Skip to main content

Uitgeklaard: protest in Hongkong

Welkom op het Archief voor Onderwijs

Een schat aan audio en video in de klas

Benieuwd naar meer? Neem je lerarenkaart of stamboeknummer bij de hand en registreer nu gratis.

Registeer nu gratis

Reeds een account? Meld je dan hier aan.

Het wachtwoordveld is hoofdlettergevoelig.
SLUIT   X
https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/2371442

KLAAR: protest in Hongkong

Al meer dan drie maanden trekken miljoenen, vooral jonge, Hongkongers de straat op. Ze protesteren voor meer democratie en tegen de bemoeienis van China. Het ziet er niet naar uit dat er snel een einde aan komt. Journaliste Veerle De Vos legt uit wat er aan de hand is in Hongkong en waarom het protest blijft duren. Meer weten? [Bekijk als leerkracht de bijbehorende collectie.](https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/2371442)

18-09-2019
VRT

Journaal: integratie van Hongkong bij China

Reportage over de integratie van Hongkong bij China. Hongkong is na ruim anderhalve eeuw Brits koloniaal bestuur opnieuw een deel van China. Beelden van de plechtigheid met de Last Post en het strijken van de vlag in de residentie van gouverneur Patten. Patten en Blair begroeten de burgers. Beelden van Margaret Thatcher, Belgische minister Derycke, chinese draak, toespraak van een emotionele Patten, vuurwerk, Belgen op het dak van het consulaat en de officiële overdracht.

30-06-1997
VRT

Journaal: Chinese nationale feestdag in Hongkong

China viert de 65ste verjaardag van de oprichting van de Volksrepubliek. In Hongkong gebruiken vele mensen deze vrije dag echter om zich aan te sluiten bij de studentenprotesten. De Hongkongers zijn misnoegd over het gebrek aan democratie: zo zijn er geen vrije verkiezingen. Beelden van een vrij podium waarbij ook dissidente stemmen, dus voor China, getolereerd worden. Interview met een jonge Hongkonger. Hij zegt dat de nationale feestdag hem niets doet aangezien het de viering is van de communistische partij en niet van het land. In Hongkong lopen er ook heel wat Chinese toeristen rond. Individuele reizen zijn mogelijk, maar groepsreizen werden geannuleerd. China wil namelijk vermijden dat de democratische beweging ook in China navolging zou krijgen. De Chinese media zwijgen over de protesten in Hongkong. Interviews met Chinese toeristen. Sommigen onder hen begrijpen de protesten helemaal niet, anderen zijn speciaal naar Hongkong gekomen om deel te nemen aan de acties. Ten gevolge van het protest is het vuurwerk ter gelegenheid van de nationale feestdag afgelast.

01-10-2014
VRT

Terzake: dertig jaar na het Tiananmenprotest

Het bloedige neerslaan van het studenten- en burgerprotest op het Tiananmenplein in Peking vond plaats op 4 juni 1989. Wat begon als een beweging voor meer vrijheid en inspraak, werd door de Communistische Partij gewelddadig uitgeschakeld. Over het aantal doden bestaat dertig jaar later nog altijd geen duidelijkheid, de feiten zelf werden uit het collectieve Chinese geheugen gewist. Archiefbeelden van het studentenprotest op het Tiananmenplein, het leger schiet met automatische wapens, gekwetsten worden met schotwonden binnengebracht in hospitalen. Gesprek met een jonge Chinees, schuilnaam Shuang, die in België woont. De beelden worden ook vandaag niet getoond in China. Het gebeuren is dertig jaar geleden, maar in China wordt het als een gewone dag gezien. Hij maakt zich zorgen over persoonlijke vrijheid, de Chinese autoriteiten vallen je lastig als je luidop spreekt. Archiefbeeld van de man die in zijn eentje een colonne tanks tegenhoudt. Dit is het meest iconische beeld, maar in China behoort het niet tot het collectieve geheugen. Het Tiananmenprotest staat in Chinese geschiedenisboeken vermeld alsof het gewoon wat beroering was, zonder details. Shuang hoorde pas op volwassen leeftijd voor het eerst over het geweld. Hij zocht via anonieme netwerken online verdere informatie op. Niemand had gedacht dat leider Deng Xiaoping zo hard zou optreden tegen de protesten. Hij stelde dat men met de protesten de Communistische Partij en het socialisme omver wil werpen. Nadien werden maatregelen genomen om de Chinese maatschappij in een bepaalde richting te sturen. Ze zijn bang dat als dit fout verleden een dagelijks onderwerp wordt, dat er opstand zal komen. De partij blijft tot vandaag bepalen wat de bevolking mag weten.

