geys steken de hand op. Er volgen verschillende reacties als de pubers horen dat Thomas niet bestaat. Lenka vertelt waarom ze uiteindelijk géén afspraakje maakte met 'Thomas' en heeft het over een eerder nare ervaring met een afspraakje via Facebook. De Waele heeft het over een groomer die dreigde zelfmoord te plegen en een puber zo in de val lokte. De meisjes praten met een leerlingen begeleider over hun ervaringen. Ze gaan zelf als ervaringsdeskundige tips geven in de klassen.

09-12-2015
VRT

Volt: etiquette op sociale media

'Volt' staat stil bij kwetsende commentaren op sociale media. Bekende Vlamingen krijgen er soms stevig van langs en ook minder bekende mensen komen al eens ongewild, en vaak onverdiend, in een rel terecht. Hoe moeten we daarmee omgaan en zouden we online niet wat meer manieren mogen tonen? Introductie van het onderwerp en de gasten door Kobe Ilsen. Hilde Van Malderen, Hanne Decoutere, Phara de Aguirre, Bart Schols en Saartje Vandendriessche lezen grove commentaren over zichzelf op Twitter. Volgens comedian Nigel Williams moet je tegen kritiek kunnen, zelfs als die grof geformuleerd is. Veel mensen die hun gal spuwen online zoeken eigenlijk aandacht, maar ze hebben wel nog steeds het recht hun mening te uiten. De grens ligt bij dingen die wettelijk niet door de beugel kunnen, zoals doodsbedreigingen. Volgens personal coach Ilse Van Acker moeten mensen die in de publieke belangstelling komen zonder daarvoor te kiezen, zachter aangepakt worden. Jo Caudron verduidelijkt waarom sociale media zo aanlokkelijk zijn om zulke commentaren te posten. Onder vrienden, op café en achter iemands rug geven we vaak kritiek. Toch beseffen we vaak niet wat de gevolgen zijn wanneer we dit online doen. Het internet heeft een grotere draagwijdte en leidt een eigen leven. In iemands gezicht zouden we zo'n dingen vaak niet zeggen. Je kan proberen je af te sluiten voor zulke berichten, maar toch sijpelt het door in ons gewone leven, vertelt Van Acker. Volgens Caudron kan je juridische grenzen trekken. Dat gebeurt ook elders, alleen hebben mensen nooit geleerd dat dit ook van toepassing is op het internet. Sven Pichal overloopt enkele grove reacties over bootvluchtelingen en over Steve Stevaerts zelfmoord. Kathleen Van Royen van de Universiteit Antwerpen ontwikkelt een tool die een 'wachttijd' inbouwt wanneer iemand iets kwetsend wil posten op sociale media. Dat geeft gebruikers de tijd om nog even na te denken.

10-06-2015
VRT

Echt niet OK!: do's en don'ts bij sociale media

Humoristisch programma met Tom Waes en Cath Luyten over de ongeschreven regels van goede en slechte manieren. Hoe kunnen we ons redden uit gênante situaties, of nog beter: hoe ze te vermijden? In deze aflevering staan de voordelen en valkuilen van de smartphone, Facebook, chatten en sms'en centraal. Tom en Cath praten eerst over sms'en en het gebruik van emoticons. In een eerste sketch die daarop volgt, staat flirten via sms centraal. Daarna bespreekt men wanneer het ongepast is om je smartphone te gebruiken. Dit wordt ingeleid door een sketch. Het volgende item gaat over het nemen van selfies en foto's, gevolgd door een sketch en een verborgen camera-proef. Het derde hoofdstuk over belgedrag wordt ingeleid door een sketch en enkele praktische tips. Daarna vragen Cath en Tom zich af of je altijd bereikbaar moet zijn. Erna volgt een sketch over mensen die te luid telefoneren, krijgen we enkele praktische tips en voert Tom een verborgen cameragrap uit met enkele mensen. In het volgende item vragen Cath en Tom elkaar of ze stiekem de zoekgeschiedenis van hun partner bekijken of hun eigen zoekgeschiedenis wissen. Er volgen een sketch en de resultaten van een onderzoek. In het vijfde hoofdstuk gaat het over Facebook. We zien enkele sketches en krijgen enkele tips over hoe je de informatie op Facebook kan gebruiken en over hoe je omgaat met facebookvrienden die je niet goed kent. Professor media effecten Jan Van den Bulck praat vervolgens over de oorzaken en gevaren van een facebookverslaving. Hij meent ook dat sommige gebruikers een te goed beeld van zichzelf weergeven en zo anderen depressief maken. In het laatste deel krijgen we tips wat we best doen wanneer we een e-mail versturen naar de foute persoon.

