Skip to main content

Uitgeklaard: Vlaams Belang

Welkom op het Archief voor Onderwijs

Een schat aan audio en video in de klas

Benieuwd naar meer? Neem je lerarenkaart of stamboeknummer bij de hand en registreer nu gratis.

Registeer nu gratis

Reeds een account? Meld je dan hier aan.

Het wachtwoordveld is hoofdlettergevoelig.
SLUIT   X
https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/2255021

KLAAR: Vlaams Belang

In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei 2019 kregen alle Vlaamse partijvoorzitters een uitnodiging van KLAAR in de bus. Yousri schotelt hen een aantal vragen van jongeren voor en politiek journalist Bart Verhulst vertelt waar de partij precies voor staat. In dit filmpje is Tom Van Grieken van Vlaams Belang te gast. Meer weten? [Bekijk als leerkracht de bijbehorende collectie.](https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/2255021)

24-04-2019
VRT

KLAAR: het cordon sanitaire in de politiek

In de Vlaamse politiek wil cordon sanitaire zeggen dat een partij uitgesloten en geïsoleerd wordt van de macht. Geen enkele partij werkt met hen samen. Het gaat hier concreet over het Vlaams Belang. Geen enkele Vlaamse partij sluit akkoorden met het Vlaams Belang om samen te besturen. Waar komt dat cordon sanitaire vandaan? En is het houdbaar op termijn? Yousri vraagt het aan politiek journalist Ivan De Vadder. Meer weten? [Bekijk als leerkracht de bijbehorende collectie.](https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/1884961)

24-10-2018
VRT

VRT NWS: KIES 19 - Vlaams Belang

Partijvoorzitter Tom Van Grieken van Vlaams Belang vertelt in zestig seconden waar zijn partij voor staat. Politiek journalist Bart Verhulst analyseert de opname en legt uit wat de inzet is voor Vlaams Belang bij de verkiezingen van 26 mei 2019. Slaagt het Vlaams Belang een deel van haar verloren kiespubliek terug te winnen van de N-VA?