04-06-2019
VRT

VTM Nieuws: het negentiende Chinese Partijcongres

In China heeft president Xi Jinping het vijfjaarlijks Nationaal Congres van de Communistische Partij geopend. Jinping belooft dat China tegen 2050 een modern en welvarend land zal zijn. Over drie jaar moet de armoede uitgeroeid zijn. Voorts wil hij de partij zuiveren van dissidenten, maar voor democratie is er zeker geen plaats. Vanuit heel het land zijn 2300 Chinezen afgezakt naar Peking voor het Nationaal Volkscongres, dat om de vijf jaar wordt gehouden. De grootste groep zijn leden van de Communistische Partij, maar er zijn ook afgevaardigden van verscheidene Chinese volkeren, religies en andere belangengroepen. In zijn openingstoespraak zegt president Xi Jinping dat China alleen gered kan worden door een socialisme met Chinese kenmerken. Door de anticorruptiecampagne zijn de voorbije jaren al meer dan één miljoen functionarissen en politici bestraft. Over drie jaar wil de Chinese president de armoede uitroeien. Nu leven nog 55 miljoen Chinezen onder de armoedegrens. China zal de deuren niet sluiten voor de wereld, zegt Jinping. Verwacht wordt dat hij de komende dagen zijn macht zal versterken. Door strategische machtswissels, is het Congres voor Xi Jinping het moment om zijn macht nog uit te breiden. De 2300 leden van het Congres hebben eigenlijk niks te zeggen. De partijleiding heeft alles op voorhand bepaald: economisch, politiek en militair.

18-10-2017
Medialaan

Terzake: Xi Jinping, de nieuwe Mao?

In 'Terzake' geeft Kathleen Cools achtergrond en duiding bij het nieuws van de dag. Dit fragment bespreekt de grondwetswijziging die het voor Xi Jinping mogelijk maakt om langer aan de macht te blijven. Er wordt een afweging gemaakt van de gevaren, maar ook van de mogelijke voordelen van deze machtsconsolidatie. Archiefbeelden van het congres van de Communistische partij in oktober 2017. "Veranderen en innoveren" was toen de boodschap van Xi Jinping. Interview met Nicolas Standaert, Sinoloog aan de KU Leuven over de grondwetswijziging. Xi kan nu op lange termijn zijn macht uitrollen. Veerle De Vos, China expert bij de VRT, zegt dat er al langer tekenen waren dat Xi langer wil aanblijven. Zo was er nog geen jongere generatie van opvolgers in beeld gekomen. Ze wijst op het eventuele machtsvacuüm dat kan ontstaan als Xi een stap opzij zet. Standaert bespreekt de langetermijnvisie van de Chinezen en maakt een vergelijking met het bewind van Angela Merkel, die al bijna 13 jaar aan de macht is. De keuze voor continuïteit en stabliteit is op zich dus niet zo bijzonder. Veerle De Vos benadrukt dat het Westen goed moet nadenken hoe het met het nieuwe China met die machtige leider zal omgaan. In interviews met mensen op de straat wijzen Chinezen op de nood aan continuiteit om grote hervormingen door te voeren. De Vos maakt daarbij de opmerking dat kritische stemmen in China vakkundig de mond worden gesnoerd. Ze heeft het over de censuur op de kritiek op Xi Jinping en de opvallende cultus rond zijn persoon.