05-01-2016
VRT

Hautekiet: verschuivingen in sociale netwerksites

We delen allemaal minder persoonlijke informatie op Facebook, zo blijkt. Alleen al op Facebook werden er vorig jaar 21% minder persoonlijke posts gedeeld in vergelijking met het jaar ervoor. In de plaats daarvan trekken gebruikers naar andere sociale netwerksites. Zo leert een onderzoek van vorig jaar dat Nederlandse jongeren gemiddeld zeventien foto’s per maand delen op WhatsApp, terwijl dat op Facebook maar 2,5 foto’s per maand zijn. Jan Hautekiet sprak met Bart Vanhaelewyn (Media Consumer Analyst bij iMinds-MICT) en met Ralf Caers (professor HRM & Sociale Media aan de KU Leuven). Ze bespreken de evoluties en verschuivingen in het sociale mediagebruik en de mogelijke oorzaken hiervan. Luisteraars Annelies Orye, Norbert Maes, Karen De Vis en Joke Van Doorne geven hun mening.

20-04-2016
VRT

Pano: fake news

'Pano' is een duidingsmagazine met indringende reportages over de grote thema's van deze tijd. Een gedreven team van reporters diept de beste nieuwsverhalen uit en zoekt het antwoord op actuele vragen. "Het gaat niet om macht en invloed, wij verspreiden alleen maar fake news omdat er veel geld mee te verdienen valt. En over enkele jaren zijn er weer Amerikaanse presidentsverkiezingen en dan gaat fake news pas echt boomen." Duidelijke woorden van Boris. Hij is achttien en is een van de tientallen jongeren die vanuit Macedonië mee nepnieuws en clickbaits helpen verspreiden. Voor 'Pano' trok Tim Verheyden naar Macedonië, op zoek naar de wortels van nepnieuws. Maar 'Pano' wil de Vlaamse media ook eens onder de loep nemen. Ook hier gebeurt het dat niet-gecheckt nieuws door politici wordt gebruikt om de media als ongeloofwaardig te bestempelen, net nu het vertrouwen in de media zo laag is. "Wie of wat mag je nog geloven?", vragen veel nieuwsconsumenten zich af. 'Pano' doet de test en factcheckt één dag de nieuwsstroom met vier deskundigen, onder hen politicoloog Carl Devos, professor Michaël Opgenhaffen en journalist Christophe Deborsu. Hoe zijn de Vlaamse media eraan toe? De deskundigen krijgen daarvoor ook hulp van vijftien factcheckers van de Erasmushogeschool Brussel en de KU Leuven, onder leiding van comedian Michael Van Peel. 00:01:15 Tim Verheyden neemt de trein. Hij bekijkt een toespraak van president Donald Trump over de media op zijn smartphone. Hij vertelt dat hij ongerust is over de leugens die over de media verteld worden. Die veralgemening vindt hij niet correct, maar hij vraagt zich af of er toch iets van aan is. Er wordt een vertrouwensindex getoond: journalisten bengelen onderaan. 00:02:25 Verheyden interviewt een aantal mensen over hun vertrouwen in de journalistiek. 00:03:34 Verheyden heeft een afspraak met Ish Ait Hamou, schrijver, programmamaker en ex-choreograaf. Ish legt uit waarom hij ooit een interview met Verheyden weigerde: hij heeft geen garanties over hoe het gaat verschijnen. Je mag de tekst wel nalezen, maar je mag de kopstukken niet veranderen. Ish vertelt dat hij wantrouwig is tegenover media in het algemeen. 00:05:36 'Pano' doet een proef in Fort Napoleon in Oostende: vier deskundigen nemen één nieuwsdag lang alle nieuwsberichten onder de loep. De deskundigen zijn Carl Devos, politicoloog aan de universiteit van Gent, Christophe Deborsu, televisiejournalist, Conny Van den Brande, wiskundige aan Thomas More Mechelen, en Michaël Opgenhaffen, professor nieuwe media en journalistiek aan de KU Leuven. 00:06:45 De deskundigen beoordelen het VRT-radiojournaal van zeven uur 's morgens. Het nieuws vermeldt dat het katholiek onderwijs het volgende schooljaar later willen laten beginnen door het Offerfeest, omdat de helft van de schoolbevolking anders wegblijft. Er zouden ook minder verkeersdoden gevallen zijn dan vorige jaren. 00:07:41 De deskundigen lezen de kranten en komen tegenstrijdige berichten tegen over het aantal verkeersdoden en de discussie over het Offerfeest. 00:08:54 Michaël Opgenhaffen vertelt dat je bij elk nieuwsbericht vragen kan stellen. 00:09:10 Vijftien studenten journalistiek van de Erasmushogeschool en de KU Leuven zullen, onder leiding van comedian Michael Van Peel, helpen om de feiten te checken. 00:10:15 Michael Van Peel vindt factchecking een van de belangrijkste opdrachten voor de journalistiek. Hij volgt het hele jaar lang de actualiteit voor zijn shows en merkt op het einde van het jaar vaak dat hij met verschillende cijfers over dezelfde onderwerpen zit. 00:10:43 De deskundigen geven twijfelachtige nieuwsfeiten door aan Van Peel. Conny Van den Brande vraagt om de tegenstrijdige berichten over de verkeersdoden te onderzoeken. 00:11:34 Videofragment van een man die een buggy, die van de trappen van de Sint-Michielsbrug in Gent dondert, tegenhoudt. Er volgt een interview met Steff Van Boven, student aan Arteveldehogeschool in Gent, die het filmpje met de buggy heeft gemaakt. Hij wilde onderzoeken hoe gemakkelijk het is om de Vlaamse media om de tuin te leiden. Het werd het meest gelezen verhaal van 27 december 2016. 00:12:58 De rol van sociale media en het ontstaan van fake news is enorm groot. Archiefbeelden van de verkiezingscampagne van Donald Trump. Internetondernemers zien dat nieuws over Trump het goed doet: ze verspreiden veel nepnieuws over Trump, vooral om geld te verdienen. Zulke berichten worden massaal gedeeld via sociale media. 