04-04-2019
VRT

Reyers politiek: Vlaams Belang

‘Reyers politiek’ is een laatavondtalkshow waarin Lieven Van Gils boegbeelden van de verschillende partijen ontvangt om het over hun ideologische drijfveren te hebben. Vanuit welke filosofie doen zij aan politiek? Deze aflevering: Vlaams Belang. Gasten: Gerolf Annemans (partijvoorzitter) en Barbara Pas. 00:00:33 Gerolf Annemans blikt terug op anderhalf jaar voorzitterschap van zijn partij. Hij ziet het als een interimaat en omschrijft het als ‘crisismanagement’. Barbara Pas ziet zichzelf als lid van de nieuwe, jonge generatie die klaargestoomd wordt. Ze praten over hun keuze om al, op jonge leeftijd, bij Vlaams Belang aan te sluiten. 00:03:21 Het gesprek gaat verder over het etiket dat zij graag op zich gekleefd zien: ‘de Vlaams-Nationalisten’. Annemans omschrijft zijn partij als een ‘zweeppartij’, een partij die de druk op de ketel wil houden en de eigenheid van de Vlaming onderzoekt in een artificiële staat die België is. Volgens Barbara Pas is haar partij de politieke vertaling van de Vlaamse beweging die het zelfbeschikkingsrecht via de politiek wil waarmaken. Nationalisme is een invalshoek die de werkelijkheid bekijkt, het is geen ideologie volgens Annemans. Traditionele ideologieën bestaan niet meer. Hij verwijst naar Samuel Huntington en zijn boek ‘Botsende beschavingen’. Conflicten zullen vooral tussen culturen plaatsvinden in plaats van ideologieën. Dat zijn volgens Annemans de nieuwe breuklijnen. Barbara Pas kan haar partij ideologisch niet situeren op de ‘links-rechts as’, omdat deze niet meer actueel is. Schematische voorstelling van de traditionele ideologieën die nog altijd gelden. Gerolf Annemans wil of kan zijn partij niet situeren op het schema. 00:10:20 Het citaat van Thierry Baudet, dat hem inspireerde, luidt als volgt: “een wereld zonder grenzen is een wereld zonder democratie en rechtsstaat”. Volgens Annemans heeft een democratische rechtsstaat grenzen nodig. Volgens Barbara Pas kan een democratie maar goed functioneren binnen nationale grenzen, als ze geschraagd wordt door het bewust zijn van een verbondenheid: taal, geschiedenis, gelijke waarden en normen. De Europese Unie die een ‘Europees gevoel’ wil creëren, werkt niet. Volgens Gerolf Annemans is het de taak van zijn partij om, voor alle andere partijen, bepaalde thema’s aan bod te laten komen die anders onbesproken blijven. Hij illustreert zijn stelling met een beeldfragment uit ‘To Rome with Love’ van Woody Allen. Hij vertelt waarom hij voor dit filmfragment koos: Vlaams Belang is geen hype, alhoewel de partij ook onderhevig is aan die hypecultuur. 00:17:24 Het gesprek gaat verder over de beginperiode van het Vlaams Blok met Karel Dillen aan het einde van de jaren zeventig van vorige eeuw. Het was een nationalistische partij die de communautaire verschillen aan de kaak stelde als repliek op de Volksunie. Van Gils polst naar de term ‘nationalist’ die, zeker in het buitenland, een negatieve bijklank heeft. De voedingsbodem voor het nationalisme in de jaren tachtig zijn volgens Annemans de mislukte migratiepolitiek en multicultuur. Annemans spreekt van het doorbreken van het taboe hierrond door zijn partij. Beeldfragment van de persconferentie van Karel Dillen in 1987. Voor Barbara Pas zijn de woorden van Dillen nog heel actueel: “multiculturalisme is in de praktijk nog dikwijls multiconflictualisme”. De massamigratie, georganiseerd door de Europese Unie, moet gestopt worden. Volgens Gerolf Annemans moeten migranten integreren en assimileren. 00:23:20 Gerolf Annemans vertelt over enkele episodes uit de geschiedenis van zijn partij die hij het liefst wil vergeten. Over het ‘70 punten programma’ benadrukt hij dat zijn partij nu een ander migratieprogramma heeft. Beelden van Filip Dewinter die een origineel exemplaar van het ‘70 punten plan’ uit zijn boekenrek haalt. 00:28:38 Filmpje dat Vlaams Belang maakte over hoe onze samenleving er zal uitzien als deze partij carte blanche krijgt van de kiezer in mei. Barbara Pas kan zich vinden in het spotje: Vlamingen moeten zelf beslissingen kunnen nemen en niet de Parti Socialiste of de Franstaligen. Gerolf Annemans over zijn partij die “de druk op de ketel moet houden”. Uitweiding over hoe Vlaams Belang opnieuw een belangrijke rol wil spelen in het politieke landschap. 00:33:18 Het virtuele grondwetsartikel dat de partij zou formuleren, wordt voorgelezen door Annemans: “Vlaanderen is een onafhankelijke soevereine staat”. Dat is de essentie volgens Annemans, al de rest is energieverlies. Beide studiogasten willen geen confederalisme. 00:35:26 Reportage ‘Superfan’ Han. Han Coucke bezoekt Guy D’haeseleer op een feestje van zijn partij in Ninove. De man krijgt een pintje van Han. 00:37:30 Vooruitblik: de kiezer zal beslissen of Annemans nog Europees parlementslid zal zijn en partijvoorzitter. Dat zal afhangen van de verkiezingsuitslag. Beide studiogasten geloven stellig in een comeback van hun partij.

08-04-2014
VRT

VRT NWS: wil Vlaams Belang echt elke vreemdeling buiten?