26-02-2018
VRT

Terzake: internetcensuur in China

Correspondent Stefan Blommaert onderzocht hoe internet en de vrije meningsuiting beleefd worden in China. Er is nog steeds een overheidscontrole. Hoe gaan activisten daar mee om? In China hebben ze geen toegang tot bijvoorbeeld Facebook en de New York Times. De stenen Chinese muur is nu vervangen door een internet firewall. Een student journalistiek klaagt over het feit dat hij geen toegang heeft tot bepaalde buitenlandse sites. Bepaalde zaken op het zoekmachine Google zijn ook geblokkeerd, zoals 'Tiananmenplein'. China heeft zijn eigen zoekmachine Baidu, volledig gecontroleerd door de overheid. Een personeelslid van een marketingbedrijf vertelt dat de regering zich niet moeit met het plaatsen van reclame op westerse sites. Dit doen ze zonder problemen. Een website tegen de wantoestanden van de overheid wordt echter telkens platgelegd door de overheid.

24-05-2013
VRT

Terzake: protest in Hongkong

In Hongkong wordt er massaal geprotesteerd tegen een nieuwe uitleveringswet met China. De wet is controversieel omdat de bevolking van Hongkong vreest dat China misbruik gaat maken van de wet. Hongkong geniet namelijk van een semiautonome status. Daarom komen er sinds zondag duizenden mensen op straat. De betogers bereikten vandaag de overheidsgebouwen, en de politie reageerde met traangas, waterkanonnen en rubberen kogels. Thomas De Graeve sprak met Winne Ko, die al zes jaar in België woont. Ze toont livebeelden van de protesten in Hongkong. Ze krijgt veel berichtjes van familie. De bevolking van Hongkong ziet de uitleveringswet als een manier van China om een greep te krijgen op hun rechtssysteem. De protesten leveren alvast wat op, want de debatten over de wet zijn voorlopig uitgesteld. Ko hoopt dat de acties aandacht zullen krijgen van de internationale media en er hulp zal komen. Correspondente Eefje Rammeloo is in Hongkong. Het is moeilijk communiceren met de demonstranten omdat ze geen leider hebben.

12-06-2019
VRT

De afspraak: protest in Hongkong

Studiogesprek in 'De afspraak' over de protesten in Hongkong met professor Jonathan Holslag, politicoloog en Chinakenner. In Hongkong is het nieuwe school-en academiejaar begonnen, maar duizenden scholieren en studenten zijn meteen begonnen met betogen. Holslag legt uit dat het protest zich vooral richt tegen de Chinese inmenging en dat de uitleveringswet daarbij een symbolisch twistpunt is. Er wordt gevreesd dat de uitleveringswet kan leiden tot de vervolging van dissidente stemmen door de communistische partij. Volgens Holslag is deze vrees terecht. De overheid in Hongkong is eigenlijk een verlengstuk van de overheid in Peking. Carrie Lam is een marionet van het centrale bestuur in Peking. Holslag zegt dat het bewustzijn van een eigen, Hongkonse identiteit vergroot door het verzet. De jongeren zijn aan het protesteren voor de democratie, voor de autonomie en voor de vrijheid. Holslag legt uit dat uit peilingen is gebleken dat Hongkongers zich steeds minder vereenzelvigen met China en steeds meer met Hongkong. Het Hongkongs burgerschap is een bron van identiteit geworden. Het wordt moeilijk voor de centrale overheid in Peking om deze Hongkongse identiteit te verzoenen met de uiteindelijke aspiratie om in 2047 Hongkong volledig te integreren in de Volksrepubliek China. In het verdrag van 1997 staat namelijk dat na 50 jaar, dus in 2047, de mogelijkheid bestaat om het statuut van Hongkong binnen de Volksrepubliek China te herzien. Volgens Holslag zal de reactie van China op het protest in grote mate bepaald worden door internationale variabelen, zoals de relatie met de Verenigde Staten. Het handelsconflict zal het nationalistische gevoel van China waarschijnlijk beïnvloeden en bijgevolg ook het Chinese nationalisme ten opzichte van Hongkong. Beelden van Hongkongse politie die een metro binnenvalt en de passagiers in elkaar slaat. Het zijn erg hevige beelden. Het lijkt er op dat dit de eerste manifestaties zijn van een dictatuur. Holslag legt uit dat China een autoritaire dictatuurstaat is en dat dit zo in de grondwet beschreven staat. Hij nuanceert echter dat het voor Peking belangrijk is om doden te vermijden, om op die manier ook martelaarschap te vermijden. 1,7 miljoen mensen komen de straat op, dat is een kwart van de Hongkongse bevolking. Dit toont aan hoe diep de aversie is ten opzichte van China. Beelden van betogers die de slimme camera's op straat neerhalen. Dit is een symbolische aanval op het digitale autoritarisme dat China vandaag typeert. Holslag denkt dat Peking vooralsnog een situatie zoals Tiananmen wil vermijden, maar zegt dat je een bloedbad niet volledig kan uitsluiten. Omdat het plan van de betogers niet helemaal duidelijk is, hoopt Peking vooral dat het protest stilaan zal uitdoven.