00:14:05 Tim Verheyden gaat naar Veles, een stad in Macedonië, waar de meest gelezen en massaal verdeelde nepverhalen tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn gemaakt. 00:15:00 Verheyden bezoekt de negentienjarige Ristan, die een van de websites met nepnieuws runt. Hij vertelt dat er veel geld mee te verdienen valt. Ze leerden op school dat ze veel geld kunnen verdienen met websites over voeding. Toen pro-Trump websites een hit bleken, zagen de jongeren een kans om nog meer geld te verdienen. 00:16:10 Tim Verheyden vertelt over het netwerk van fake news sites, die gerund worden door een tiental jongeren tussen achttien en twintig jaar. 00:16:45 Interview met een achttienjarige, die in deze reportage Boris genoemd wordt, die een tiental fake news sites runt. Hij verdient er veel geld mee. Boris vertelt dat fake news gelijk staat aan macht: hij schrijft dingen die mensen willen horen en lokt zijn lezers via Facebook. 00:19:15 Boris nuanceert over de nepnieuwsberichten. De meeste jongeren stelen nieuwsberichten van een echte website, maar schrijven er een sensationele titel boven: clickbait. Hoe meer mensen op een site klikken, hoe meer geld de makers verdienen. 00:20:06 Terug in Fort Napoleon. Ook Vlaamse nieuwssites werken met clickbaittechnieken. Michaël Opgenhaffen vertelt over clickbait. Hij vertelt dat artikels met clickbait verder afstralen op de rest van een nieuwswebsite. 00:22:57 Interview met Luc Pauwels, VRT-journalist. Hij heeft een slordigheidsfoutje gevonden op de VRT-website over het Offerfeest. 00:22:30 Een van de factcheckers belt met Lieven Boeve, de baas van het Katholiek Onderwijs. Hij zegt dat het bericht over het Offerfeest niet klopt: de koepel laat de scholen vrij om te kiezen wanneer ze de eerste schooldag plannen. 00:23:00 Het blijkt zelfs dat de Moslimexecutieve nog niet heeft vastgelegd wanneer het Offerfeest valt. Opgenhaffen zegt dat het perceptieprobleem rond het Offerfeest een extra step neemt op sociale media. 00:23:44 Carl Devos heeft het over de identity politics: wat zijn onze normen en waarden? Dat ligt heel gevoelig en mensen reageren daar heel fel op, wat ook blijkt op sociale media. 00:24:16 Christophe Deborsu zegt dat de oorsprong van het bericht over het Offerfeest een journalistieke onnauwkeurigheid is. 00:25:05 Devos stelt vast dat er veel fouten in het nieuws sluipen zonder dat iemand de bedoeling heeft om ons te misleiden. Het is dus geen fake news, waarin bewust leugens verteld worden. 00:25:49 Verheyden ontmoet Bart Parrez, directeur van de Vrije Basisschool in Halle. Er wordt een fragment getoond uit het VRT-Journaal van 19 januari 2015: de directeur uit Halle wil zijn leerlingen niet meer op uitstap laten gaan naar Brussel naar aanleiding van de terreurdreiging. 00:26:31 Bart Parrez vertelt dat hij het misleidende bericht niet meer kon stoppen. Er was een uitstap naar Brussel gepland, maar blijkbaar zaten er een paar briefjes van bezorgde ouders in de agenda van een aantal leerlingen. De leerkrachten stelden ook zelf voor om de uitstap uit te stellen, omdat het Koninklijk Poppentheater Toone met jaarlijks verlof was, waar ze de uitstap normaal gezien aan koppelden. Parrez schreef hierover een briefje naar de ouders en het escaleerde meteen. 00:27:52 Tweet en interview met Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel, over het nieuwsbericht. Er werd in nieuwsberichten nogal eenzijdig op de zogezegde angst gefocust. Parrez vindt het jammer dat de correcte context niet gegeven werd: hij stelde de schoolreis voornamelijk uit vanwege praktische overwegingen. 00:29:11 Terug in Fort Napoleon bekijken de deskundigen het middagjournaal over het aantal verkeersdoden. De verschillende nieuwsbronnen geven verschillende cijfers en interpretaties. De deskundigen merken ook dat de nieuwsbronnen wat genuanceerder over de kwestie rond het Offerfeest worden. Deborsu vindt het wel jammer dat de mening van de Moslimexecutieve niet gegeven wordt, waardoor het nu lijkt dat zij die verschuiving zelf willen. 00:32:00 Factchecker Amra Dorjbayar, medewerker van de VRT, bekijkt nieuwsberichten op Facebook en andere nieuwssites. Hij stelt vast dat dezelfde video telkens opnieuw voorkomt, maar steeds met een andere titel. 00:33:00 Terug in Veles vertelt Boris dat hij verder nepnieuws zal blijven verspreiden, zolang er geld mee te verdienen valt. 00:34:54 In Fort Napoleon maakt Michael Van Peel de balans op van de gecheckte feiten. Wat betreft het aantal verkeersdoden: de verwarring heeft te maken met het feit dat verschillende bronnen geraadpleegd worden. De berichtgeving over het Offerfeest en de start van het nieuwe schooljaar moet genuanceerder zijn: het zijn een aantal katholieke scholen die het vragen, niet de koepel van het Katholiek Onderwijs. De datum van het Offerfeest ligt zelfs nog niet vast. 00:36:54 Carl Devos zegt dat we al bij al een goede media met kwaliteitsvolle journalisten hebben. Michael Van Peel zegt dat het nieuws redelijk klopt, maar dat het beter kan. Michaël Opgenhaffen zegt dat we heel veel vragen van de media: we willen continu weten wat er in de wereld gebeurt.