Nazi’s! Fascisten! Vuile racisten! Harde maar geen ongewone uitspraken over Vlaams Belang. Maar klopt dat wel? Wil Vlaams Belang echt alle vreemdelingen buiten? Om die vraag te beantwoorden, neemt Marieke je even mee naar 1978. We horen voor het eerst van het Vlaams Blok. De voorloper van Vlaams Belang. De partij zou in de jaren daarop bekend worden met harde slogans als ‘Eigen volk eerst’ en ‘Grote kuis’ en campagnes met bokshandschoenen. Het Vlaams Blok ontstond als afsplitsing van een andere partij: de Volksunie. Ze vonden de nieuwe Belgische staatshervorming die de Volksunie mee had onderhandeld schandalig. Vlaams Blok was dus 'hardcore' voor een onafhankelijk Vlaanderen. En ook 'het traditionele gezin' vinden ze heel belangrijk. Maar stilaan ontdekt de partij ook de vreemdelingen. Vreemdelingen zijn een gevaar, denken ze bij de partij, en al snel wordt 'vreemdelingen buiten!' het belangrijkste punt van het programma. Karel Dillen, de stichter van het Vlaams Blok, wordt de onbetwiste leider van de partij. Hij zit lang alleen in het parlement. Maar een paar jaar later, in 1987, komt Filip Dewinter erbij. Ook op lokaal vlak breekt het Vlaams Blok door, vooral in Antwerpen: het Blok wordt er in 1988 de derde partij. En bij de verkiezingen 1991 boekt de partij opnieuw een enorme vooruitgang. Het Vlaams Blok verdriedubbelt haar stemmenaantal, alle andere partijen verliezen. Die verkiezingsdag ging de geschiedenis in als 'zwarte zondag'. In 1992 komen ze met het 70-puntenplan. Punt 69 en 70 zijn: de eerste, tweede en derde generatie vreemdelingen moeten terugkeren naar hun eigen land. Het 70-puntenplan was in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en werd veroordeeld. Sindsdien moeten de vreemdelingen niet meer vertrekken van het Vlaams Blok. In 2004 werd de partij toch veroordeeld voor racisme. De veroordeling voor racisme zou hen nog populairder maken want tijdens de verkiezingen van dat jaar haalden ze maar liefst 24% van de stemmen! Door de veroordeling dreigden ze echter geen geld meer te krijgen als politieke partij. Maar er was een simpele oplossing: een nieuwe naam! Vlaams Blok is dood, leve Vlaams Belang! De partij benadrukt dat ze geen racisten zijn. Maar niet iedereen gelooft dat. Het gevolg is dat geen enkele partij met hen wil besturen. Al van in het begin niet trouwens, toen ze nog het Vlaams Blok waren. Niet op lokaal, Vlaams of federaal niveau. Dat komt door het cordon sanitaire, een afspraak tussen alle andere partijen dat ze nooit met het VB zullen besturen. Dat was in 1992, en deze afpraak houdt nog altijd stand. Dit betekent dat VB al die tijd nooit kon besturen. De partij is ook niet meer zo groot als vroeger. Veel van de kiezers zijn overgelopen naar N-VA. Beide partijen vinden dezelfde thema’s belangrijk, zoals veiligheid, criminaliteit, identiteit, integratie en immigratie. Maar N-VA is minder radicaal en haalt meer succes met die thema’s. Raar maar waar: Vlaams Belang is op een ander vlak linkser dan N-VA. Net als SP.A is de partij voorstander van een hoog pensioen en een maximumprijs voor medicijnen. Ook zij bepleiten een vorm van herverdeling. Maar moeten alle vreemdelingen nu buiten volgens Vlaams Belang of niet? Het antwoord is nee. Vroeger wilden ze de gastarbeiders terug laten keren naar hun thuisland. Daarna wilden ze maar liefst drie generaties allochtonen buiten. Nu willen ze vooral strijden tegen de 'islamisering' omdat die een gevaar is voor 'onze' mensen. Ook criminele allochtonen - ze noemen het 'crimmigranten' - moeten volgens hen terug naar hun land van herkomst. En wie onze normen en waarden niet overneemt, mag ook vertrekken. Daarnaast willen ze ook een totale immigratiestop: niemand komt er nog in. Want nieuwkomers, die maken we zelf, zeggen ze. De tijden zijn veranderd sinds de jaren 1980 en begin van het Vlaams Blok. Er staat een nieuwe generatie Vlaams Belangers klaar.

07-05-2019
VRT

Deze video toevoegen aanOf maak een nieuwe collectie aanToevoegen
0

Uitgeklaard: Vlaams Belang


Sarah Van der Meeren2's picture
Sarah Van der Meeren2

Deze collectie werd aangemaakt voor de KLAAR-aflevering ‘Vlaams Belang’. Het beeld- en geluidsmateriaal uit deze collectie kan gebruikt worden in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs.

Dit is een van de zeven collecties die werden gemaakt over de Vlaamse politieke partijen naar aanleiding van de verkiezingen op 26 mei 2019. Neem zeker ook eens een kijkje bij...

Toon meer

Onderwijsniveau

Vakken

Laatst gewijzigd

29-10-2019