02-09-2019
VRT

Journaal: Carrie Lam trekt omstreden uitleveringswet in

Op 4 september 2019 heeft de Hongkongse leider Carrie Lam de omstreden uitleveringswet formeel ingetrokken. Op die manier hoopt de Hongkongse - en Chinese - overheid dat de rust zal wederkeren. Honderdduizenden mensen kwamen de voorbije maanden op straat om te betogen tegen de wet, die de uitlevering van Hongkongers aan het communistische China moet mogelijk maken. Het protest is uitgegroeid tot een strijd tegen de inmenging van China. Interviews met mensen op straat. Zij zeggen dat het intrekken van de uitleveringswet niets verandert. De protestleiders zijn van plan om verder te protesteren tot wanneer hun eisen zijn ingewilligd.

04-09-2019
VRT

Terzake: hoogspanning in Hongkong

De situatie in Hongkong blijft erg gespannen. Een harde kern van actievoerders probeert een campus van de universiteit bezet te houden. Dit is een cruciale plek, omdat zo ook een tunnel naar het zakendistrict geblokkeerd wordt. De politie houdt de campus omsingeld. Journalist Leen Vervaeke is ter plaatse en geeft duiding. Beelden van de actievoerders. De studenten die de campus bezet houden, kunnen geen kant meer op. Zij hebben onvoldoende tijd gehad om voldoende voedsel en wapens op te slaan voor een lange bezetting. De politie pakte al heel wat betogers op, vaak hardhandig. De regionale politiecommandant waarschuwt de studenten: indien nodig zullen ze dodelijke wapens inzetten. Enkele studenten vertellen waarom ze zo ver gaan. Ze willen democratie en vrijheid.

18-11-2019
VRT

Deze video toevoegen aanOf maak een nieuwe collectie aanToevoegen
0

Uitgeklaard: protest in Hongkong


Sarah Van der Meeren2's picture
Sarah Van der Meeren2

Collectie gemaakt voor de aflevering 'KLAAR: protest in Hongkong'. Het beeld- en geluidsmateriaal in deze collectie kan gebruikt worden voor de tweede en derde graad secundair onderwijs. 


KLAAR: protest in Hongkong

FRAGMENT 1

Al meer dan drie maanden trekken miljoenen, vooral jonge Hongkongers de straat op. Ze protesteren voor meer democratie en tegen de bemoeienis van China. Het ziet er niet naar uit dat er snel een einde aan de protesten komt. Journaliste Veerle De...

Toon meer

Onderwijsniveau

Vakken

Laatst gewijzigd

27-12-2019