12-04-2017
VRT

Deredactie.be: hoe kan ik vals van echt nieuws onderscheiden?

Sommige sites brengen enkel vals nieuws. Punt. Andere sites zijn erg links of rechts en brengen uitsluitend nieuws vanuit die ideologie. Daarnaast bestaan er ook sites die echt en vals nieuws combineren. Wees dus kritisch. Kijk naar de bron en wees je eigen eindredacteur.

15-11-2016
VRT

Deze video toevoegen aanOf maak een nieuwe collectie aanToevoegen
0

Oude versus Nieuwe Media


Frederik De Ridder's picture
Frederik De Ridder

Vertel jij op Facebook wat je bezighoudt, stuur je belangrijk nieuws de wereld in via Twitter, neem je foto’s met Instagram, bel je met WhatsApp en lees je je krant op de tablet? Dan ben jij volledig mee met de social en nieuwe media! Maar staat je er ook wel eens bij stil dat die nieuwe media, de klassieke journalist sterk onder druk zetten? En weet je dat die media soms ook erg asociaal kunnen zijn? Deze collectie geeft je als het ware een SWOT-analyse van de nieuwe media.

Deze collectie is geschikt voor lessen Nederlands 3de graad. Afhankelijk van de verwerkingswijze kan deze...

Toon meer

Onderwijsniveau

Vakken

Laatst gewijzigd

14-09-2018